eKonto z premią 150 zł i 2,60% na rachunku Moje Cele w mBanku

mBank uruchomił szósta edycją promocji „eKonto z premią”, w której można zyskać nagrodę w postaci premii pieniężnej o wartości 150 zł oraz promocyjne oprocentowanie 2,60% rachunku oszczędnościowym Moje cele. Warunkiem  otrzymania nagrody jest aktywne korzystanie z rachunku i karty przez okres dwóch miesięcy.  

Nagroda promocji

Nagrodą w promocji  „eKonto z premią – edycja VI” są dwie premie:

 • premia za szybki wpływ w wysokości 100 zł,
 • premia za transakcje w wysokości 50 zł.

Dodatkowo możesz uzyskać promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 2,6% do kwoty 20 000 zł.

Udział w promocji

W promocji „eKonto z premią – edycja VI” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia przystąpienia do promocji nie były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

eKonto z premią 150 zł

W celu przystąpienia do promocji musisz w terminie do 30 października 2019 roku:

 • wejść na stronę promocji  i wypełnić wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz kartą debetową – w trakcie jego wypełniania zaakceptuj regulamin promocji i wymagane oświadczenia,
 • zawrzeć umowę o konto i kartę i otworzyć konto oszczędnościowe Moje cele.

Teraz spełnij dwa następujące warunki:

 • w ciąg 7 dni od otwarcia konta zapewnij jednorazowy wpływ kwoty nie niższej niż 1 000 zł – nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym założyłeś eKonto osobiste wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta (akceptowane są również płatności telefonem) lub BLIKiem w dowolnych punktach handlowo-usługowych (transakcji tych nie anuluj do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonania).

Po spełnieniu powyższych warunków otrzymasz pierwszą premię w wysokości 100 zł. Drugą premię o wartości 50 zł uzyskasz po spełnieniu dwóch powyższych warunków w drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przystąpiłeś do promocji.

Przebieg promocji ilustruje poniższy przykład.

Jeśli umowę o eKonto osobiste podpiszesz w sierpniu 2019 roku to w ciągu kolejnych 7 dni od daty jej podpisania zapewnij jednorazowy wpływ na konto kwoty 1 000 zł oraz do końca września wykonaj 5 płatności kartą lub Blikiem. W października ponownie wykonaj 5 transakcji i zapewnij wpływ kwoty 1 000 zł.

Premię 100 zł za szybki wpływ otrzymasz do końca października 2019 roku, a premię 50 zł za transakcje do końca listopada 2019 roku.

2,6% na koncie oszczędnościowym Moje cele

Otwierając rachunek Moje cele w ramach promocji możesz otrzymać promocyjne oprocentowanie w wysokości 2,6% w skali roku dla kwoty do 20 000 zł. Musisz jednak spełnić jeden warunek jego przyznania. Suma wpływów na Twoim koncie w danym miesiącu  musi być wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń.  Oprocentowania to będzie obowiązywać do 29 luty 2020 roku.  Jeśli nie spełnisz warunku do jego przyznania oprocentowanie rachunku będzie zgodne z obowiązującą tabelą oprocentowania kont oszczędnościowych. Aktualnie oprocentowanie konta Moje cele waha się ono w granicach od 0,4% do 1,0% w skali roku.

Konto oszczędnościowego Moje cele umożliwia on automatyczne odkładanie niewielkich kwot, które pozostają przy płaceniu kartą, wypłatach gotówki z bankomatów, czy przy wykonywaniu przelewów. O sposobie oszczędzania decydujesz sam. Możesz zaokrąglać transakcje do pełnej kwoty (do 10 zł), ustalić stałą kwotę jaka zostanie pobrana przy każdej transakcji (od 3 do 10 zł) lub ustalić procent od każdej transakcji (1-15%).

eKonto osobiste – najważniejsze opłaty

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 7 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty, można jej uniknąć wykonując 1 transakcję bezgotówkową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Santander Bank Polska powyżej kwoty 100 zł, poniżej 1,30 zł,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

Podsumowanie

Promocja mBanku „eKonto z premią – edycja VI” jest bardzo prosta. Wystarczy założyć eKonto osobiste wraz z kartą debetową, a następnie zapewnić wpływ kwoty 1 000 zł i wykonać 5 płatność kartą debetową lub usługą BLIK płacąc za zakupy w sklepach usługowo – handlowych. Warunki te należy spełnić w każdym z dwóch kolejnych miesiącach następujących po miesiącu otwarcia konta.

eKonto jest rachunkiem bardzo atrakcyjnym. Prowadzenie konta jest bezpłatne. Wystarczy wykonać każdego miesiąca 1 transakcję kartą debetową na dowolną kwotę, aby karta była również darmowa. Przy wypłacie z bankomatu kwoty minimum 100 zł opłata nie jest pobierana.

 

 

Przydatne dokumenty: