Załóż darmowe eKonto z premią 150 zł w mBanku

Promocja została zakończona w dniu 30 maja 2019 roku.
W czwartej już edycji promocji „eKonto z premią” możesz zgarnąć nagrodę pieniężną w łącznej wysokości 150 zł. Wystarczy otworzyć eKonto osobiste wraz z kartą debetową, a następnie aktywne korzystać z rachunku i karty przez okres dwóch miesięcy. 

Nagroda 150 zł

Nagroda w promocji  „eKonto z premią – edycja IV” składa się z dwóch premii. Pierwszą z nich w wysokości 100 zł otrzymasz po zasileniu konta kwotą 1 000 zł w ciągu 7 dni  od daty jego otwarcia  i po wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub usługą BLIK do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku.  Jeśli spełnisz oba warunki jeszcze w następnym miesiącu otrzymasz od mBanku dodatkowe 50 zł.

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji „eKonto z premią – edycja IV” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia przystąpienia do promocji nie były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Jak zyskać 150 zł?

W celu zdobycia pierwszej premii w wysokości 100 zł musisz spełnić następujące wymagania:

 • w terminie do 29 maja 2019 roku:
  • wypełnij wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz kartą debetową, zaakceptuj oświadczenie zawarte w regulaminie promocji oraz regulamin promocji,
  • zawrzyj umowę o konto i kartę, a następnie otwórz rachunek oszczędnościowy Moje cele,
 • w ciąg 7 dni od otwarcia konta zapewnij jednorazowy wpływ kwoty nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym założyłeś eKonto osobiste wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta lub BLIKiem w dowolnych punktach handlowo-usługowych (transakcji tych nie anuluj do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonania).

Teraz pozostaje Ci spełnić dwa powyższe warunki, aby otrzymać drugą premię w wysokości 50 zł. W tym celu w drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przystąpiłeś do promocji:

 • zapewnij jednorazowy wpływ na konto kwoty nie niższej niż 1 000 zł – pamiętaj, że nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • wykonaj 5 płatności kartą lub BLIKiem w dowolnych punktach handlowo-usługowych (transakcji tych nie anuluj do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonania).

Wypłata premii

Premie zostaną wypłacone w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniłeś warunki uprawniające Cię do ich otrzymania.

Przykładowo,  jeśli spełniłeś warunki promocji do otrzymania pierwszej premii w marcu, to mBank przeleje ją na Twoje nowo otwarte eKonto do końca kwietnia. Podobnie w przypadku drugiej premii. Jeśli spełnisz warunki do jej otrzymania w kwietniu premia zostanie przelana do końca maja.

Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

2,5% na rachunku oszczędnościowym Moje cele

Regulamin promocji wymaga założenia rachunku oszczędnościowego Moje cele. Umożliwia on automatyczne odkładanie niewielkich kwot, które pozostają przy płaceniu kartą, wypłatach gotówki z bankomatów, czy przy wykonywaniu przelewów. O sposobie oszczędzania decydujesz sam. Możesz zaokrąglać transakcje do pełnej kwoty (do 10 zł), ustalić stałą kwotę jaka zostanie pobrana przy każdej transakcji (od 3 do 10 zł) lub ustalić procent od każdej transakcji (1-15%).

Otwierając rachunek Moje cele w ramach promocji możesz otrzymać promocyjne oprocentowanie w wysokości 2,5% w skali roku dla kwoty do 20 000 zł. Oprocentowania to będzie obowiązywać do 30 września 2019 roku. Warunkiem jego przyznania jest spełnienie wymagań do otrzymania obu premii. Jeśli nie spełnisz tych wymagań mBank obniży oprocentowanie rachunku. Aktualnie waha się ono w granicach od 0,4% do 1,0% w skali roku.

Charakterystyka rachunku eKonto osobiste

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 7 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty, można jej uniknąć wykonując 1 transakcję bezgotówkową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Santander Bank Polska powyżej kwoty 100 zł, poniżej 1,30 zł,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

Podsumowanie

Promocja mBanku „eKonto z premią – edycja IV” jest bardzo prosta. Wystarczy założyć eKonto osobiste wraz z kartą debetową, a następnie zapewnić wpływ kwoty 1 000 zł i wykonać 1 płatność kartą debetową lub usługą BLIK płacąc za zakupy w sklepach usługowo – handlowych. Warunki te należy spełnić w każdym z dwóch kolejnych miesiącach następujących po miesiącu otwarcia konta.

eKonto jest rachunkiem bardzo atrakcyjnym. Prowadzenie konta jest bezpłatne. Wystarczy wykonać każdego miesiąca 1 transakcję kartą debetową na dowolną kwotę, aby karta była również darmowa. Przy wypłacie z bankomatu kwoty minimum 100 zł opłata nie jest pobierana.