Jak wybrać konto osobiste?

Konto osobiste to dzisiaj nieodzowny element naszego życia. Trudno jest sobie wyobrazić osobę nie posiadającą chociaż jednego rachunku w banku. Na konto wpływa nasze wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta czy też stypendium. Z konta opłacamy nasze rachunki, przesyłamy nasze pieniądze czy też pobieramy gotówkę.

Samo konto bankowe to ciąg cyfr, za którym stoi umowa cywilnoprawna, w której bank zobowiązuje się do przechowywania naszych pieniędzy i realizacji zleconych usług w zamian za określone świadczenia, którymi są opłaty i prowizje.

Nie jest to jedyna umowa z bankiem, którą zawieramy otwierając konto osobiste. Kolejne umowy dotyczą warunków wydania i obsługi karty płatniczej do konta, dostępu do bankowości internetowej lub mobilnej. Nie są to umowy obligatoryjne, ale z wielu względów korzystne i pomocne w zarządzaniu naszym kontem.

Rachunki bankowe

Ustawa bankowa określa jakie rachunki mogą prowadzić banki. Należą do nich między innymi:

  • rachunek bieżący – w przypadku osób fizycznych nazywany jest rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR) lub kontem osobistym. W przypadku firm jest to konto dla firm. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń, regulowania zobowiązań i otrzymywania należności
  • rachunek pomocniczy – służy do prowadzenia przez firmy rozliczeń w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący.
  • rachunek lokaty terminowej – pozwala na deponowanie wolnych środków na określony czas z wysokim oprocentowaniem.
  • rachunek oszczędnościowy – jest formą pośrednią pomiędzy kontem osobistym a lokatą. Rachunek ten jest zwykle niżej oprocentowany jak lokata, ale możemy korzystać ze środków na nim zgromadzonych bez utraty odsetek.
  • rachunek walutowy – konto walutowe umożliwia prowadzenie w polskim banku rachunku w walucie obcej.

Rodzaje kont osobistych

Banki w swojej ofercie mają różne konta skierowane do określonych osób. Najczęściej są to:

  • rachunek podstawowy – najbardziej uniwersalny rachunek skierowany do ogółu klientów,
  • konto dla studenta – rachunek dedykowany dla osób od 18 – 26 lat. Charakteryzują go niższe opłaty, a nawet ich brak w stosunku do rachunku podstawowego.
  • konto dla młodzieży – przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 18 roku życia. Przy zakładaniu konta wymagana jest obecność osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna.
  • konto VIP – skierowane jest do osób zarabiających powyżej przeciętnej. Za określone świadczenia banki oferują wiele dodatkowych darmowych przywilejów jak bezpłatne ubezpieczenia, prestiżowe karty płatnicze czy opieka indywidualnego doradcy.

Jak wybrać konto osobiste?

Oferta banków jest bardzo zróżnicowana i nie jest łatwo wskazać jednoznacznie najlepsze konto osobiste lub konto dla firmy. Decydując o wyborze rachunku powinniśmy w pierwszej kolejności określić swoje wymagania i potrzeby. Następnym krokiem będzie wybranie konta.

Zastanawiając się nad wyborem swojego konta powinniśmy zwrócić uwagę na poniższe parametry.

Koszt prowadzenia konta i obsługi karty debetowej

Wiele banków oferuje bezpłatne otwarcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, natomiast miesięczna obsługa konta jest albo bezwzględnie darmowa , albo darmowa pod pewnymi warunkami. Powinniśmy sprawdzić jakie to są warunki i zastanowić się czy jesteśmy je w stanie spełnić.

Podobnie jest w przypadku karty debetowej. Wydawana jest ona bezpłatnie, natomiast niektóre banki określają stałą opłatę za jej obsługę, a inne proponują zniesienia opłaty pod pewnymi warunkami.

Oprocentowanie konta osobistego

W większości banków konta osobiste nie są oprocentowane, a jeśli już to oprocentowanie to jest symboliczne. Warto zwrócić uwagę czy bank oferuje nam konta oszczędnościowe i lokaty terminowe i jakie jest oprocentowanie oraz warunki tych lokat i kont oszczędnościowych.

Dostępność gotówki

Nie wszystkie płatności dokonamy za pomocą karty płatniczej, dlatego ważnym jest zastanowienie się nad możliwościami wypłaty gotówki. W oddziałach banku nie zawsze wypłacimy ją nie ponosząc opłaty.

Sprawdźmy czy bank ma swoją sieć bankomatów i czy korzysta dodatkowo z innych sieci i jakich. Wypłaty z bankomatów będących własnością banku są z reguły darmowe. Wypłaty z bankomatów będących własnością innych banków lub należących do innych sieci już nie.

Na koniec sprawdź czy bank oferuje usługę cashback umożliwiającą wypłatę gotówki podczas robienia zakupów. W wielu przypadkach bank nie pobiera za nią opłaty.

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe umożliwiają zwrot części ponoszonych wydatków dlatego warto je rozważyć. Podstawową usługą jaką proponują banki jest usługa zwana moneyback. Korzystając z niej możemy liczyć na zwrot swoich wydatków podczas robienia zakupów w sklepach usługowo handlowych lub płacąc za paliwo na stacjach benzynowych.

Wybór konta osobistego

Jeśli określiłeś już jakie warunki powinno spełniać Twoje konto możesz jeszcze skorzystać przed ostatecznym wyborem z rankingów i porównywarek kont udostępnianych w serwisach internetowych, także w naszym. Warto też zwrócić uwagę na informację dotyczącą promocji prowadzonych przez banki. Korzystając z nich możemy z dodatkowo trochę zarobić i obniżyć koszty utrzymania swojego konta osobistego.