Bonus 150 zł za założenie Nest Konta w Nest Banku

Nest Bank uruchomił promocję w której do zyskania jest bonus w wysokości 150 zł. Warunkiem jego otrzymania jest założenie Nest Konta wraz z kartą i aktywne korzystanie z nich przez okres 2 miesięcy. W promocji zostanie zarejestrowanych tylko 650 wniosków.

Promocja została zakończona w dniu 14 marca 2019 roku w związku z wyczerpaniem limitu wniosków.

Kto może skorzystać z promocji?

Promocja „Nest Konto z bonusem dla aktywnych” przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy w okresie 24 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku nie posiadali rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Nest Banku. Z promocji wykluczone są również osoby, które złożyły już wniosek o konto osobiste i który jest aktualnie w trakcie rozpatrywania przez Bank.

Do promocji można przystąpić do 31 marca 2019 roku, ale warto się pospieszyć ponieważ może się ona zakończyć wcześniej po wyczerpaniu puli 650 wniosków. O jej wcześniejszym zakończeniu Nest Bank poinformuje na stronie promocji umieszczając stosowną informację.

Bonus 150 zł

Chcąc zyskać bonus 150 zł będziesz musiał spełnić następujące wymagania:

 • najpóźniej do 31 marca 2019 roku złóż wniosek na stronie promocji o otwarcie konta osobistego  (wnioski złożone z innych stron nie będą brane pod uwagę) i wyraź zgodę – tym razem dla Nest Banku – na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • do 12 kwietnia 2019 roku podpisz umowę o prowadzenie Nest Konta,
 • do 31 maja 2019 roku:
  • wykonaj płatności kartą na łączną kwotę co najmniej 500 zł, nie brane są pod uwagę wypłaty gotówki w tym usługa cash back, płatności za gry hazardowe oraz transakcje odwołane lub anulowane.
  • zapewnij w co najmniej jednym miesiącu kalendarzowym wpływ wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł, wpływ ten może pochodzić z wynagrodzenia za pracę, renty lub emerytury, stypendium lub świadczenia z programu Rodzina 500 Plus.

Przekazanie nagrody

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków Nest Bank przeleje nagrodę w wysokości 150 zł na Twoje nowo otwarte konto. Wypłata nastąpi do 20. dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym warunki te spełniłeś. Do tego czasu musisz  mieć aktywne konto i kartę.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty Nest Konta

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze opłaty:

 • konto nie jest oprocentowane.
 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – opłata za wydanie i użytkowanie karty,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi cash back,
 • 0 zł – przelew internetowy Elixir,

Szczegółowy opis Nest Konta znajdziesz tutaj.