Darmowa karta kredytowa w promocji mBanku

mBank uruchomił promocję kart kredytowych MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Me. Osoby, które zawrą z bankiem umowę o wybraną kartę kredytową, zostaną zwolnione z opłaty za jej wydanie.

Promocja „Karta kredytowa za 0 zł” rozpoczęła się 10 stycznia 2018 roku i potrwa do 9 maja 2018 roku. Udział w niej mogą wziąć wszystkie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych i które:

 • posiadają stałe dochody osiągane z tytułu umowy o pracę, prowadzonej działalności gospodarczej lub pobierają emeryturę lub rentę,
 • posiadają zdolność kredytową.

Jak wziąć udział w promocji?

Warunki promocji są bardzo proste. Wystarczy w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2018 roku spełnić następujące wymagania:

 • złożyć wniosek o wydanie jednej z następujących kart kredytowych: MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Me,
 • dostarczyć wymagane dokumenty, w tym kopię dowodu tożsamości oraz dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody,
 • na wniosku o wydanie karty zaznaczyć oświadczenia o treści: „Przystępuję do Promocji „Karta kredytowa za 0 zł” oraz zgadzam się na dostarczenie jej regulaminu przez stronę internetową mBanku”.
 • zawrzeć z Bankiem umowę o korzystanie z karty.

Podpisanie umowy o kartę kredytową nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu przez mBank wniosku. Dzień zawarcia umowy jest dniem przystąpienia do promocji.

Premia

Wszystkie osoby, które zawrą z mBankiem umowę o prowadzenie karty kredytowej w trakcie trwania promocji zostaną zwolnione z opłaty za jej wydanie.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Którą kartę wybrać?

Do wyboru mamy jedną z trzech następujących kart kredytowych: MasterCard Standard, Visa Classic i MasterCard Me. Pierwsze dwie karty są kartami standardowymi i różnią się tylko przynależnością do różnych wydawców. Podstawowe opłaty za obie karty są takie same.

Wybierając kartę MasterCard Me będziemy mieć możliwość zaprojektowania jej wyglądu poprzez umieszczenie na niej wykonanego przez nas zdjęcia lub wybranie jej wizerunku z dostępnej galerii wzorów. W porównaniu z powyższymi kartami mniej zapłacimy za korzystanie z karty. Niższa jest również dolna granica  limitu kredytowego.

MasterCard Standard i Visa Classic

Wybór karty kredytowej uzależniony jest głównie od tego, którą organizację płatniczą bardziej lubimy – MasterCard czy też Visa. Obie karty umożliwiają dokonywanie płatności zbliżeniowych. Można nimi płacić w sklepach stacjonarnych i w sklepach internetowych.

MasterCard i Visa Classic
Źródło: mBank

Opłata za wydanie karty wynosi 30 zł. Korzystając z promocji opłaty tej unikniemy. Po zakończeniu roku użytkowania karty będziemy musieli zapłacić opłatę roczną w wysokości 70 zł. Opłaty tej możemy uniknąć, jeśli spełnimy jeden z poniższych warunków:

 • suma wszystkich płatności bezgotówkowych i przelewów wykonanych w ciągu roku kartą główną i kartą dodatkową wyniesie nie mniej niż 12 000 zł, lub
 • liczba wszystkich transakcji bezgotówkowych i przelewów wykonanych w ciągu roku kartą główną i kartą dodatkową wyniesie nie mniej niż 240 transakcji.

Opłata za wydanie karty dodatkowej i opłata roczna za korzystanie z niej nie jest pobierana.

Karty umożliwiają nam skorzystanie z limitu kredytowego, przy czym minimalny kredyt jaki możemy zaciągnąć wynosi 1 500 zł. Maksymalnie możemy uzyskać kredyt w wysokości 20 000 zł. Oprocentowanie nominalne kredytu w skali roku wynosi 10%.

Na spłatę naszych zakupów mamy 54 dni. Niestety za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju i za granicą mBank pobierze od nas opłatę w wysokości 5% wypłaconej gotówki i nie mniej jak 10 zł. Unikać należy też wykonywania przelewów z rachunku karty, ponieważ opłata wynosi 5% wartości przelewu, ale nie mniej jak 4 zł.

MasterCard Me

Kartę MasterCard Me na pewno zainteresują się osoby lubiące pobawić się grafiką. Możemy zrobić dowolne zdjęcie aparatem lub smartfonem i przesłać je do Banku, który resztę zrobi za nas. Możemy skorzystać z galerii mBanku i wybrać odpowiadający nam gotowy wizerunek karty. Za umieszczenie własnego zdjęcia będziemy musieli zapłacić 10 zł. Za wybór wizerunku z galerii nie poniesiemy opłaty (zdjęcie karty z galerii mBanku poniżej).

mBank - MasterCard Me
Źródło: mBank

Standardowo wydana jest karta przeźroczysta (zdjęcie poniżej). Opłata za wydanie karty wynosi 10 zł. Korzystając z promocji opłaty tej unikniemy.

MasterCard Me
Źródło: mBank

Opłata roczna za użytkowanie karty, pobierana po każdych 12 miesiącach, wynosi 50 zł. Opłaty tej możemy uniknąć, jeśli suma wszystkich płatności bezgotówkowych wykonanych w ciągu roku wyniesie minimum 10 000 zł. Jeśli suma tych płatności będzie niższe, ale nie mniejsze niż 8 000 zł, wówczas zapłacimy tylko 25 zł.

W przypadku karty MasterCard Me możemy skorzystać z limitu kredytowego już od 500 zł. Maksymalna kwota limitu to 20 000 zł. Oprocentowanie nominalne kredytu w skali roku wynosi 10%.

Pozostałe parametry karty są takie same ja karty MasterCard Standard i Visa Classic.

Dodatkowe korzyści i usługi

Karty kredytowe mBanku oferują również dodatkowe usługi i korzyści,  z których możemy skorzystać bez posiadania konta osobistego w mBanku. Spośród wielu propozycji warto zwrócić uwagę na trzy z nich:

 • Spłata na Raty,
 • Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus,
 • mOkazje.

Spłata na Raty

Korzystając z usługi Spłata na Raty możemy zakupy y dokonane kartą kredytową spłacić w dogodnych ratach dopasowanych do naszych możliwości. Minimalna kwota, jaką możemy rozłożyć na raty, wynosi 300 zł.  Minimalny okres spłaty wynosi 3 miesiące, a maksymalny 60 miesięcy. Oprocentowanie kredytu wynosi 10,00% w skali roku.

W ramach usługi możemy również zaciągnąć szybką pożyczkę w ramach limitu karty kredytowej. Bank przeleje gotówkę na nasze konto, a pożyczkę rozłoży nam na raty.

Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus

Ubezpieczeniem Spłaty Karty Plus jest dobrowolne. Celem jego jest zabezpieczenie rodziny przed koniecznością spłaty karty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obecnie składka wynosi 0,50% miesięcznie i liczona jest od salda zadłużenia.

mOkazje

mOkazje umożliwiają skorzystanie z rabatów za zakupy w sieci partnerów mBanku.  Usługę aktywujemy po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego. W ciągu 60 dni od momentu zakupu otrzymamy zwrot rabatu za zakupione towary.

Regulamin kart kredytowych znajdziesz pod tym adresem, a tabelę opłat i prowizji tutaj.