Premia do 200 zł za przeniesienie konta osobistego do Credit Agricole

Credit Agricole wznowił promocję w której za otwarcie Konta dla Ciebie możesz otrzymać premię w wysokości 200 zł lub 100 zł. Wysokość premii uzależniona jest od wysokości wpływów na konto przez 3 kolejne miesiące.

Premia 100 zł lub 200 zł

Credit Agricole za przeniesienie konta osobistego z innego banku oferuje jednorazową premię pieniężną w wysokości 100 zł lub  200 zł. Warunkiem otrzymania premii 100 zł jest zapewnienie każdego miesiąca przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe wpływu na konto w wysokości 1 000 zł. W przypadku premii 200 zł wpływ ten musi wynosić 3 000 zł.

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji „Letnie korzyści z Kontem dla Ciebie” możesz wziąć udział, jeśli od 1 kwietnia 2018 roku do dnia przystąpienia do obecnej  promocji nie posiadałeś konta osobistego w Credit Agricole. Z promocji wyłączone są również osoby, które korzystały z wcześniejszych promocji w ramach których przyznawana była premia za przeniesienie konta osobistego z innego banku.

Zasady promocji

W celu otrzymania jednej z dwóch premii musisz w terminie do 31 sierpnia 2019 roku spełnić następujące wymagania:

 • złóż wniosek o Konto dla Ciebie wraz z kartą debetową, a następnie zawrzyj odpowiednie umowy,
 • w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o konto złóż upoważnienie dla Banku do przeniesienia konta wraz z wnioskiem zawierającym następujące dane:
  • nazwę dotychczasowego banku,
  • numer rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w dotychczasowym banku,
  • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku,
  • nazwę i adres instytucji, z której przelewane jest wynagrodzenie. Pamiętaj, aby podpis na wniosku i upoważnieniu był taki sam, jak podpis w dotychczasowym banku.
 • przez 3 kolejne miesiące, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta,  w każdym z nich, zapewnij wpływ na nowo otwarte konto w kwocie co najmniej 1 000 zł. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem wyższej premii każdego miesiąca musisz zapewnić wpływ w kwocie 3 000 zł.

Zgodnie z regulaminem promocji wpływ na konto to

suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca kalendarzowego. Bank nie bierze pod uwagę przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta, a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli Klient jest ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika.

Premia zostanie wypłacona na nowo otwarte konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został  dokonany trzeci wpływ na konto.

Konto dla Ciebie – krótka charakterystyka

Konto dla Ciebie nie jest kontem darmowym. Miesięczna opłata za jego prowadzenie wynosi 7 zł, miesięczna obsługa karty debetowej 9 zł, wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju 5 zł. Bank daje jednak możliwość uniknięcia wszystkich tych opłat. Wystarczy w miesiącu poprzedzającym ich pobranie zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonać jedną płatność kartą debetową lub BLIKiem.

Szczegółowy opis konta znajdziesz w tym artykule.

 

 

Przydatne dokumenty: