Łatwe 140 zł do zgarnięcia za otwarcie eKonta w mBanku

W trzeciej już edycji promocji „eKonto z premią” możesz zgarnąć premię pieniężną w łącznej wysokości 140 zł. Wystarczy otworzyć eKonto standard lub eKonto Plus wraz z kartą debetową, a następnie aktywne korzystać z rachunku i karty przez okres dwóch miesięcy.

Promocja została zakończona w dniu 14 luty 2019 roku. 

Nagroda 140 zł

Nagroda w promocji  „eKonto z premią – edycja III” składa się z dwóch premii. Pierwszą z nich w wysokości 100 zł otrzymasz po zasileniu konta kwotą 1 000 zł w ciągu 7 dni  od jego otwarcia  i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub usługą BLIK do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku.  Jeśli spełnisz te warunki w jeszcze w następnym miesiącu otrzymasz od mBanku dodatkowe 40 zł.

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji „eKonto z premią – edycja III” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia przystąpienia do promocji nie były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Jak zyskać 140 zł?

W celu zdobycia premii o łącznej wartości 140 zł musisz spełnić następujące wymagania:

 • w terminie do 14 lutego 2019 roku:
  • wypełnij wniosek o otwarcie eKonta w taryfie standard lub eKonta w taryfie plus wraz kartą debetową, zaakceptuj oświadczenie zawarte w regulaminie promocji oraz regulamin promocji,
  • zawrzyj umowę o konto i kartę – umowę możesz zawrzeć za pośrednictwem kuriera lub w wybranej przez Ciebie placówce mBanku.
 • w ciąg 7 dni od otwarcia konta zapewnij jednorazowy wpływ pieniędzy w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem w dowolnych punktach handlowo-usługowych (transakcji tych nie anuluj do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonania).
 • w drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przystąpiłeś do promocji:
  • zapewnij jednorazowy wpływ na konto kwoty nie niższej niż 1 000 zł (nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem),
  • wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem w dowolnych punktach handlowo-usługowych (transakcji tych nie anuluj do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonania).

Premie zostaną wypłacone w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniłeś warunki uprawniające Cię do ich otrzymania.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Wniosek eKonto standard złożysz na tej stronie, a eKonto plus tutaj.

Charakterystyka rachunku eKonto standard i eKonto plus

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty, można jej uniknąć wykonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK powyżej kwoty 100 zł, poniżej 1,30 zł,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

eKonto plus w odróżnieniu od eKonta standard obarczone jest miesięczną opłatą za jego prowadzenie w wysokości 5 zł. Można jej uniknąć przelewając na nie wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł. Plusem konta jest brak opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju. Pozostałe opłaty powyżej przedstawione są takie same dla obu kont.

Analizę rachunku znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Promocja mBanku „eKonto z premią – edycja III” jest bardzo prosta. Wystarczy założyć eKonto standard wraz z kartą debetową, a następnie zapewnić wpływ kwoty 1 000 zł i wykonać 5 płatności kartą debetową lub usługą BLIK za zakupy w sklepach usługowo – handlowych. Warunki te należy spełnić w każdym z dwóch kolejnych miesiącach następujących po miesiącu otwarcia konta.

eKonto jest rachunkiem bardzo atrakcyjnym. Prowadzenie konta jest bezpłatne. Wystarczy wykonać każdego miesiąca 5 transakcji kartą debetową na dowolną kwotę, aby karta była również darmowa. Przy wypłacie z bankomatu kwoty minimum 100 zł opłata nie jest pobierana. Osoby przelewające swoje wynagrodzenie do mBanku mogą wybrać eKonto z taryfą plus. Wówczas wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju będzie darmowa.