Konta oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe to połączenie konta osobistego z lokatą. W przeciwieństwie do konta osobistego oprocentowanie konta jest wyższe, mamy możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie, wypłacając pieniądze nie tracimy prawa do naliczonych odsetek.T-Mobile Usługi Bankowe

Analiza konta

Otwórz konto


Konto Oszczędnościowe - T-Mobile Usługi Bankowe


Nowi klienci, którzy w terminie do 31 marca 2018 roku otworzą Konto Freemium lub Konto Premium mogą skorzystać z oprocentowania konta w wysokości 3,00% w skali roku, Oprocentowanie to dotyczy środków do 50 000 zł i obowiązuje przez okres 92 dni.

Obecni klienci posiadający Konto Freemium lub Konto Premium i którzy zapewnią wpływ wynagrodzenia, stypendium, emerytury lub renty na konto mogą skorzystać z oprocentowania 1,50% w skali roku dla środków do 50 000 zł.

Oprocentowanie dla środków od 50 000 zł oraz środków, dla których nie został spełniony warunek wpływu wynagrodzenia, renty, emerytury lub stypendium wynosi WIBID 1M - 0,40 p.p.


Getin Bank

Analiza konta

Otwórz konto

Konto oszczędnościowe - Getin Bank


Promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego 3,50% w skali roku otrzymają klienci, którzy zdeponują na nim nowe środki. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego.

Promocyjne oprocentowanie dotyczy okresu 3 miesięcy i środków do 400 000 zł. Wszystkie środki powyżej tej kwoty oprocentowane są zgodnie z obowiązującą tabelą oprocentowania kont oszczędnościowych.
Bank Millennium

Analiza konta

Otwórz konto

Konto Oszczędnościowe Profit - Bank Millennium


Konto Oszczędnościowe Profit Banku Millennium oferuje wysokie oprocentowanie w wysokości 2,70% w skali roku. Oprocentowanie to dotyczy tylko nowych środków do kwoty 200 000 zł i obowiązuje przez okres 92 dni. Powyżej tej kwoty wynosi ono 1,40% w skali roku.ING Bank Śląski

Analiza konta

Otwórz konto

Otwarte Konto Oszczędnościowe - ING Bank Śląski


W trakcie trwania oferty specjalnej wszystkim posiadaczom rachunku oszczędnościowego zostanie podniesione oprocentowanie o 1,8% w skali roku dla kwoty poniżej 100 000 zł. Łączne oprocentowanie w wysokości 2,50% obowiązywać będzie przez okres 4 miesięcy. Środki powyżej 100 000 zł oprocentowane będą zgodnie z obowiązującą tabelą oprocentowania.

Nowe środki oprocentowane będą w wysokości 2,50% w skali roku przez okres 4 miesięcy do kwoty 100 000 zł. Wszystkie środki powyżej tej kwoty oprocentowane będą zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem Otwartego Konta Oszczędnościowego, które aktualnie wynosi 0,70% w skali roku.

Czym jest konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe jest rachunkiem bankowym przeznaczonym do gromadzenia wolnych środków. Prowadzone jest na podstawie zawartej umowy. Do konta nie jest wydawana karta płatnicza. Konto oszczędnościowe można otworzyć w dowolnym banku bez konieczności posiadania w nim konta osobistego.

Podstawowym parametrem konta oszczędnościowego jest jego oprocentowanie. Jest ono zdecydowanie większe w stosunku do oprocentowania konta osobistego i nieznacznie niższe w stosunku do oprocentowania lokat.

Ważną cechą konta oszczędnościowego odróżniającą go od lokaty jest możliwość wpłaty i wypłaty środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konta oszczędnościowego?

Podstawowym parametrem konta oszczędnościowego jest jego oprocentowanie. Nie mniej, aby spełniało ono nasze wymagania powinniśmy zwrócić dodatkowo uwagę na kilka istotnych parametrów. Poniżej zostaną one kolejno omówione:

  • oprocentowanie – im wysokość oprocentowania jest wyższa tym dla nas lepiej. Oprocentowanie podawane w reklamie może się różnić od tego, które w efekcie otrzymamy. W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić czy jest to oprocentowanie promocyjne, jak długo obowiązuje i jak będzie wyglądać po okresie promocji. W wielu przypadkach wielkość oprocentowania zależy od wielkości środków zgromadzonych na koncie. Niekoniecznie wysokie oprocentowanie dotyczy środków jakie mamy do zdeponowania.
  • kapitalizacja odsetek – oznacza częstotliwość z jaką bank dopisuje odsetki do naszego salda. Im częściej tym lepiej, ponieważ od salda liczone są odsetki. Banki oferują konta oszczędnościowe z dzienną lub miesięczną kapitalizacją odsetek.
  • wypłata środków – dość powszechną praktyką jest ograniczenie ilości wypłat z konta oszczędnościowego. Zwykle tylko pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna, a za kolejną trzeba zapłacić. Ile? Warto to sprawdzić.

Kiedy wybrać konto oszczędnościowe a kiedy lokatę?

Lokaty kuszą nas wysokim oprocentowaniem. Kiedy przyjrzymy się im bliżej, wówczas okaże się że dotyczy to tzw. lokat na start. Standardowe oprocentowanie jest o wiele niższe.  Lokaty wymagają od nas zdeponowania naszych środków na określony czas. Zerwanie lokaty skutkuje utratą zgromadzonych odsetek.

Konta oszczędnościowe są niżej oprocentowane od lokat, ale możemy z nich wypłacać nasze środki w dowolnej ilości,  w każdej chwili i bez utraty odsetek. Jest to niewątpliwie dużą zaletą kont oszczędnościowych. Jeśli nie mamy czasu na bieżąco śledzić oferty lokat, to konto oszczędnościowe jest rozwiązaniem dla nas.