Konkurs doładowań w Banku Zachodnim WBK

W Banku Zachodnim WBK trwa konkurs doładowań pod nazwą „Zimowe zasilanie” w którym do rozdania jest 115 atrakcyjnych nagród w tym 10 smartfonów iPhone 5S, 5 tabletów iPad Air oraz karty pre-paid doładowane kwotą 100 zł. Zwycięzcami zostaną osoby, które w czasie trwania konkursu dokonają doładowań na jak największą łączną kwotę za pośrednictwem BZWBK24 mobile lub BZWBK24 internet.

Konkurs doładowań w banku BZ WBK – czas trwania

Konkurs rozpoczął się 1 grudnia 2014 roku i potrwa do 31 stycznia 2015 roku.

Konkurs doładowań w banku BZ WBK – udział w konkursie

W konkursie możesz wziąć udział pod warunkiem, że spełnisz wszystkie następujące warunki:

  • masz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
  • masz aktywowaną usługę bankowości elektronicznej BZWBK24,
  • w czasie trwania konkursu dokonasz przynajmniej jedno doładowanie za pośrednictwem BZWBK24 internet lub BZWBK24 mobile na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 złotych,
  • wypełnisz i wyślesz  wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015 roku.

Konkurs doładowań w banku BZ WBK – nagrody konkursu

Bank Zachodni WBK przewidział w konkursie 115 nagród w tym iPhone 5S, tablet iPad Air oraz kartę pre-paid doładowaną kwotą 100 zł.

Liczba i wartość nagród przedstawia się następująco:

Nagroda I stopnia sztuk 10 – telefon iPhone 5S o wartości 2865,90 zł,

Nagroda II stopnia sztuk 5– tablet iPad Air o wartości 2355,45 zł,

Nagroda III stopnia sztuk 100karta pre-paid z doładowaniem w wysokości 100,00 zł.

Konkurs doładowań w banku BZ WBK – zasady konkursu

Chcąc wygrać jedną z powyższych nagród musisz w trakcie trwania konkursu dokonać doładowań na jak najwyższą łączną kwotę wykonanych za pośrednictwem usług:

  • BZWBK24 internet,
  • BZWBK24 mobile.

Uczestnicy, którzy dokonają doładowań na łączną kwotę mniejszą niż 100 złotych nie będą brani pod uwagę w konkursie. W przypadku takiej samej łącznej kwoty doładowań liczy się kto pierwszy wykona ostatnie doładowanie.

Każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę. Do dnia 28 lutego 2015 roku nastąpi ustalenie listy zwycięzców, która zostanie opublikowana na stronie Banku Zachodniego WBK.

Nagrody I i II stopnia zostaną wysłane kurierem, a Nagrody III stopnia pocztą na adres podany przez uczestnika konkursu w formularzu zgłoszeniowym w terminie nie później niż do 31 marca 2015 roku.

Regulamin konkursu „Zimowe zasilenie”.