Konto dla Ciebie z premią do 300 zł w Credit Agricole

Credit Agricole  zmienił całkowicie swoją ofertę kont osobistych. Podstawowym rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym jest obecnie Konto dla Ciebie. Osoby zakładające nowe konto mogą liczyć na jedną z trzech premii w wysokości do 300 zł, którą wybiorą sami.

Wraz z wprowadzeniem nowego konta z oferty zostały wycofane dotychczasowe rachunki 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające oraz Konto PROSTOoszczędzające PLUS. Nowe Konto dla Ciebie obejmuje 4 wersje:

 • Konto dla Ciebie – rachunek standardowy,
 • Konto dla Ciebie GO! – rachunek przeznaczony dla osób w wieku od 13 do 18 lat
 • Konto dla Ciebie MOVE! – rachunek przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 27 lat,
 • Konto dla Ciebie VIP – rachunek przeznaczony dla najbardziej zamożnych klientów.

Konto dla Ciebie nie jest kontem darmowym. Miesięczna opłata za jego prowadzenie wynosi 7 zł, miesięczna obsługa karty debetowej 9 zł, wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju 5 zł. Bank daje jednak możliwość uniknięcia wszystkich tych opłat, jeśli w miesiącu poprzedzającym ich pobranie zostanie zapewniony wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana zostanie jedna płatność kartą debetową lub BLIKiem.

Konto dla Ciebie GO! prowadzone jest bezpłatnie. Darmowa jest również obsługa karty debetowej. Gotówkę ze wszystkich bankomatów na terenie kraju najmłodsi posiadacze konta wypłacą za darmo, pod warunkiem że w miesiącu poprzedzającym jej pobranie, wykonają jedną płatność kartą debetową lub BLIKiem. W przeciwnym wypadku opłata wynosi 3 zł.

Prowadzenie Konta dla Ciebie MOVE! kosztuje 3 zł/m-c. Opłaty tej można uniknąć wykonując w miesiącu poprzedzającym jej pobranie jedną płatność kartą debetową lub BLIKiem. Wykonanie tej płatności zapewni również bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju. Jej brak spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 3 zł. Obsługa karty debetowej jest darmowa.

Za prowadzenie Konta dla Ciebie VIP Bank pobiera opłatę w wysokości 30 zł. Opłaty tej można jednak uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie zostanie zapewniony wpływ na konto w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo na rachunkach prowadzonych w PLN w ramach konta wyniesie 200 000 zł. Miesięczna obsługa karty debetowej i wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju są bezwarunkowo darmowe.

Podstawowe opłaty Konta dla Ciebie

Oprocentowanie

 • rachunek nie jest oprocentowany.

Prowadzenie konta

 • 7 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.

Wypłata i wpłata gotówki w Oddziale Banku

 • 0 zł – wypłata gotówki,
 • 0 zł – wpłata gotówki,

Przelewy

 • 0 zł – krajowy przelew internetowy Elixir,
 • 7 zł – przelew natychmiastowy w Serwisie internetowym i mobilnym CA24,
 • 0 zł – zlecenie stałe,
 • 0 zł – polecenie zapłaty,
 • 30 zł – przelew internetowy SORBNET,
 • 10 zł – przelew europejski SEPA,
 • 0,25% min. 40 zł max. 250 zł – przelew zagraniczny do pozostałych krajów SWIFT.

Parametry karty debetowej MasterCard Standard lub Visa Debit

 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 9 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów Banku,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.
 • 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi cash back.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Korzyści dla Ciebie 2019

Credit Agricole oferuje nowym klientom otwierającym Konto dla Ciebie w ramach promocji „Korzyści dla Ciebie 2019” oferuje jedną z trzech premii, każdą o wartości do 300 zł. Wybór premii będzie zależał od indywidualnych preferencji uczestnika promocji. Do wyboru jest:

 • premia 100 zł lub 300 zł za przeniesienie konta,
 • 5% zwrotu za rachunki za gaz, energię elektryczną, bieżącą wodę, telewizję kablową lub satelitarną, dostęp do Internetu, telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego – maksymalnie 300 zł w ciągu roku,
 • premia w wysokości 50% wartości transakcji zrealizowanych w ramach usługi CAsaver – maksymalnie 300 zł w ciągu roku.

W celu zgarnięcia premii należy w terminie do 14 lipca 2019 roku złożyć wniosek o Konto dla Ciebie wraz z kartą debetową na stronie Credit Agricole, a nastepnie zawrzyj umowę o konto i kartę debetową. W trakcie wypełniania wniosku należy przystąpić do promocji „Korzyści dla Ciebie 2019” wybierając jedną z oferowanych nagród:

 • Do 300 zł premii za przeniesienie konta,
 • Do 300 zł zwrot za opłacane rachunki,
 • Do 300 zł premia z CAsaver.

Dodatkowo należy zapewnić wpływ na nowo otwarte konto – wysokość i okres przez jaki należy zapewnić wpływ na konto zależeć będzie od wybranej nagrody.

Szczegółowy opis promocji znajdziesz na tej stronie.