Karta kredytowa FAIR Banku BPH

Karta kredytowa FAIR to produkt Banku BPH przeznaczony dla każdego klienta szukającego okazji do obniżenia kosztów swoich zakupów lub obniżenia kosztów opłat i prowizji związanych z użytkowaniem karty. 

Karta kredytowa FAIR jest kartą ogólnodostępną wydawaną w systemie VISA lub MasterCard. Może się o nią starać każdy bez względu czy posiada, czy nie rachunek osobisty w Banku BPH. Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie i zależy od zdolności kredytowej właściciela kart. Okres bezodsetkowy wynosi 54 dni. Można również rozłożyć zakupy na raty.

Karta kredytowa FAIR jest wyposażona w technologię zbliżeniową PayPass – karta MasterCard lub payWave – karta VISA. Dzięki nim można szybko i wygodnie dokonywać transakcji zbliżeniowych w punktach oznaczonych logo PayPass lub payWave.

Podstawową cechą karty kredytowej FAIR jest oferta dodatkowych korzyści umożliwiających obniżenie kosztów zakupów (rabaty) lub obniżenie kosztów obsługi karty (opłaty i prowizje). Wybór wariantu należy do właściciela kart, natomiast zaletą przyjętego przez Bank BPH rozwiązania jest możliwość zmiany wariantu w trakcie używania karty. Propozycja banku dotyczy:

 • zwrotu za płatności dokonane kartą,
 • oprocentowania transakcji bezgotówkowych,
 • obniżenie opłat za korzystanie z karty.

Warunkiem skorzystania z przedstawionych korzyści jest dokonanie kartą w ciągu roku płatności na kwotę co najmniej 12 000 zł – czyli średnio tysiąc złotych na miesiąc oraz terminowa spłata przynajmniej kwoty minimalnego zadłużenia wskazanej przez bank. Dotrzymanie tych warunków w danym roku powoduje podniesienie korzyści o jeden poziom. Maksymalny poziom to poziom trzeci. W przypadku nie dotrzymania tych warunków poziom korzyści zostanie obniżony o jeden.

Zwrot za płatności kartą (moneyback)

Wielkość zwrotu za płatności kartą uzależniony jest od czasu użytkowania karty. W pierwszym roku zwrot ten wynosi 1% wartości transakcji, w drugim 2%, w trzecim i kolejnych latach 3%. Maksymalna kwota jaka może zostać zwrócona w kwartale wynosi 75 zł. W skali roku 300 zł.

Obniżenie opłat za korzystanie z karty

W ramach tego wariantu zostaną obniżone lub zniesione następujące opłaty lub prowizje:

 • wypłata gotówki w bankomacie, kasie banku lub na poczcie (standardowo 4,00% min. 9,00 zł),
 • wydanie karty dodatkowej (standardowo 15,00 zł),
 • przelew zlecony przez telefon lub w placówce banku (standardowo 8,00 zł),
 • wznowienie karty głównej (standardowo 30,00 zł)

W pierwszym roku opłaty są niższe o 50%, w drugim i kolejnych latach opłaty nie są pobierane.

Dodatkowo, jeśli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe w danym okresie rozliczeniowym o wartości większej niż 600 zł, zapłacona prowizja za udostępnienie limitu kredytu i obsługę karty kredytowej zostanie zwrócona.

Oprocentowanie długu w karcie

Oprocentowanie długu w karcie stanowi iloraz przyjętego przez Bank BPH mnożnika dla danego roku pomnożonego przez aktualną wysokość stopy kredytu lombardowego. Oprocentowanie to dla poszczególnych lat przedstawia się następująco:

 • 1 rok – 9,75% (3,90 x LIR),
 • 2 rok – 7,50% (3,00 x LIR) i
 • 3 rok – 6,25% (2,5 x LIR).

gdzie:

LIR – aktualna wysokość stopy kredytu lombardowego – aktualnie wynosi 2,5%.

Promocja „3x100zł”

Od 1 czerwca 2016 roku Bank BPH prowadzi promocję skierowaną do posiadaczy kart kredytowych w dowolnym banku lub SKOKu. Za założenie karty kredytowej FAIR i spłatę zadłużenia na karcie kredytowej innego banku lub SKOKu uczestnik promocji może otrzymać 3 kupony Sodexo o łącznej wartości 300 zł.

Warunki udziału w promocji „3x100zł”

Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie następujących wymagań:

 • do 31 października 2016 roku złożyć wniosek o kartę kredytową z opcją spłaty zadłużenia karty kredytowej posiadanej w innym banku lub SKOKu,
 • w dniu składania wniosku być posiadaczem karty kredytowej w innym banku lub SKOKu,
 • przedstawić dokument potwierdzający posiadanie karty kredytowej w innym banku lub SKOKu, którym może być:
  • miesięczny wyciąg z rachunku karty kredytowej z okresu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia wniosku potwierdzony przez bank lub SKOK,
  • dowód wykonania spłaty na rachunek karty kredytowej w innym banku lub SKOKu z okresu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia wniosku lub umowa o kartę kredytową w innym banku lub SKOKu.
 • zawrzeć umowę o kartę kredytową,
 • złożyć w dniu zawierania umowy
  dyspozycję spłaty zadłużenia z tytułu karty kredytowej posiadanej
  w innym banku lub SKOKu w formie Jednorazowej Transakcji
  bezgotówkowej.

Bank BPH może zażądać również dokumentu potwierdzającego osiągane dochody.

Wniosek o kartę kredytową można złożyć tylko w oddziale Banku lub placówce partnerskiej. Można również wypełnić na stronie Banku BPH formularz kontaktowy z doradcą. W trakcie rozmowy zostaną ustalone wszystkie szczegóły i wystarczy zgłosić się w wyznaczonym
oddziale lub placówce w celu podpisania umowy.

Promocja trwa do 31 sierpnia 2016 roku. Bank zastrzegł sobie prawo jej przedłużenia.

Zasady promocji

W ramach promocji można otrzymać trzy kupony każdy o wartości 100 zł. Ilość otrzymanych kuponów zależy od posiadanego limitu kredytowego i spełnienia warunków promocji.

Karta z limitem kredytowym niższym niż 2000 zł

Osoby, które zawarły umowę o kartę z limitem kredytowym niższym niż 2000 zł mogą otrzymać tylko jeden kupon w wysokości 100 zł. Warunkiem jego otrzymania  jest wykonanie transakcji bezgotówkowych o łącznej wysokości 900 zł w każdym z 3 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie umowy kartą.

Karta z limitem kredytowym wyższym niż 2000 zł

Osoby, które zawarły umowę o kartę z limitem kredytowym wyższym niż 2000 zł mogą otrzymać tylko trzy nagrody w wysokości 100 zł każda.

Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł uczestnicy promocji otrzymają za zawarcie umowy o kartę z limitem kredytowym wyższym niż 2000 zł,

Druga nagroda w wysokości 100 zł zostanie przyznana, jeśli w dniu zawarcia umowy zostanie złożona dyspozycji spłaty zadłużenia z tytułu karty kredytowej posiadanej w innym banku lub SKOKu w formie jednorazowej transakcji bezgotówkowej w kwocie co najmniej 1900 zł.

Warunkiem otrzymania trzeciej nagrody w wysokości 100 zł jest wykonanie transakcji bezgotówkowych o łącznej wysokości 900 zł w każdym z 3 kolejnych miesięcy,  następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie umowy kartą.

Kupony zostaną wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym warunki promocji zostały spełnione.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Wniosek o kartę złożysz za pośrednictwem tej strony Banku BPH.

Karta kredytowa FAIR – parametry karty

 • opłata za wydanie karty – 0 zł,
 • wznowienie karty – 30,00 zł,
 • wydanie karty dodatkowej – 15,00 zł,
 • wznowienie karty dodatkowej – 25,00 zł,
 • limit na karcie: 1 000 – 20 000 zł,
 • oprocentowanie transakcji bezgotówkowych: 9,75% w skali roku,
 • okres bezodsetkowy – 54 dni,
 • kwota minimalnej spłaty zadłużenia – 4% zadłużenia nie mniej niż 30,00 zł,
 • wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku – 4,00% min. 9,00 zł,
 • przelew w Banku BPH lub do innego banku w kraju:
  • w Oddziale Banku lub Operator Info linii – 8,00 zł,
  • poprzez Internet – bez prowizji,
 • prowizja za Transakcje na raty – 4,00%,
 • miesięczna prowizja za udostępnienie Limitu kredytu i obsługę Karty plastikowej – 6 zł lub 10 zł (klienci po 1.01.2015), jeśli wykonasz transakcje bezgotówkowe w danym okresie rozliczeniowym o wartości większej niż 600 zł opłata zostanie zwrócona na rachunek karty w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

 Podsumowanie

Propozycja Banku BPH jest jedną z ciekawszych ofert na rynku kart kredytowych.  Każdy może dobrać warunki oszczędzania do swoich potrzeb i możliwości. Kwota 300 zł w skali roku jaką można zaoszczędzić używając kartę FAIR jest dość atrakcyjna. Osoby, które przeniosą swoją kartę do Banku BPH mogą dodatkowo zarobić kolejne 300 zł.

 

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o