Premia 140 zł za założenie Konta z Lwem Direct lub Komfort w ING Bank Śląski

W promocji ING Banku Śląskiego za otwarcie Konta Direct lub Komfort wraz z Otwartym Kontem Oszczędnościowym możesz otrzymać premię  w łącznej wysokości 140 zł. Gwarantowaną premię 100 zł otrzymasz po otwarciu konta i po wykonaniu płatności na kwotę 1 000 zł. Dwie dodatkowe premie, każda po 20 zł, otrzymasz wykonując 3 płatności BLIKiem  w internecie i zapewniając wpływ wynagrodzenia na konto w kwocie 1 000 zł.

Promocja została zakończona 31 grudnia 2018 roku.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji możesz wziąć udział jeśli jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych. Nie będziesz mógł wziąć udziału w promocji, jeśli w okresie od 28 lutego 2017 roku do dnia 31 października 2018 roku byłeś posiadaczem lub współposiadaczem jednego z następujących rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Konto z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi lub PRP.

Premia 100 zł

W celu wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w wysokości 100 zł powinieneś  spełnić następujące wymagania:

  • do 31 grudnia 2018 roku złóż wniosek na dedykowanej stronie promocji, a następnie zawrzyj umowę o rachunek Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe, nie zapomnij o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ING Bank Śląski Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
  • do 31 marca 2019 roku wykonaj płatności kartą wydaną do konta lub Blikiem na kwotę co najmniej 1 000 zł, płatności możesz wykonać w sklepach tradycyjnych lub w internecie. Do rozliczenia nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłaty gotówki.

Po spełnieniu powyższych warunków otrzymasz premię w wysokości 100 zł.

Premia 120 zł

Premię 120 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych do otrzymania premii 100 zł i jednego z poniższych warunków:

  • wykonaj przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie, płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych, lub
  • zapewnij wpływ swojego wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł na nowo otwarte konto. Nie będą brane pod uwagę wpłaty pochodzące z rachunków indywidualnych oraz wpłaty własne w oddziałach Banku i wpłaty we wpłatomatach Banku.

Premia 140 zł

Premię 140 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych do otrzymania premii 100 zł i dwóch poniższych warunków:

  • wykonaj przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie, płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych, lub
  • zapewnij wpływ swojego wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł na nowo otwarte konto. Nie będą brane pod uwagę wpłaty pochodzące z rachunków indywidualnych oraz wpłaty własne w oddziałach Banku i wpłaty we wpłatomatach Banku.

Wypłata premii nastąpi do 15 kwietnia 2019 roku na konto oszczędnościowe.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Konta z Lwem Direct

Konto z Lwem Direct otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale jej miesięczna obsługa kosztuje 7 zł. Opłaty tej można uniknąć, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 – 26 lat).

Za wypłatę gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash bank nie pobiera opłaty. Za pierwszą wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju nie jest pobierana opłata, natomiast każda kolejna kosztuje już 2,50 zł.

Za przelewy internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz za polecenie zapłaty i zlecenie stałe nie pobierane są opłaty.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto z Lwem Komfort

Podstawową różnicą pomiędzy Kontem Direct a Kontem Komfort dotyczy opłaty za prowadzenie konta oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 12 zł. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie konta, jest ona obniżona do 6 zł.

W przeciwieństwie do Konta z Lwem Direct wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie kraju są bezpłatne.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Promocja Konta z Lwem jest bardzo prosta i niezbyt wymagająca. Wystarczy wykonać transakcje  kartą lub Blikiem na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł. Czas na ich wykonanie masz aż do 31 marca 2019 roku. Jeśli 3 z tych płatności będą płatnościami Blik wykonanymi w internecie premia wzrośnie do 120 zł. Ostatni warunek wymaga zapewnienia przelewu  wynagrodzenia w kocie nie mniejszej niż 1 000 zł.

Osoby zainteresowane kontem osobistym mają do wyboru dwa rachunki. Kontem Direct powinny się zainteresować osoby, które rzadko wypłacają gotówkę z bankomatów. I na odwrót. Konto Komfort na pewno zainteresuje osoby, które bardzo częstą z nich korzystają.