Citi Priority z premią 300 zł i lokatą na 2,50% w Citibanku

Citi Priority z premią 300 zł  i 3 miesięczną lokatą z oprocentowaniem 2,5% w skali roku w nowej ofercie promocyjnej Citibanku dla nowych klientów.

W promocji „Nagroda na powitanie w Citi Priority – edycja IV” możemy otrzymać premię w wysokości 300 zł. W każdym miesiącu przez okres kolejnych 6 miesięcy musimy wykonać płatności kartą na kwotę nie mniejszą niż 500 zł. Dodatkowo Citibank umożliwi osobom biorącym udział w promocji założenie 3 miesięcznego depozytu z oprocentowaniem 2,50% w skali roku do kwoty 20 000 zł.

Promocja skierowana jest do wszystkich klientów, którzy od dnia 30 czerwca 2016 roku nie posiadali konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Citibanku. Warunek dotyczy również wszystkich współposiadaczy oraz osób, które były pełnomocnikami do rachunku.

Citi Priority z premią 300 zł

Warunkiem otrzymywania comiesięcznej premii w wysokości 50 zł jest spełnienie następujących warunków:

  • w terminie do 30 listopada 2017 roku powinniśmy wypełnić formularz kontaktowy – poza imieniem, nazwiskiem musimy podać Pesel, numer telefonu i adres skrzynki pocztowej
  • zaakceptować zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych,
  • zawrzeć umowę i aktywować konto Citi Priority ,
  • w okresie 6 kolejnych miesięcy, gdzie pierwszym miesiącem jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym otworzyliśmy konto, powinniśmy w każdym miesiącu spełnić jeden z poniższych warunków:
    • utrzymać na rachunkach średnio miesięczne saldo w wysokości nie mniejszej niż 30 000 zł, albo
    • zasilić konto środkami tytułem wynagrodzenia w łącznej wysokości minimum 5 000 zł i jednocześnie w tym samym miesiącu posiadać aktywny jeden z produktów kredytowych: główną kartę kredytową, pożyczkę gotówkową, kredyt hipoteczny, linię kredytową w koncie,
  •  wykonać co najmniej 2 transakcje bezgotówkowe  kartą debetową w sklepach usługowo – handlowych lub przez Internet o łącznej wartości minimum 300 zł. Transakcje te muszą zostać zaksięgowane w systemie banku i nie mogą być transakcjami zwróconymi.

Średnio miesięczne saldo, o którym mowa powyżej, stanowi sumę wszystkich środków posiadanych w Banku w kolejnych dniach miesiąca podzieloną przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

Środki, którymi będziemy zasilać nasz nowo otwarte konto, nie mogą pochodzić z innych rachunków bankowych dla klientów indywidualnych prowadzonych przez Citibank.

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymamy za każdy miesiąc, w którym spełnimy wszystkie warunki opisane powyżej. Premia zostanie przelana na nasze konta do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym warunki zostały spełnione. Brak spełnienia warunków w jednym miesiącu powoduje utratę możliwości otrzymania kolejnych premii. Łącznie za 6 miesięcy otrzymamy premię w wysokości 300 zł.

2,50% na 3 miesięcznej lokacie

Osoby, które zasilą konto kwotą minimum 30 000 zł będą mogły skorzystać z dodatkowej oferty i założyć lokatę terminową z oprocentowaniem 2,50% w skali roku. Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące, a maksymalna wysokość środków jakie możemy na niej zdeponować to 20 000 zł.
Lokatę musimy otworzyć najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta Citi Priority.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto osobiste Citi Priority

Konto osobiste Citi Priority przeznaczone jest dla osób osiągających dość wysokie zarobki. Spełniając warunek wpływów na konto w wysokości nie mniejszej niż 5 00o zł i posiadania produktu kredytowego lub gromadząc na koncie osobistym i/lub koncie oszczędnościowym i/lub na lokatach średnie saldo powyżej 30 000 zł otrzymujemy konto darmowe. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata miesięczna za konto wynosi 30 zł.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie. Za jej obsługę Citibank nie pobiera opłaty. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą jest darmowa.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Warunki promocji, wbrew pozorom, nie powinny sprawić trudności osobom zainteresowanym kontem osobistym Citi Priority. Otrzymanie moneybacku 50 zł wymaga wydania kwoty 834 zł. W celu spełnienia warunku do otrzymania nagrody jednorazowej proponuję wybór wariantu wpływu wynagrodzenia i posiadania produktu kredytowego. Najlepiej, aby tym produktem była karta kredytowa (chyba, że mamy już kredyt gotówkowy w Citibanku).

 

Dodaj komentarz

2 komentarzy do "Citi Priority z premią 300 zł i lokatą na 2,50% w Citibanku"

  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o

[…] Szczegółowy opis promocji znajdziesz w tym artykule. […]

[…] Dokładny opis promocji znajdziesz w tym artykule. […]