Duet Lokat w Toyota Bank – 140 zł dla nowego i 70 zł dla obecnego klienta

Toyota Bank i Agora uruchomiły trzecią edycję akcji „Zarabiaj z duetem korzyści” w ramach której za założenie konta osobistego i dwóch lokat nowy klienci mogą  zarobić 140 zł. Obecni klienci posiadający już konto osobiste za założeniu dwóch lokat otrzymają premię 70 zł.  Dodatkowe 50 zł może zarobić każdy, kto poleci swojemu znajomemu konto w Toyota Bank.

Zarabiaj z duetem korzyści

Promocja „Zarabiaj z duetem korzyści” składa się z dwóch oddzielnych akcji „Duet lokat – edycja III” i programu poleceń „Polecaj i zarabiaj”. W promocji mogą wziąć udział zarówno nowi jak i obecni klienci Banku. Za założenie Lokaty Sprint na 180 dni i Lokaty Plus na 9 miesięcy zostaną wypłacone następujące premie:

 • 140 zł – nowi klienci,
 • 70 zł – obecni klienci.

Uczestnicy promocji „Duet lokat” mogą wziąć udział w dodatkowej akcji „Polecaj i zarabiaj”. Za polecenie 4 nowych klientów, którzy wezmą udział w promocji „Zarabiaj z duetem korzyści”, otrzymają za każdego z nich premię w wysokości 50 zł.

Promocja trwa do 27 marca 2018 roku.

Premia 140 zł  dla nowego klienta

Nowy klient to osoba, która nie posiadała Konta Jedynego w Toyota Bank w okresie od 1 lipca 2016 roku do dnia przystąpienia do promocji. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie następujących wymagań:

 • do dnia 27 marca 2018 roku należy zarejestrować się w akcji  na dedykowanej stronie akcji  podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email,
 • po zalogowaniu się na stronie promocji wybrać opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank” i za pośrednictwem udostępnionego linku przejść na stronę Toyota Bank i złożyć wniosek o Konto Jedyne, w trakcie wypełniania wniosku należy wyrazić zgodę na:
  • otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
  • przekazania danych organizatorowi promocji dla celów związanych z prowadzoną promocją.
 • zawrzeć umowę o prowadzenie Konta Jedynego – umowa zostanie przesłana kurierem po uzgodnieniu terminu przez Doradcę Banku,
 • do dnia 16 kwietnia 2018 roku należy zalogować się na swoje konto i za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej założyć dwie lokaty:
  • Lokatę Sprint na 180 dni – oprocentowanie 2,50% w skali roku,
  • Lokatę Plus na 9 miesięcy – oprocentowanie 2,00% w skali roku,
 • utrzymać założone lokaty przez okres co najmniej 90 dni (licząc od daty ich założenia).
 • utrzymać aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia wypłaty premii czyli do 23 sierpnia 2018 roku.

Premia 70 zł dla obecnego klienta

W promocji może wziąć udział obecny klient Banku pod warunkiem, że założył Konto Jedyne biorąc udział w jednej z wcześniejszych akcji (wymienionych poniżej) prowadzonych przez Agorę i Toyota Bank.

 • Lokata Toyota Bank z premią,
 • SUPER DUET,
 • SUPER DUET edycja 2,
 • SUPER DUET edycja 3,
 • Bądź aktywny – załóż nowy depozyt,
 • Tankuj korzyści z Toyota Bank,
 • Lokata 130 dni z premią,
 • Aktywni zyskują,
 • Zarabiaj z duetem korzyści,
 • Duet lokat z Premią dodatkową od Groupon,
 • Lokata 160 dni z premią dla Uczestników Klubu Korzyści,
 • Podwójne korzyści dla Uczestników Klubu Korzyści.

W celu otrzymania premii w wysokości 70 zł należy spełnić następujące warunki:

 • do dnia 23 lutego 2018 roku należy zarejestrować się w akcji  na dedykowanej stronie podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email,
 • po wybraniu opcji „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank” przejść na stronę Toyota Bank za pośrednictwem udostępnionego linku w aplikacji na stronie promocji i wyrazić zgodę na przekazanie danych przez Toyota Bank organizatorowi akcji dla celów związanych z prowadzoną promocją,
 • posiadać aktualne  zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 • do dnia 16 kwietnia 2018 roku należy zwiększyć saldo wszystkich środków zgromadzonych na wszystkich kontach i lokatach na dzień 13 marca 2018 roku poprzez założenie dwóch lokat:
  • Lokatę Sprint na 180 dni – oprocentowanie 2,50% w skali roku,
  • Lokatę Plus na 9 miesięcy – oprocentowanie 2,00% w skali roku,
 • utrzymać założone lokaty przez okres co najmniej 90 dni (licząc od daty ich założenia).
 • przez okres co najmniej 30 dni utrzymać saldo wszystkich środków, czyli środków zgromadzonych na dzień 13 marca 2018 roku powiększonych o środki zdeponowane na założonych lokatach w ramach prowadzonej akcji,
 • utrzymać aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia wypłaty premii czyli do 23 sierpnia 2018 roku.

200 zł za polecenie akcji „Duet lokat”

Osoby, które spełniły wszystkie warunki akcji „Duet lokat” mogą dodatkowo zarobić za jej polecanie. W tym celu na stronie promocji należy wygenerować kod polecający i przekazać osobie poleconej, która musi być nowym klientem. Warunkiem wypłacenia premii 50 zł za jedną poleconą osobę jest spełnienie przez nią wszystkich warunków akcji „Duet lokat” opisanej powyżej.  Można polecić maksymalnie 4 osoby.  Łączna premia po spełnieniu wszystkich wymagań przez osoby polecane wyniesie 200 zł.

Wypłata premii

Uczestnicy promocji zostaną powiadomieni o przyznaniu premii z obu akcji do dnia 3 sierpnia 2018 roku. Informacja ta zostanie przekazana na adres e-mail podany przy rejestracji.

W celu przekazania premii przez organizatora promocji należy się zalogować do aplikacji na stronie promocji najpóźniej do 10 sierpnia 2018 roku i podać numer nowo otwartego Konta Jedynego.

Premie zostaną przekazane przelewem na Konto Jedyne do dnia 23 sierpnia 2018 roku. Należy pamiętać, aby do tego dnia mieć aktywne Konto Jedyne.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Lokata Sprint na 180 dni

 • oprocentowanie w skali roku – 2,50%,
 • okres lokaty – 180 dni,
 • minimalna kwota lokaty – 3 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – 18 000 zł,
 • maksymalna liczba lokat – 10,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec okresu lokaty,
 • zerwanie lokaty – całkowita utrata odsetek,
 • założenie lokaty – tylko poprzez bankowość elektroniczną.

Lokata Plus na 9 miesięcy

 • oprocentowanie w skali roku – 2,00%,
 • okres lokaty – 9 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty – 5 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – dowolna,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec okresu lokaty,
 • zerwanie lokaty – wypłata 0,10% należnych odsetek,
 • założenie lokaty – tylko poprzez bankowość elektroniczną.

Konto Jedyne

Podstawowe parametry konta przedstawiają się następująco:

 • konto nie jest oprocentowane.
 • 2,49 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych kartami wydanymi do konta w wysokości nie mniejszej niż 400 zł miesięcznie,
 • opłata za wydanie karty debetowej i jej prowadzenie nie jest pobierana,
 • 0 zł – trzy pierwsze wypłaty gotówki z bankomatu,
 • 4,50 zł – opłata za 4-tą i kolejną wypłatę gotówki z bankomatu,
 • 0 zł – przelew krajowy w systemie ELIXIR,
 • 0 zł – zlecenie stałe,
 • 0 zł – polecenie zapłaty.

Opis Konta Jedynego znajdziesz w artykule Konto Jedyne w Toyota Bank.