iKonto Biznes w Alior Banku

Alior Bank wprowadził do swojej oferty nowy rachunek iKonto Biznes. Konto przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Założyć je można bez wychodzenie z domu na stronie Alior Banku.

iKonto Biznes przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Otwarcie rachunku nic nie kosztuje. Miesięcznej opłaty za jego prowadzenie można uniknąć pod warunkiem zapewnienia średnio-miesięcznego salda na rachunku w wysokości minimum 1000 zł i wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych. Klienci, którzy nie spełnią tych warunków, poniosą miesięczną opłatę w wysokości 15 zł.

Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta debetowa. Miesięczna opłata za kartę wynosi 8 zł. Można jej uniknąć wykonując co najmniej cztery transakcje bezgotówkowe w miesiącu. Karty można nie aktywować, wówczas opłata miesięczna nie będzie pobierana.

Posiadacze iKonta Biznes nie poniosą opłat za wypłaty gotówki w bankomatach należących do Alior Banku, a także za pięć pierwszych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów krajowych. Za pięć pierwszych wpłat gotówki w sieci Planet Cash również nie jest pobierana opłata.

Przelewy internetowe są darmowe. Do dyspozycji posiadacza rachunku iKonto Biznes dostępny jest pakiet 5 bezpłatnych przelewów krajowych (w tym do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego) oraz przelewów ekspresowych (Express Elixir) i europejskich (SEPA).

Poniżej przedstawione zostaną podstawowe parametry iKonto Biznes.

iKonto Biznes – parametry

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 15 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana jeśli w danym miesiącu średnie miesięczne saldo na rachunku było nie mniejsze niż 1 000 zł i zostały wyrażone zgody na przesyłanie informacji marketingowych.

Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale

 • 0,5% min. 10 zł – wpłata gotówki,
 • 0,5% min. 10 zł – wypłata gotówki.

Przelewy

 • 0 zł – przelew internetowy na rachunek w innym banku w kraju (ELIXIR),
 • 0 zł – 5 przelewów natychmiastowych w miesiącu Express ELIXIR, każdy następny 10 zł,
 • 10 zł – przelew natychmiastowy BlueCash,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 30 zł – przelew do kwoty 1 mln zł SORBNET,
 • 10 zł – przelew od kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł SORBNET.
 • 0 zł – 5 przelewów internetowy do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii (SEPA), każdy następny 5 zł.
 • 30 zł – przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja i usunięcie zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu,
 • 1 zł – realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenie zapłaty.

Karta debetowa do rachunku iKonto Biznes

Do konta wydawana jest karta płatnicza MasterCard Business Debit PayPass. Kartą możesz dokonywać płatności zbliżeniowych i płacić za zakupy w Internecie. Podstawowe parametry karty przedstawiają się następująco:

alior-bank-ikonto-biznes-mastercard-debit
Źródło: Alior Bank
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 8 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej ,można jej uniknąć wykonując co najmniej cztery transakcje bezgotówkowe w miesiącu
 • 0 zł – transakcja bezgotówkowa,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku,
 • 0 zł – 5 pierwszych wypłat gotówki w miesiącu z bankomatów na terenie kraju, każda następna wypłata 2 zł,
 • 3,0% min. 8 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

Taryfę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.
Wniosek o iKonto Biznes złożysz na tej strony Alior Banku.

Rachunek lokacyjny

Wraz z iKontem Bizness mozna otworzyć Rachunek Lokacyjny, za prowadzenie którego Alior Bank nie pobiera opłaty. Umożliwia on lokowanie wolnych środków na oprocentowanym rachunku. Oprocentowanie to uzależnione jest od wielkości środków i przedstawia się następująco:

 • 1,30% – do kwoty 20 000 zł,
 • 0,70% – powyżej 20 000 zł.

Parametry rachunku przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – 5 pierwszych przelewów w miesiącu na rachunek własny, za każdy następny opłata wynosi 5 zł,
 • 5 zł – przelew internetowy wewnętrzny i zewnętrzny,
 • 0,40%, min.6 zł – wpłata gotówkowa na rachunek lokacyjny.

Podsumowanie

iKonto Biznes jest ciekawym rachunkiem, szczególnie dla osób rozpoczynających prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wymagane warunki do uzyskanie darmowego konta i darmowej karty nie są wygórowane i raczej do spełnienia przez każdego. Ważnym elementem rachunku są pakiety darmowych przelewów ekspresowych (Express Elixir) i europejskich (SEPA) oraz pakiety darmowych wypłat i wpłat gotówkowych.

Bank pobiera wysokie opłaty w oddziałach banku, ale rachunek został stworzony z myślą o łatwym jego zarządzaniu za pośrednictwem internetu i bankowości mobilnej. Założenie rachunku możliwe jest tylko na stronie internetowej Alior Banku.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

  Subscribe  
Powiadom o