Premia 140 zł za założenie Konta z Lwem Direct lub Komfort w ING Bank Śląski

ING Bank Śląski ponownie wznowił dobrze znaną promocję Konta z Lwem, w której za otwarcie rachunku w wersji Direct lub Komfort wraz z Otwartym Kontem Oszczędnościowym do zyskania jest premia 140 zł. Poza założeniem konta wymagane jest aktywne korzystanie z niego.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji możesz wziąć udział jeśli jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych. Nie będziesz mógł wziąć udziału w promocji, jeśli w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku byłeś posiadaczem lub współposiadaczem jednego z następujących rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Konto z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi lub PRP.

Premia 100 zł

W celu wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w wysokości 100 zł powinieneś  spełnić następujące wymagania:

  • do 30 września 2019 roku złóż wniosek na dedykowanej stronie promocji, a następnie zawrzyj umowę o rachunek Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe, nie zapomnij o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ING Bank Śląski Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
  • do 2 grudnia 2019 roku wykonaj płatności kartą wydaną do konta lub Blikiem na kwotę co najmniej 1 000 zł, płatności możesz wykonać w sklepach tradycyjnych lub w internecie. Do rozliczenia nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłaty gotówki.

Po spełnieniu powyższych warunków otrzymasz premię w wysokości 100 zł.

Premia 120 zł

Premię 120 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych do otrzymania premii 100 zł i jednego z poniższych warunków w terminie do 2 grudnia 2019 roku:

  • wykonaj przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie, płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych, lub
  • zapewnij wpływ swojego wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł na nowo otwarte konto. Nie będą brane pod uwagę wpłaty pochodzące z rachunków indywidualnych oraz wpłaty własne w oddziałach Banku i wpłaty we wpłatomatach Banku.

Premia 140 zł

Premię 140 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych do otrzymania premii 100 zł i dwóch poniższych warunków do 2 grudnia 2019 roku:

  • wykonaj przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie, płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych, lub
  • zapewnij wpływ swojego wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł na nowo otwarte konto. Nie będą brane pod uwagę wpłaty pochodzące z rachunków indywidualnych oraz wpłaty własne w oddziałach Banku i wpłaty we wpłatomatach Banku.

Wypłata premii nastąpi do 10 października 2019 roku, jeśli warunki promocji spełnisz do 30 września 2019 roku. Jeśli spełnisz warunki promocji po tym okresie wówczas premię otrzymasz do 10 grudnia 2019 roku.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Konta z Lwem Direct

Konto z Lwem Direct otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale jej miesięczna obsługa kosztuje 7 zł. Opłaty tej można uniknąć, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 – 26 lat).

Za wypłatę gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash bank nie pobiera opłaty. Za pierwszą wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju nie jest pobierana opłata, natomiast każda kolejna kosztuje już 2,50 zł.

Za przelewy internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz za polecenie zapłaty i zlecenie stałe nie pobierane są opłaty.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto z Lwem Komfort

Podstawową różnicą pomiędzy Kontem Direct a Kontem Komfort dotyczy opłaty za prowadzenie konta oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 12 zł. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie konta, jest ona obniżona do 6 zł.

W przeciwieństwie do Konta z Lwem Direct wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie kraju są bezpłatne.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Promocja Konta z Lwem jest bardzo prosta i niezbyt wymagająca. Wystarczy wykonać transakcje  kartą lub Blikiem na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł. Czas na ich wykonanie masz aż do 2 grudnia 2019 roku. Jeśli 3 z tych płatności będą płatnościami Blik wykonanymi w internecie premia wzrośnie do 120 zł. Ostatni warunek wymaga zapewnienia przelewu  wynagrodzenia w kocie nie mniejszej niż 1 000 zł.

Osoby zainteresowane kontem osobistym mają do wyboru dwa rachunki. Kontem Direct powinny się zainteresować osoby, które rzadko wypłacają gotówkę z bankomatów. I na odwrót. Konto Komfort na pewno zainteresuje osoby, które bardzo częstą z nich korzystają.