Konto dla Ciebie z premią do 200 zł w Credit Agricole

Konto dla Ciebie do podstawowy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy skierowany do wszystkich klientów Credit Agricole. Nowi klienci mogą liczyć na premię w wysokości do 200 zł za otwarcie konta.

Poza rachunkiem uniwersalnym Credit Agricole wprowadził 3 następujące konta:

 • Konto dla Ciebie GO! – rachunek przeznaczony dla osób w wieku od 13 do 18 lat
 • Konto dla Ciebie MOVE! – rachunek przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 27 lat,
 • Konto dla Ciebie VIP – rachunek przeznaczony dla najbardziej zamożnych klientów.

Konto dla Ciebie nie jest kontem darmowym. Miesięczna opłata za jego prowadzenie wynosi 7 zł, miesięczna obsługa karty debetowej 9 zł, wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju 5 zł. Bank daje jednak możliwość uniknięcia wszystkich tych opłat, jeśli w miesiącu poprzedzającym ich pobranie zostanie zapewniony wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana zostanie jedna płatność kartą debetową lub BLIKiem.

Konto dla Ciebie GO! prowadzone jest bezpłatnie. Darmowa jest również obsługa karty debetowej. Gotówkę ze wszystkich bankomatów na terenie kraju najmłodsi posiadacze konta wypłacą za darmo, pod warunkiem że w miesiącu poprzedzającym jej pobranie, wykonają jedną płatność kartą debetową lub BLIKiem. W przeciwnym wypadku opłata wynosi 3 zł.

Prowadzenie Konta dla Ciebie MOVE! kosztuje 3 zł/m-c. Opłaty tej można uniknąć wykonując w miesiącu poprzedzającym jej pobranie jedną płatność kartą debetową lub BLIKiem. Wykonanie tej płatności zapewni również bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju. Jej brak spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 3 zł. Obsługa karty debetowej jest darmowa.

Za prowadzenie Konta dla Ciebie VIP Bank pobiera opłatę w wysokości 30 zł. Opłaty tej można jednak uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie zostanie zapewniony wpływ na konto w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo na rachunkach prowadzonych w PLN w ramach konta wyniesie 200 000 zł. Miesięczna obsługa karty debetowej i wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju są bezwarunkowo darmowe.

Najważniejsze opłaty Konta dla Ciebie

Prowadzenie rachunku

 • rachunek nie jest oprocentowany,
 • 7 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.

Karta debetowa

Do Konta dla Ciebie wydawana jest karta Mastercard Debit Standard Wielowalutowa lub Visa Debit Wielowalutowa z wizerunkiem standardowym lub  wybranym z katalogu kart. Karty z wizerunkiem standardowym wydawane są bezpłatnie, natomiast za kartę z wybranym wizerunkiem trzeba zapłacić 15 zł.

 • 0 zł – wydanie karty debetowej z wizerunkiem standardowym,
 • 15 zł – wydanie karty debetowej z wizerunkiem standardowym,
 • 9 zł – miesięczna obsługa karty debetowej, opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.

Wypłata i wpłata gotówki

 • 0 zł – wypłata i wpłata gotówki w placówce Banku,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów Banku,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju, opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.
 • 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi cash back.

Przelewy

 • 0 zł – krajowy przelew internetowy Elixir,
 • 7 zł – przelew natychmiastowy w Serwisie internetowym i mobilnym CA24,
 • 0 zł – zlecenie stałe,
 • 0 zł – polecenie zapłaty,
 • 30 zł – przelew internetowy SORBNET,
 • 10 zł – przelew europejski SEPA,
 • 0,25% min. 40 zł max. 250 zł – przelew zagraniczny do pozostałych krajów SWIFT.

Premia do 200 zł

Klienci, którzy skorzystają z promocji „Letnie korzyści z Kontem dla Ciebie” i w ramach niej przeniosą konto z innego banku  do Credit Agricole mogą otrzymać jednorazową premię pieniężną w wysokości 100 zł lub  200 zł. Warunkiem otrzymania premii jest zawarcie umowy o Konto dla Ciebie i kartę debetową najpóźniej do 31 sierpnia 2019 roku. W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o konto należy złożyć upoważnienie dla Banku do przeniesienia konta.

Dodatkowo przez 3 kolejne miesiące, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta,  w każdym z nich, należy zapewnić wpływ na nowo otwarte konto w kwocie co najmniej 1 000 zł. Osoby zainteresowane otrzymaniem wyższej premii każdego miesiąca muszą zapewnić wpływ w kwocie 3 000 zł.

Premię 100 zł otrzymają osoby, które zapewnią każdego miesiąca przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe wpływ w wysokości 1 000 zł. Jeśli wpływ ten będzie wynosił każdego miesiąca 3 000 zł wartość premii wzrośnie do 200 zł.

Szczegółowy opis promocji znajdziesz na tej stronie.

Rachunek oszczędzam „Na start”

Rachunek oszczędzam w ofercie specjalnej „Na start” otwierany jest wraz z kontem osobistym. Promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku dla kwoty do 50 000 zł obowiązuje przez okres 4 miesięcy. Można założyć tylko jeden rachunek z promocyjnym oprocentowaniem.  Standardowe oprocentowanie rachunku wynosi 0,40% w skali roku. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie. Bez opłaty można wypłacić środki z rachunku tylko jeden raz w danym miesiącu.

CAsaver

CAsaver to usługa pozwalająca na automatyczne oszczędzanie podczas robienia codziennych zakupów. Kwota zakupów zostaje zaokrąglona w górę do pełnej wartości. Od właściciela konta zależy czy będzie to do 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł czy 10 zł. Przykładowo – jeśli została uruchomiona usługa zaokrąglania do 5 zł to przy płatności 26 zł Bank zaokrągli ją do pełnych 30 zł. Różnica pomiędzy kwotą zaokrągloną, a faktyczną kwotą płatności wynosząca 4 zł, zostanie odprowadzona na Rachunek oszczędzam.

Pomoc dla Ciebie

Osoby ceniące sobie bezpieczeństwo i pomoc w nagłych przypadkach mogą skorzystać z pakietu assistance Pomoc dla Ciebie. Obejmuje on następujące ubezpieczenia: Pomoc Zdrowie, Pomoc Dom, Pomoc Telefon i Kieszeń.  Cena za pakiet 9,50 zł za miesiąc. Osoby otwierające Konto dla Ciebie mogą przez pół roku korzystać bezpłatnie z pakietu, jeśli w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o konto zawrą umowę ubezpieczenia.

Przydatne dokumenty: