Lokata na 3% z kontem dbNET PREMIUM w Deutsche Bank

Deutsche Bank wznowił ubiegłoroczną edycję konta dbNET PREMIUM w ramach której osoba zakładająca konto może założyć 12 miesięczną lokatę powitalną z oprocentowaniem 3% w skali roku do kwoty 100 000 zł. Kolejnym bonusem jest możliwość założenia konta oszczędnościowego z oprocentowaniem 2,50% w skali roku również do kwoty 100 000 zł.

Propozycja Deutsche Bank wygląda bardzo interesująco i może skusić wiele osób do skorzystania z niej. Może z niej skorzystać nie tylko osoba, które nie posiada konta osobistego w Banku, ale również osoba która:

 • posiada indywidualnie zawartą Umowę z Bankiem i wnioskuje o otwarcie Konta dbNET PREMIUM razem z inną osobą lub osobami, albo
 • razem z inną osobą lub osobami posiada zawartą Umowę z Bankiem i wnioskuje o otwarcie Konta dbNET PREMIUM indywidualnie lub z osobą lub osobami innymi niż te, razem z którymi posiada zawartą Umowę z Bankiem.

Jak mogę założyć lokatę powitalną na 3%?

W celu założenia lokaty powitalnej musisz w terminie do 30 czerwca 2018 roku

 • założyć konto dbNET PREMIUM – możesz to zrobić na tej stronie internetowej Deutsche Banku,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności na przesyłanie ofert handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniej,
 • w okresie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy o konto załóż lokatę powitalną – niestety tu trzeba się wybrać do Oddziału Banku.

Podstawowe parametry lokaty wyglądają następująco:

 • oprocentowanie promocyjne – 3,00% w skali roku,
 • okres lokaty – 12 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty – 20 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – 100 000 zł,
 • liczba lokat – 5 (łączna ich suma nie może przekraczać 100 000 zł).

Po okresie lokaty jej oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem obowiązującym w dniu jej odnowienia dla lokaty 12 miesięcznej.

Promocyjne warunki prowadzenia konta dbNET PREMIUM

Zakładając konto dbNET PREMIUM w tracie trwania promocji otrzymsz dodatkowo następujące bonusy związane z jego prowadzeniem:

 • oprocentowane konto w wysokości 1,30% w skali roku z kapitalizacją na koniec miesiąca,
 • 0 zł – opłata za prowadzenie konta do 31 grudnia 2018 roku, po tym okresie od 1 stycznia 2019 roku opłata nie będzie pobierana, jeśli utrzymasz zgody marketingowe oraz spełnisz jeden z następujących warunków:
  • zapewnisz w danym miesiącu wpływ na konto kwoty co najmniej 5 000 zł,
  • zgromadzisz na rachunkach i lokatach  środki w wysokości minimum 50 000 zł. Jeśli, nie spełnisz żadnego z tych warunków opłata wyniesie 20 zł.
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty płatniczej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą,
 • 1% min. 20 zł – opłata za udzielenie Limitu kredytowego w rachunku oraz za administrowanie udzielonym Limitem kredytowym w rachunku za każdy rok funkcjonowania Limitu kredytowego w rachunku.

Deutsche Bank gwarantuje wszystkie powyższe warunki do 31 grudnia 2019 roku.

Pozostałe opłaty związane z rachunkiem dbNET PREMIUM

 • 0 zł – wpłata i wypłata gotówki w oddziale Banku,
 • 0 zł – przelew krajowy w systemie ELIXIR,
 • 20 zł – przelew SORBNET powyżej 1 mln zł, poniżej 1 mln zł opłata wynosi 40 zł,
 • 5 zł – przelew SEPA,
 • 0,20% min. 30 zł max 250 zł – przelew do pozostałych krajów (opcja podziału kosztów).
 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu i Teleserwisu,
 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.

db Konto oszczędnościowe Plus

Otwierające konto osobiste możesz skorzystać z rachunku oszczędnościowego db Konto oszczędnościowe Plus. Promocyjne oprocentowanie wynosi 2,55% w skali roku. Obejmuje ono środki do kwoty 100 000 zł przez okres 4 miesięcy. Oprocentowanie standardowe wynosi 1,05% w skali roku.

Rachunek otwierany jest i prowadzony za darmo. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec miesiąca. Pierwszy przelew z konta w danym miesiącu jest darmowy, każdy kolejny kosztuje 10 zł.

Przydatne dokumenty:

Regulamin promocji dbNET PREMIUM.
Tabela opłat i prowizji kont osobistych.
Tabela oprocentowania kont oszcędnoćiowych.

Podsumowanie

Konto dbNET PREMIUM stanowi bardzo atrakcyjną propozycję dla osób posiadających trochę kapitału i zainteresowanych oszczędzaniem. Konto, jako jedno z nielicznych, jest oprocentowane w wysokości 1,30 % w skali roku. Otwierając rachunek jego posiadacz może ulokować swoje oszczędności na lokacie oprocentowanej na 3,00% w skali roku i na koncie oszczędnościowym z promocyjnym oprocentowaniem 2,55% w skali roku.

W ramach prowadzonej promocji Deutsche Bank nie będzie pobierał opłaty za obsługę konta i karty debetowej do końca bieżącego roku. Po spełnieniu jednego z dwóch warunków okres ten przedłuży się do końca 2019 roku. Dodatkowo wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą będą darmowe.

Porównując ofertę Deutsche Banku z ofertami innych banków uznać ją należy za bardzo atrakcyjną. Klient Banku otrzymuje darmowy rachunek z bardzo atrakcyjną ofertą oszczędnościową. Widać, że środki zgromadzone w Banku cały czas pracują.