Karta kredytowa FAIR Banku BPH

Karta kredytowa FAIR to produkt Banku BPH przeznaczony dla każdego klienta szukającego okazji do obniżenia kosztów swoich zakupów lub obniżenia kosztów opłat i prowizji związanych z użytkowaniem karty. 

Karta kredytowa FAIR jest kartą ogólnodostępną wydawaną w systemie VISA lub MasterCard. Może się o nią starać każdy bez względu czy posiada, czy nie rachunek osobisty w Banku BPH. Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie i zależy od zdolności kredytowej właściciela kart. Okres bezodsetkowy wynosi 54 dni. Można również rozłożyć zakupy na raty.

Karta kredytowa FAIR jest wyposażona w technologię zbliżeniową PayPass – karta MasterCard lub payWave – karta VISA. Dzięki nim można szybko i wygodnie dokonywać transakcji zbliżeniowych w punktach oznaczonych logo PayPass lub payWave.

Podstawową cechą karty kredytowej FAIR jest oferta dodatkowych korzyści umożliwiających obniżenie kosztów zakupów (rabaty) lub obniżenie kosztów obsługi karty (opłaty i prowizje). Wybór wariantu należy do właściciela kart, natomiast zaletą przyjętego przez Bank BPH rozwiązania jest możliwość zmiany wariantu w trakcie używania karty. Propozycja banku dotyczy:

 • zwrotu za płatności dokonane kartą,
 • oprocentowania transakcji bezgotówkowych,
 • obniżenie opłat za korzystanie z karty.

Warunkiem skorzystania z przedstawionych korzyści jest dokonanie kartą w ciągu roku płatności na kwotę co najmniej 12 000 zł – czyli średnio tysiąc złotych na miesiąc oraz terminowa spłata przynajmniej kwoty minimalnego zadłużenia wskazanej przez bank. Dotrzymanie tych warunków w danym roku powoduje podniesienie korzyści o jeden poziom. Maksymalny poziom to poziom trzeci. W przypadku nie dotrzymania tych warunków poziom korzyści zostanie obniżony o jeden.

Zwrot za płatności kartą (moneyback)

Wielkość zwrotu za płatności kartą uzależniony jest od czasu użytkowania karty. W pierwszym roku zwrot ten wynosi 1% wartości transakcji, w drugim 2%, w trzecim i kolejnych latach 3%. Maksymalna kwota jaka może zostać zwrócona w kwartale wynosi 75 zł. W skali roku 300 zł.

Obniżenie opłat za korzystanie z karty

W ramach tego wariantu zostaną obniżone lub zniesione następujące opłaty lub prowizje:

 • wypłata gotówki w bankomacie, kasie banku lub na poczcie (standardowo 4,00% min. 9,00 zł),
 • wydanie karty dodatkowej (standardowo 15,00 zł),
 • przelew zlecony przez telefon lub w placówce banku (standardowo 8,00 zł),
 • wznowienie karty głównej (standardowo 30,00 zł)

W pierwszym roku opłaty są niższe o 50%, w drugim i kolejnych latach opłaty nie są pobierane.

Dodatkowo, jeśli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe w danym okresie rozliczeniowym o wartości większej niż 600 zł, zapłacona prowizja za udostępnienie limitu kredytu i obsługę karty kredytowej zostanie zwrócona.

Oprocentowanie długu w karcie

Oprocentowanie długu w karcie stanowi iloraz przyjętego przez Bank BPH mnożnika dla danego roku pomnożonego przez aktualną wysokość stopy kredytu lombardowego. Oprocentowanie to dla poszczególnych lat przedstawia się następująco:

 • 1 rok – 9,75% (3,90 x LIR),
 • 2 rok – 7,50% (3,00 x LIR) i
 • 3 rok – 6,25% (2,5 x LIR).

gdzie:

LIR – aktualna wysokość stopy kredytu lombardowego – aktualnie wynosi 2,5%.

Promocja „3x100zł”

Od 1 czerwca 2016 roku Bank BPH prowadzi promocję skierowaną do posiadaczy kart kredytowych w dowolnym banku lub SKOKu. Za założenie karty kredytowej FAIR i spłatę zadłużenia na karcie kredytowej innego banku lub SKOKu uczestnik promocji może otrzymać 3 kupony Sodexo o łącznej wartości 300 zł.

Warunki udziału w promocji „3x100zł”

Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie następujących wymagań:

 • do 31 października 2016 roku złożyć wniosek o kartę kredytową z opcją spłaty zadłużenia karty kredytowej posiadanej w innym banku lub SKOKu,
 • w dniu składania wniosku być posiadaczem karty kredytowej w innym banku lub SKOKu,
 • przedstawić dokument potwierdzający posiadanie karty kredytowej w innym banku lub SKOKu, którym może być:
  • miesięczny wyciąg z rachunku karty kredytowej z okresu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia wniosku potwierdzony przez bank lub SKOK,
  • dowód wykonania spłaty na rachunek karty kredytowej w innym banku lub SKOKu z okresu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia wniosku lub umowa o kartę kredytową w innym banku lub SKOKu.
 • zawrzeć umowę o kartę kredytową,
 • złożyć w dniu zawierania umowy
  dyspozycję spłaty zadłużenia z tytułu karty kredytowej posiadanej
  w innym banku lub SKOKu w formie Jednorazowej Transakcji
  bezgotówkowej.

Bank BPH może zażądać również dokumentu potwierdzającego osiągane dochody.

Wniosek o kartę kredytową można złożyć tylko w oddziale Banku lub placówce partnerskiej. Można również wypełnić na stronie Banku BPH formularz kontaktowy z doradcą. W trakcie rozmowy zostaną ustalone wszystkie szczegóły i wystarczy zgłosić się w wyznaczonym
oddziale lub placówce w celu podpisania umowy.

Promocja trwa do 31 sierpnia 2016 roku. Bank zastrzegł sobie prawo jej przedłużenia.

Zasady promocji

W ramach promocji można otrzymać trzy kupony każdy o wartości 100 zł. Ilość otrzymanych kuponów zależy od posiadanego limitu kredytowego i spełnienia warunków promocji.

Karta z limitem kredytowym niższym niż 2000 zł

Osoby, które zawarły umowę o kartę z limitem kredytowym niższym niż 2000 zł mogą otrzymać tylko jeden kupon w wysokości 100 zł. Warunkiem jego otrzymania  jest wykonanie transakcji bezgotówkowych o łącznej wysokości 900 zł w każdym z 3 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie umowy kartą.

Karta z limitem kredytowym wyższym niż 2000 zł

Osoby, które zawarły umowę o kartę z limitem kredytowym wyższym niż 2000 zł mogą otrzymać tylko trzy nagrody w wysokości 100 zł każda.

Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł uczestnicy promocji otrzymają za zawarcie umowy o kartę z limitem kredytowym wyższym niż 2000 zł,

Druga nagroda w wysokości 100 zł zostanie przyznana, jeśli w dniu zawarcia umowy zostanie złożona dyspozycji spłaty zadłużenia z tytułu karty kredytowej posiadanej w innym banku lub SKOKu w formie jednorazowej transakcji bezgotówkowej w kwocie co najmniej 1900 zł.

Warunkiem otrzymania trzeciej nagrody w wysokości 100 zł jest wykonanie transakcji bezgotówkowych o łącznej wysokości 900 zł w każdym z 3 kolejnych miesięcy,  następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie umowy kartą.

Kupony zostaną wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym warunki promocji zostały spełnione.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Wniosek o kartę złożysz za pośrednictwem tej strony Banku BPH.

Karta kredytowa FAIR – parametry karty

 • opłata za wydanie karty – 0 zł,
 • wznowienie karty – 30,00 zł,
 • wydanie karty dodatkowej – 15,00 zł,
 • wznowienie karty dodatkowej – 25,00 zł,
 • limit na karcie: 1 000 – 20 000 zł,
 • oprocentowanie transakcji bezgotówkowych: 9,75% w skali roku,
 • okres bezodsetkowy – 54 dni,
 • kwota minimalnej spłaty zadłużenia – 4% zadłużenia nie mniej niż 30,00 zł,
 • wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku – 4,00% min. 9,00 zł,
 • przelew w Banku BPH lub do innego banku w kraju:
  • w Oddziale Banku lub Operator Info linii – 8,00 zł,
  • poprzez Internet – bez prowizji,
 • prowizja za Transakcje na raty – 4,00%,
 • miesięczna prowizja za udostępnienie Limitu kredytu i obsługę Karty plastikowej – 6 zł lub 10 zł (klienci po 1.01.2015), jeśli wykonasz transakcje bezgotówkowe w danym okresie rozliczeniowym o wartości większej niż 600 zł opłata zostanie zwrócona na rachunek karty w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

 Podsumowanie

Propozycja Banku BPH jest jedną z ciekawszych ofert na rynku kart kredytowych.  Każdy może dobrać warunki oszczędzania do swoich potrzeb i możliwości. Kwota 300 zł w skali roku jaką można zaoszczędzić używając kartę FAIR jest dość atrakcyjna. Osoby, które przeniosą swoją kartę do Banku BPH mogą dodatkowo zarobić kolejne 300 zł.

 

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

  Subscribe  
Powiadom o