iKonto Biznes z premią nawet 1 620 zł w Alior Banku

iKonto Biznes to rachunek firmowy skierowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Założyć go mogą osoby będące nowymi klientami Alior Banku.  Otwarciu konta towarzyszy promocja w ramach której osoby aktywnie z niego korzystające mogą zarobić w ciągu roku nawet 1 500 zł.

Otwarcie rachunku nic nie kosztuje. Miesięcznej opłaty za jego prowadzenie można uniknąć pod warunkiem zapewnienia średnio-miesięcznego salda na rachunku w wysokości minimum 1 000 zł i wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych. Klienci, którzy nie spełnią tych warunków, poniosą miesięczną opłatę w wysokości 15 zł.

Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta debetowa. Miesięczna opłata za kartę wynosi 8 zł. Można jej uniknąć wykonując co najmniej cztery transakcje bezgotówkowe w miesiącu. Karty można nie aktywować, wówczas opłata miesięczna nie będzie pobierana.

Posiadacze iKonta Biznes nie poniosą opłat za wypłaty gotówki w bankomatach należących do Alior Banku, a także za pięć pierwszych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów krajowych. Za pięć pierwszych wpłat gotówki w sieci Planet Cash również nie jest pobierana opłata.

Krajowe przelewy internetowe są darmowe. Do dyspozycji posiadacza rachunku iKonto Biznes dostępny jest pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych Express Elixir, każdy następny kosztuje 10 zł.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe opłaty i prowizje iKonta Biznes.

Podstawowe parametry rachunku iKonto Biznes

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 15 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana jeśli w danym miesiącu średnie miesięczne saldo na rachunku było nie mniejsze niż 1 000 zł i zostały wyrażone zgody na przesyłanie informacji marketingowych.

Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale

 • 0,5% min. 10 zł – wpłata gotówki,
 • 0,5% min. 10 zł – wypłata gotówki.

Przelewy

 • 0 zł – krajowy przelew internetowy Elixir,
 • 0 zł – 5 przelewów natychmiastowych w miesiącu Express Elixir, każdy następny 10 zł,
 • 10 zł – przelew natychmiastowy BlueCash,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 10 zł – przelew od kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł SORBNET, do kwoty 1 mln opłata wynosi 30 zł,
 • 0 zł – 5 przelewów internetowych SEPA, każdy następny 5 zł.
 • 30 zł – przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja i usunięcie zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu,
 • 1 zł – realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenie zapłaty.

Karta debetowa do rachunku iKonto Biznes

Do konta wydawana jest karta płatnicza MasterCard Business Debit PayPass. Kartą możesz dokonywać płatności zbliżeniowych i płacić za zakupy w Internecie. Podstawowe parametry karty przedstawiają się następująco:

alior-bank-ikonto-biznes-mastercard-debit
Źródło: Alior Bank
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 8 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej, można jej uniknąć wykonując co najmniej 4 transakcje bezgotówkowe w miesiącu,
 • 0 zł – transakcja bezgotówkowa,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku,
 • 0 zł – 5 pierwszych wypłat gotówki w miesiącu z bankomatów na terenie kraju, każda następna wypłata 2 zł,
 • 3,0% min. 8 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

Taryfę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.
Wniosek o iKonto Biznes złożysz na tej strony Alior Banku.

Aż 1 620 zł do zgarnięcia w prowadzonych promocjach

Aktualnie prowadzone są dwie promocje w ramach których zdobyć można nawet 1 620 zł. W pierwszej z nich, której organizatorem jest Bankier.pl, do zdobycia jest 120 zł i półroczna cyfrowa subskrypcja Pulsu Biznesu. W promocji Alior Banku aktywnie korzystając z konta można w ciągu roku zgarnąć premię w wysokości 1 500 zł.

120 zł od Bankier.pl

Promocja „Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – edycja IV” skierowana jest do osób, które nie posiadały dotychczas żadnego rachunku firmowego dla danego numeru NIP w Alior Bank. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie następujących wymagań:

 • do 31 grudnia 2018 roku należy zarejestrować się na stronie promocji, a następnie za jej pośrednictwem złożyć wniosek o iKonto Biznes,
 • w terminie 30 dni od dnia wysłania wniosku, ale nie później jak do 31 stycznia 2018 roku, należy zawrzeć umowę o prowadzenie iKonta Biznes,
 • w terminie 60 dni od dnia otwarcia iKonta, ale nie później jak do 30 marca 2018 roku,  należy dokonać wpłaty na konto łącznej kwoty w wysokości 500 zł.

Promocji została opisana w tym artykule.

1 500 zł premii za aktywność

W prowadzonej przez Alior Bank promocji „1 500 zł dla firm” za każdą aktywność w danym miesiącu można otrzymać premię w wysokości 125 zł. W celu jej zdobycia należy w danym miesiącu wykonać określone operacje np. przelew do ZUS, przelew do US, przelew SEPA, transakcje bezgotówkowe kartą. Premie będą wypłacane przez okres 12 miesięcy. Łączna premia może wynieść nawet 1 500 zł.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Rachunek lokacyjny

Wraz z iKontem Biznes można otworzyć Rachunek Lokacyjny, za prowadzenie którego Alior Bank nie pobiera opłaty. Umożliwia on lokowanie wolnych środków na wysoko oprocentowanym rachunku. Oprocentowanie to uzależnione jest od wielkości środków na nim zgromadzonych i przedstawia się następująco:

 • 2,00% – do kwoty 20 000 zł,
 • 1,40% – powyżej 20 000 zł.

Okres trwania  lokaty wynosi 3 miesiące.

Parametry rachunku przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – 5 pierwszych przelewów w miesiącu na rachunek własny, za każdy następny opłata wynosi 5 zł,
 • 5 zł – przelew internetowy wewnętrzny i zewnętrzny,
 • 0,40%, min.6 zł – wpłata gotówkowa na rachunek lokacyjny.

Podsumowanie

iKonto Biznes jest ciekawym rachunkiem, szczególnie dla osób rozpoczynających prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wymagane warunki do uzyskanie darmowego konta i darmowej karty nie są wygórowane i raczej do spełnienia przez każdego. Ważnym elementem rachunku są pakiety darmowych przelewów ekspresowych (Express Elixir) i europejskich (SEPA) oraz pakiety darmowych wypłat i wpłat gotówkowych.

Atrakcją rachunku są prowadzone promocje dla nowych klientów dające możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Obecnie za otwarcie iKonta Biznes mozna zarobić 120 zł, a za aktywne korzystanie z niego nawet 1 500 zł.

Założenie rachunku (bez premii 120 zł) możliwe jest na stronie internetowej Alior Banku.