Darmowy roczny karnet do OK System za otwarcie Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas

Ruszyła druga edycja bardzo dobrej promocji Konta Optymalnego za otwarcie którego możemy otrzymać dwanaście karnetów o łącznej wartości 756 zł do wykorzystania w OK System. W promocji przewidziano wydanie tylko 1 500 nagród.

Promocja została zakończona!

Nagrodą w promocji ”W formie z kontem 2″ jest karnet elektroniczny o wartości 63 zł. Karnet uprawnia nas do korzystania 2 razy w tygodniu z obiektów sportowych i rekreacyjnych OK System. Z listą dostępnych obiektów możemy zapoznać się na tej stronie OK System.

Pierwszy karnet otrzymamy po założenie Konta Optymalnego, następne w kolejnych miesiącach po spełnieniu w danym miesiącu trzech wymagań – wpływu na konto kwoty 1 000 zł, wykonaniu transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta na łączną kwotę 200 zł i wykonaniu jednego przelewu za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile. Łącznie otrzymamy dwanaście karnetów.

W promocji „W formie z kontem 2” możemy wziąć udział, jeśli w okresie w okresie 36 miesięcy przed przystąpieniem do niej, nie byliśmy posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas – dotyczy to również okresu przed połączeniem BGŻ i BNP Paribas. Z promocji nie są wyłączone osoby posiadające konto oszczędnościowe w BGŻOptima.

Promocja będzie trwać do osiągnięcia limitu rejestracji 1 500 zgłoszeń, lecz nie dłużej niż do 25 kwietnia 2018 roku.

Jak otrzymać pierwszy karnet?

Pierwszy karnet  otrzymamy po spełnieniu następujących wymagań:

  • najpóźniej do 25 kwietnia 2018 roku (najlepiej jak najwcześniej, ponieważ pula kont jest ograniczona) musimy zarejestrować się na stronie promocji podając imię, nazwisko, telefon, email i PESEL i akceptując wymagane zgody i regulamin promocji,
  • po otrzymaniu maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, klikamy w zawarty w nim link, który przeniesie nas na stronę BGŻ BNP Pariobas, gdzie złożymy wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową (sprawdźmy spam w naszej skrzynce!).
  • do 10 maja 2018 roku musimy podpisać umowę ramową o Konto Optymalne i kartę debetową, umowę do podpisania dostarczy nam kurier.

Po wykonaniu tych wszystkich czynności otrzymamy do 14 maja 2018 roku na podany pod czas rejestracji adres e-mail informację o przyznaniu pierwszego karnetu. Nagrodę w formie wiadomości sms otrzymamy do 16 maja 2018 roku. Warunkiem skorzystania z niej jest założenie panelu użytkownika w aplikacji OK System najpóźniej do 27 maja 2018 roku.

Jakie są warunki otrzymania pozostałych karnetów?

Pozostałe karnety otrzymamy po spełnieniu w każdym miesiącu w okresie od maja 2018 do marca 2019 roku następujących wymagań:

  • zapewnimy wpływ na konto kwoty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 zł,
  • wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
  • wykonamy przynajmniej jeden przelew za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile.

Po spełnieniu w danym miesiącu wszystkich trzech wymagań otrzymamy nagrodę w postaci karnetu. Informacje o  przyznaniu nagrody będziemy otrzymywać najpóźniej do 18 dnia kolejnego miesiąca. Otrzymane karnety będą automatycznie wprowadzane do naszego panelu w OK System.

Do dnia przekazania ostatniej nagrody musimy posiadać Konto Optymalne i kartę debetową. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Najważniejsze opłaty Konta Optymalnego

BGŻ BNP Paribas nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie Konta Optymalnego. Również nie pobierana jest opłata za wydanie i miesięczną obsługę karty debetowej. Gotówkę wypłacimy bez opłat tylko w bankomatach własnych Banku i sieci Planet Cash. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju będziemy musieli zapłacić 5 zł.

Dokładny opis konta znajduje się w artykule  Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas.

Podsumowanie

Nowa promocja duetu Ad Astra i BGŻ BNP Paribas promująca Konto Optymalne jest bardzo atrakcyjna dla osób korzystających aktywnie z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Pierwszy karnet otrzymamy za samo założenie konta. Każdy kolejny karnet otrzymamy za spełnienie trzech dość prostych i nie wymagających warunków. Wystarczy, że w danym miesiącu zapewnimy wpływ na konto kwoty 1 000 zł, wykonamy transakcję kartą na kwotę 200 zł i zrobimy jeden przelew aplikacją mobilną GOmobile. Wartość otrzymanych karnetów za okres 12 miesięcy wyniesie 756 zł.

Bardzo dużym plusem Konta Optymalnego jest brak opłat za obsługę konta i karty debetowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczestnik promocji będzie musiał utrzymywać konto przez okres 12 miesięcy, żeby zgarnąć całą pulę nagród. Minusem konta jest wysoka opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do Banku i Planet Cash.