150 zł moneyback i darmowe konto osobiste w Orange Finanse

Darmowe konto osobiste w Orange Finanse i 3,6% na koncie oszczędnościowym oraz zwrot 150 zł za płatności kartą w promocyjnej ofercie skierowanej do nowych klientów Banku.

Promocja „Dobry Start z Orange Finanse, jesień 2017 ” i „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2017” skierowana jest do nowych klientów będących Mobilnymi Klientami Orange i osób, które wykupiły i zarejestrowały usługę „Orange na kartę”. Dodatkowo osoby te nie mogły być posiadaczami konta osobistego w Orange Finanse od dnia 2 października 2014 roku.

Mobilny Klient Orange to osoba, która jest właścicielem Konta Abonenckiego z przynajmniej jedną aktywną mobilną usługę abonamentową w Orange (np. mobilna usługa głosowa lub internet mobilny). Z oferty wyłączeni są klienci nju.mobile.

Klient Orange na kartę to osoba korzystająca z usług przedpłaconych będących w ofercie Orange na kartę, która zawarła z Operatorem Umowę poprzez włączenie się do sieci i dokonała Rejestracji. Z oferty wyłączeni są klienci nju.mobile.

Dobry Start jesień 2017

Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie następujących wymagań:

 • do dnia 1 luty 2018 roku:
  • złożyć wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z kartą debetową,
  • wyrazić wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocji i w celach marketingowych
  • zawrzeć umowę o prowadzenie konta osobistego.
 • w ciągu maksymalnie 60 dni od daty otwarcia konta osobistego otworzyć Konto Oszczędnościowe,
 • przez okres 6 miesięcy od daty otwarcia konta oszczędnościowego dokonywać każdego miesiąca płatności bezgotówkowe w sklepach usługowo-handlowych kartą debetową na kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Osoby, które spełnią wszystkie powyższe wymagania mogą liczyć na preferencyjne warunki prowadzenia konta osobistego i ich niezmienność przez okres 24 miesięcy oraz na promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego w wysokości 3,60% w skali roku.

Gwarancja niezmienności opłat przez okres 24 miesiące

Gwarancją niezmienności opłat objęte są następujące usługi:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta osobistego,
 • 0 zł – wydanie i obsługa karty debetowej wydanej do konta osobistego,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju,
 • 0 zł – przelewy internetowe.

Po okresie promocji opłaty będą pobierane zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.

3,60% na Koncie Oszczędnościowym

Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosić będzie 3,6% w skali roku przez okres 6 miesięcy dla środków do 10 000 zł. Warunkiem jego przyznania jest wykonanie płatności bezgotówkowych kartą debetową na kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2017

Uczestnikiem tej promocji może być każda osoba, która nie posiadała w Orange Finanse rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego od dnia 2 października 2014 roku do dnia przystąpienia do promocji.

W promocji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące warunki:

 • w terminie do 1 luty 2018 roku
  • złoży wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z kartą debetową,
  • wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocji i w celach marketingowych,
  • podpisze umowę o prowadzenie konta osobistego,
 • przez okres 12 miesięcy od daty otwarcia konta oszczędnościowego dokonywać każdego miesiąca płatności bezgotówkowych w sklepach usługowo-handlowych kartą debetową na kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Wszystkie osoby, które spełnią warunek płatności kartą debetową w danym miesiącu, otrzymają zwrot w wysokości 10 zł. Będzie on naliczany przez okres 12 miesięcy od momentu otwarcia konta. Osobom, które otrzymają zwrot w każdym z 12 miesięcy, Bank przyzna dodatkowy bonus w wysokości 30 zł. Łącznie można zarobić 150 zł.

Przekazanie zwrotu nastąpi maksymalnie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki do jego otrzymania. Mobilny Klient Orange otrzyma go na swoje nowo otwarte konto osobiste, natomiast Klient Orange na kartę – jako doładowanie na Konto Abonenckie.

Zwrot nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych.

Regulamin promocji tutaj.

Darmowe Konto Osobiste w Orange Finanse

Poniżej przedstawione są najważniejsze opłaty:
0 zł – otwarcie i prowadzenie Konta,
0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
0 zł – przelewy internetowe,
0 zł – wypłaty gotówki z bankomatów w kraju,
10 zł – wypłaty gotówki z bankomatów za granicą.

Więcej informacji o Koncie Osobistym znajdziesz w tej analizie.

Podsumowanie

Promocje Orange Finanse dają możliwość korzystania przez okres 2 lat z zupełnie darmowego konta i karty debetowej. Dodatkowe atuty to brak opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju oraz wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe. Osoby aktywnie korzystające z karty debetowej płacąc za zakupy w sklepach usługowo – handlowych mogą dodatkowo otrzymać zwrot w kwocie 150 zł.

Moneyback w wysokości 150 zł, konto oszczędnościowe z 3,60% w skali roku oraz darmowe konto osobiste w Orange Finanse to atrakcyjna propozycja dla obecnych i przyszłych klientów samego Orange.

 

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o