Internetowe Konto e-direct w Volkswagen Bank

W związku z zakończeniem działalności dla klientów indywidualnych konto zostało wycofane z oferty Banku. Wszystkie umowy dotychczasowych klientów indywidualnych wygasną z dniem 30 listopada 2017 roku.
Konto e-direct to standardowy rachunek Volkswagen Bank przeznaczony dla klientów indywidualnych. Jest to całkowicie konto internetowe z uwagi na brak oddziałów Banku. Pomimo tego konto oferuje klientom podstawowe funkcjonalności, za które nie pobiera wysokich opłat.

Rachunek Konto e-direct obsługiwany jest za pośrednictwem internetu, telefonu (IVR – Interactive Voice Response) i konsultanta. Jedyny Oddział znajduje się w siedzibie Banku w Warszawie.

Bank zapewnia podstawowe usługi klientom indywidualnym obejmujące prowadzenie konta, przelewy krajowe z wyjątkiem przelewów ekspresowych i zagranicznych. Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana, jak również nie jest pobierana za przelewy krajowe za pośrednictwem bankowości elektronicznej do ilości 250 przelewów na miesiąc. Za każdy następny przelew opłata wynosi 30 gr.

Karta płatnicza do rachunku Konto e-direct wydawana i obsługiwana jest za darmo. Wypłata gotówki z bankomatów uzależniona jest od wielkości wypłacanych środków. Przy wypłatach powyżej 400 zł Bank nie pobiera opłaty, poniżej tej kwoty opłata wynosi 1,5 zł. Wypłata gotówki w sklepach usługowo- handlowych z logo Visa cach back kosztuje 1,5 zł.

Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze parametry rachunku Konto e-direct oraz dodatkowe usługi oferowane przez Bank.

Konto e-direct – podstawowe parametry

Oprocentowanie

 • rachunek nie jest oprocentowany.

Prowadzenie konta

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta,

Wypłata i wpłata gotówki w placówce Banku,

 • 0,5 % – wypłata gotówki w kasie powyżej 40 000 zł,
 • 4 zł – wpłata gotówki w kasie,

Przelew

 • 0 zł – przelew internetowy (ELIXIR) – do 250 przelewów w miesiącu, za kolejny przelew powyżej tego limitu opłata wynosi 0,30 zł,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem internetu.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty za pośrednictwem internetu.

Karta debetowa do rachunku Konto e-direct

Bank do rachunku Konta e-direct oferuje kartę Visa Electron. Karta umożliwia dokonywanie płatności w Internecie oraz dzięki technologii Visa PayWave płatności zbliżeniowe przy zakupach o wartości do 50 zł.

Konto e-direct
Źródło: Volkswagen Bank Polska

Parametry karty debetowej Visa Electron

 • 0 zł – wydanie karty debetowej Visa Electron,
 • 0 zł – miesięczna opłata użytkowanie karty debetowej,
 • 1,5 zł – wypłaty gotówki poniżej 400 zł z bankomatów w kraju,
 • 0 zł – wypłaty gotówki powyżej 400 zł z bankomatów w kraju,
 • 10 zł – wypłaty gotówki z bankomatów za granicą,
 • 1 zł – wypłata gotówki w ramach usługi Visa cash back.

Ubezpieczenie karty płatniczej

 • ubezpieczenie jest bezpłatne i obejmuje ochronę przed nieupoważnionym użyciem karty płatniczej.

Limit w karcie

 • 1% wartości kredytu – opłata za przyznanie limitu kredytu,
 • 8,99% – oprocentowanie limitu kredytowego.

Usługi dodatkowe

Konto e-direct oferowane jest w 3 pakietach – Pakiet Standardowy (opisany powyżej), Pakiet SILVER i Pakiet Gold.

Pakiet Srebrny

Do konta w tym pakiecie wydawana jest karta Visa Classic. W odróżnieniu od Pakietu Standardowego miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 10 zł. Za wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą Bank pobiera opłatę w wysokości 2,5% wypłacanej kwoty, min. 10 zł. W ramach Pakietu Bank nie pobiera opłaty za przyznanie limitu kredytowego, a oprocentowanie kredytu jest niższe w stosunku do Pakietu Standard.

Karta oferuje ochronę ubezpieczeniową związaną z użytkowaniem kart płatniczych oraz ochronę przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń w życiu prywatnym i w podróży.

Pakiet Złoty

W Pakiecie Złotym wydawana jest karta Visa Gold. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 20 zł. Podobnie jak w Pakiecie Srebnym za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju i za granicą Bank pobiera opłatę w wysokości 2,5% wypłacanej kwoty, min. 10 zł. W ramach Pakietu Bank nie pobiera opłaty za przyznanie limitu kredytowego, a oprocentowanie kredytu jest najwyższe w stosunku do dwóch poprzednich.

Karta oferuje ochronę związaną z użytkowaniem kart płatniczych oraz bogaty pakiet chroniący posiadacza aktywnej Złotej karty VISA na bardzo wysokie sumy ubezpieczenia przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń w życiu prywatnym i w podróży.