Konto bez Granic w PKO BP

Konto bez Granic skierowane jest do osób aktywnie korzystających z usług banku. Płacąc tylko za obsługę konta otrzymują darmowe przelewy, kartę debetową i wypłaty z bankomatów na całym świecie. 

Konto bez Granic jest otwierane bezpłatnie, ale miesięczna opłata za obsługę konta jest bardzo wysoka i wynosi 17,90 zł. Opłaty tej nie można uniknąć.  Plusem konta jest brak opłat za następujące usługi:

 • wydanie i obsługa karty debetowej,
 • wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą,
 • wypłata gotówki w ramach usługi cash back,
 • darmowe przelewy bez względu na to czy są to przelewy internetowe, wykonane przez telefon czy w oddziale Banku,
 • darmowe zlecenie zapłaty i polecenie przelewu.

Konto bez Granic – podstawowe parametry

Oprocentowanie konta

 • oprocentowanie w skali roku – 0,01%.

Prowadzenie

 • 17,90 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł – powiadomienie sms-em o zmianach na rachunku.

Przelewy

 • 0 zł – przelew przez internet i za pośrednictwem serwisu mobilnego,
 • 0 zł – przelew za pośrednictwem telefonu,
 • 0 zł – przelew w Oddziale Banku,
 • 9 zł – przelew natychmiastowy,
 • 20 zł – przelew w systemie SORBNET kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł,
 • 40 zł – przelew w systemie SORBNET poniżej kwoty 1 mln zł,
 • 8 zł – przelew do krajów europejskich – SEPA,
 • 25 zł – przelew do krajów europejskich w euro (nie objętych SEPA) i w innej walucie,
 • 0,15% min. 25 zł max 130 zł – pozostałe przelewy zagraniczne.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa PKO Express

Do Konta bez Granic wydawana jest karta płatnicza PKO Express. Karta umożliwia płacenie za zakupy w punktach handlowo – usługowych w Polsce i na świecie oraz za zakupy w Internecie. Funkcja zbliżeniowa Visa PayWave umożliwia szybkie dokonanie płatności zbliżeniowych do kwoty 50 zł, bez konieczności wpisywania PIN . Gotówkę można wypłacać płacąc kartą za zakupy dzięki usłudze Visa cash back.

PKO Express
Źródło: PKO Bank Polski

Podstawowe parametry karty debetowej:

 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za kartę,
 • 0 zł – wypłata gotówki z wszystkich bankomatów w kraju i za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w trakcie robienia zakupów do kwoty 300 zł (tylko w punktach oznaczonych Visa CasBack)
 • 3% – przewalutowanie operacji dokonanych kartą.

Szczegółową taryfę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.
Otworzyć Konto bez Granic możesz na tej stronie.

Usługi dodatkowe do Konta bez Granic

Dopuszczalne saldo debetowe

Dopuszczalne saldo debetowe umożliwia zwiększenie limitu środków na koncie nawet o 1000 zł. Oprocentowanie salda wynosi 0%. Za skorzystanie z niego pobierana jest jedynie miesięczna opłata w wysokości 5 zł i wyłącznie za miesiąc, w którym saldo zostało użyte.

Aplikacja IKO

Aplikacja IKO umożliwia wykonywanie płatności oraz przelewów telefonem komórkowym. Dodatkowo można o każdej porze dnia otworzyć konto oszczędnościowe, założyć lokatę terminową, złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową, zakupić ubezpieczenie czy też nabyć jednostki Funduszy Inwestycyjnych.

Autooszczędzanie

Autooszczędzanie umożliwia systematyczne odkładanie drobnych kwot. Oszczędzać można na jeden z trzech sposobów:

 • przelew stałej kwoty od każdorazowej transakcji – np. 5 zł,
 • przelew procentowej wartości po każdorazowej transakcji kartą– np. 5%,
 • przelew końcówki kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych od każdorazowej transakcji kartą.

Ocena rachunku Konto bez Granic

Wysoka miesięczna opłata za prowadzenie konta może zniechęcić wiele osób do Konta bez Granic. Ale z drugiej strony otrzymuje się bezpłatnie wszystkie podstawowe usługi. Konto powinno zainteresować szczególnie osoby, które wykonują duże ilości przelewów, czy też często wypłacają gotówkę w bankomatach w kraju i za granicą.

Konto może być dobrą propozycją dla osób, które  nie są zainteresowane kontami obarczonymi licznymi  i często złożonymi zasadami zwolnień z opłat za obsługę konta i karty debetowej. Konto bez Granic to na pewno oferta, którą powinni rozpatrzyć.