Konto Aktywna Pensja z oprocentowaniem 4,0% w BGŻ BNP Paribas

Konto Aktywna Pensja to pierwsza promocja konta osobistego po połączeniu banków BNP Paribas i Banku BGŻ. W ramach promocji Bank zaoferował oprocentowanie środków na koncie w wysokości 4,0% w skali roku przez okres 12 miesięcy oraz bezpłatny kredyt odnawialny w koncie.

Wraz z pojawieniem się nowej oferty połączonych banków z ich oferty zniknęły Konto Dobrze Dobrane wraz z wersją internetową iKonto banku BNP Paribas oraz Konto Nr 1 Banku BGŻ. Następcą obu kont jest Konto Praktyczne, którego dotyczy rozpoczęta w dniu 15 czerwca 2015 roku promocja Konto Aktywna Pensja.

Kto może być uczestnikiem promocji Konto Aktywna Pensja

W promocji mogą wziąć osoby, które nie posiadały w Banku rachunku oszczędnościowego – rozliczeniowego przez ostatnie 6 miesięcy licząc od daty założenia konta osobistego.

W okresie promocji jej uczestnik poza założeniem konta osobistego winien złożyć wniosek o wydanie karty debetowej do konta, a także wniosek o udostępnienie systemu bankowości telefonicznej i internetowej.

Warunki promocji Konta Aktywna Pensja

W ramach promocji Bank udzieli jej uczestnikom promocyjnych warunków dotyczących:

 • promocyjnego oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku,
 • promocyjnego oprocentowania limitu w karcie oraz zwolnienia z prowizji za udzielenie limitu.

Oprocentowanie

Oprocentowanie konta będzie wynosić 4,0% w skali roku przez okres 12 miesięcy od daty otwarcia konta. Maksymalna kwota, która podlega oprocentowaniu promocyjnemu, ograniczona jest wysokością najwyższego pojedynczego wpływu wynagrodzenia i nie może być wyższa niż 5 000 zł.

Dodatkowo Bank warunkuje naliczenie odsetek od spełnienia jednocześnie następujących warunków:

 • posiadanie nie zablokowanej lub zastrzeżonej karty,
 • wpływu wynagrodzenia w miesiącu w którym naliczane są odsetki.

Limit w koncie

W ramach promocji Bank przyzna uczestnikowi promocji limit w koncie z oprocentowaniem 0% w skali roku oraz z prowizją 0%. Warunkiem jest złożenie wniosku kredytowego w okresie 3 miesięcy od momentu otwarcia konta osobistego. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez okres 12 miesięcy od momentu uruchomienia limitu.

Wysokość limitu ograniczona jest najwyższą kwotą pojedynczego wynagrodzenia i nie może być wyższy niż 5 000 zł.

Na przystąpienie do promocji masz czas do 31 października 2015 roku. Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie promocji.

Konto Aktywna Pensja – podstawowe parametry

Oprocentowanie konta

 • 4,0% – do wysokości kwoty pojedynczego wynagrodzenia, nie więcej niż 5 000 zł.

Prowadzenie konta

 • 0 zł – otwarcie konta,
 • 10 zł – prowadzenie konta, jeżeli miesięczne wpływy wynagrodzenia są wyższe niż 1000 zł opłata nie jest pobierana,

Wypłata i wpłata gotówki

 • 0 zł – wypłata gotówki,
 • 0 zł – wpłata gotówki.

Przelewy

 • 0 zł – przelew internetowy przez internet i telefon (IVR),

Zlecenie stałe

 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem internetu.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty za pośrednictwem internetu.

Karta debetowa

 • 0 zł – wydanie karty debetowej MasterCard Debit,
 • 7 zł – miesięczna opłata użytkowanie karty debetowej, jeżeli w ciągu miesiąca wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę większą niż 300 zł opłata nie jest pobierana, opłata nie jest pobierana w przypadku osób poniżej 26 roku życia,
 • 0 zł – wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.