iKonto Biznes z premią do 1 500 zł w Alior Bank

Alior Bank uruchomił promocję „1500 zł dla firm” skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Za otwarcie rachunku iKonto Biznes i spełnienie warunków promocji można zarobić dodatkowo do 1 500 zł.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które założą w ramach promocji „1500 zł dla firm” rachunek firmowy iKonto Biznes mogą otrzymać każdego miesiąca premię wysokości 125 zł. Premia będzie przyznawana przez okres 12 miesięcy od momentu przystąpienia do promocji.

W celu uzyskania premii przedsiębiorca powinien wykonać określone operacje, które będą premiowane przez Bank. Jakie operacje zostaną wykonane zależy od możliwości każdego przedsiębiorcy. Łączna pula premii do zdobycia w danym miesiącu wynosi 150 zł.

Warunki udziału w promocji

W promocji może wziąć udział każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie posiadała dotychczas żadnego produktu dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Alior Banku.

Osoby spełniające ten warunek powinny w celu przystąpienia do promocji:

 • złożyć za pośrednictwem strony internetowej Alior Banku wniosek o iKonto Biznes. Na podany we wniosku adres e-mail Bank prześle potwierdzenie otwarcie rachunku iKonto Biznes co będzie oznaczało przystąpienie do promocji i akceptację regulaminu promocji.
 • zawrzeć z Alior Bank w okresie promocji umowę ramową o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów.

Promocja trwa do odwołania.

1500 zł premii za aktywność

Alior Bank przygotował listę operacji (aktywności) za które będzie premiował uczestników promocji. Za każdą aktywność w danym miesiącu można otrzymać określoną premię. Łączna premia z wszystkich aktywności w danym miesiącu wynosi 155 zł. Maksymalnie otrzymać można w danym miesiącu tylko 125 zł.

25 zł za przelew do ZUS
Należy wykonać z rachunku przelew składek do ZUS w wysokości min. 250 zł.

25 zł za przelew do US
Należy wykonać z rachunku przelew do US w wysokości min. 500 zł.

10 zł za przelew SEPA
Należy wykonać z rachunku przelew SEPA w wysokości min. 100 EUR.

10 zł za przelew natychmiastowy
Należy wykonać z rachunku przelew natychmiastowy w wysokości min. 500 zł.

10 zł za transakcję kartą
Należy wykonać transakcje kartą lub kartami wydanymi do rachunku w kwocie min. 500 zł.

10 zł za skorzystanie z oferty terminali za pośrednictwem Alior Banku
Premia zostanie naliczona jeżeli na rachunek wpłynie kwota min. 5000,00 zł z tytułu przetworzenia transakcji kartowych, pochodzących z uznań na terminalach First Data Polska.

15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych Alior Banku
Premia zostanie naliczona jeżeli na rachunek wpłynie bonusowy przelew z PCKF (Polskie Centrum Kas Fiskalnych) w kwocie 100 zł.

Premia za średniomiesięczne saldo na rachunku
Premia uzależniona jest od wysokości salda i może wynieść:

 • 0 zł za saldo do 2 500,01 zł,
 • 5 zł za saldo od 2 500,01 do 10 000 zł,
 • 15 zł za saldo od 10 000,01 do 25 000 zł,
 • 30 zł za saldo od 25 000,01 do 50 000 zł,
 • 60 zł za saldo od 50 000,01 zł.

Wypłata premii

Premie będą wypłacane każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym warunki premii zostały spełnione. Premie będą przyznawane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o iKonto Biznes.

Miesięczna premia nie może przekroczyć kwoty 125 zł. Nadwyżka powyżej kwoty 125 zł nie przechodzi na kolejny miesiąc. W skali roku całkowita maksymalna kwota premii nie może być większa niż 1500 zł.

Premie będą przekazywane na rachunek główny iKonto Biznes lub rachunek pomocnicy otwarty do rachunku głównego. Decyzja należy do właściciela rachunku iKonto Biznes.

Na właścicielu rachunku iKonto Biznes spoczywa obowiązek rozliczenia premii z Urzędem Skarbowym. Premia stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna być przez przedsiębiorcę rozliczona z Urzędem Skarbowym.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

iKonto Biznes – parametry

 • rachunek jest nieoprocentowany,
 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 15 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana jeśli w danym miesiącu średnie miesięczne saldo na rachunku było nie mniejsze niż 1 000 zł i zostały wyrażone zgody na przesyłanie informacji marketingowych.
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 8 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej ,można jej uniknąć wykonując co najmniej cztery transakcje bezgotówkowe w miesiącu
 • 0 zł – transakcja bezgotówkowa,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku,
 • 0 zł – 5 pierwszych wypłat gotówki w miesiącu z bankomatów na terenie kraju, każda następna wypłata 2 zł,
 • 3,0% min. 8 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.
 • 0 zł – przelew internetowy na rachunek w innym banku w kraju (ELIXIR),
 • 0 zł – 5 przelewów natychmiastowych w miesiącu Express ELIXIR, każdy następny 10 zł,
 • 10 zł – przelew natychmiastowy BlueCash,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 30 zł – przelew do kwoty 1 mln zł SORBNET,
 • 10 zł – przelew od kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł SORBNET.
 • 0 zł – 5 przelewów internetowy do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii (SEPA), każdy następny 5 zł.
 • 30 zł – przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju.
 • 1 zł – realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu.
 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.

Czy warto otworzyć iKonto Biznes?

Propozycja zdobycia miesięcznej premii w wysokości 125 zł wygląda zachęcająco. Bliższa analiza możliwości zgarnięcia poszczególnych premii już taka nie jest.

Najłatwiejsze i pewne do zdobycia wyglądają premie za przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego. To pewne 50 zł. Kolejne premie za przelew SEPA, przelew natychmiastowy i transakcje kartą również w przypadku wielu przedsiębiorców mogą być w zasięgu, nie koniecznie każdego miesiąca. Kolejne premie już raczej nie.

Ostateczna decyzja jak zawsze należy od właściciela konta i od rodzaju i wielkości prowadzonej przez niego działalności. Pomimo pewnych ograniczeń warto rozpatrzyć ofertę Alior Banku i zgarnąć możliwe do osiągnięcia premie.