PKO Konto dla Młodych w PKO BP

Konto dla Młodych to nowoczesny rachunek PKO BP  z bankowością internetową i mobilną odznaczający się niskimi kosztami obsługi. Przeznaczony jest dla osób młodych w wieku od 18 do 26 lat.

Konto dla Młodych oferowane przez PKO Bank Polski jest rachunkiem przygotowanym z myślą o studentach. Odznacza się niskimi kosztami obsługi konta i karty debetowej. Konto dla Młodych, po ukończeniu przez jego posiadacza 26 lat, przekształca się w Konto za Zero.

Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie konta i wydanie karty debetowej. Miesięczna opłata za użytkowanie karty uzależniona jest od ilości wykonanych transakcji i kształtuje się w zakresie od 0 do 5 zł. Za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju i za granicą bank PKO BP nie pobiera opłaty.

Poniżej zostały przedstawione podstawowe opłaty związane z kontem, kartą debetową i podstawowymi operacjami bankowymi.

Podstawowe oplaty rachunku Konto dla Młodych

Oprocentowanie konta

 • rachunek nie jest oprocentowany,

Prowadzenie

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta.

Wpłata i wypłata gotówki w oddziale Banku

 • Bank nie pobiera opłaty za wpłatę lub wypłatę gotówki w oddziale.

Przelewy

 • 0 zł – przelew przez internet i za pośrednictwem serwisu mobilnego,
 • 2,99 zł – przelew za pośrednictwem telefonu,
 • 5,99 zł – przelew w Oddziale Banku,
 • 0 zł – przelew na numer telefonu odbiorcy za pośrednictwem internetu i serwisu mobilnego na rachunek w PKO BP,
 • 0,99 zł – przelew na numer telefonu odbiorcy za pośrednictwem serwisu mobilnego na rachunek w innym banku,
 • 9 zł – przelew natychmiastowy,
 • 20 zł – przelew w systemie SORBNET powyżej kwoty 1 mln zł,
 • 40 zł – przelew w systemie SORBNET poniżej kwoty 1 mln zł,
 • 15 zł – przelew do krajów europejskich – SEPA,
 • 0,15% min. 25 zł max 130 zł – pozostałe przelewy zagraniczne.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem internetu.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – realizacja polecenia zapłaty na rachunek w banku PKO BP,
 • 1 zł – realizacja polecenia zapłaty na rachunek w innym banku.

Karta debetowa PKO Ekspres

Do Konta dla Młodych wydawana jest karta płatnicza PKO Ekspres. Karta umożliwia płacenie za zakupy w punktach handlowo – usługowych w Polsce i na świecie oraz za zakupy w Internecie.

Konto dla Młodych w PKO BP
Źródło: PKO Bank Polski

Karta PKO Ekspres może być dodatkowo wydana w postaci gadżetu zbliżeniowego lub naklejki zbliżeniowej. Opłata roczna za gadżet wynosi 29,99 zł, natomiast za naklejkę PKO BP nie pobiera opłaty.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe parametry karty debetowej:

 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 – 5 zł – miesięczna opłata za kartę uzależniona jest od liczby wykonanych transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu i wynosi:
  • 0 zł –  jeżeli wykonanych zostało min. 5 transakcji bezgotówkowych,
  • 1 zł –  jeżeli wykonane zostały 4 transakcje bezgotówkowe,
  • 2 zł –  jeżeli wykonane zostały 3 transakcje bezgotówkowe,
  • 3 zł –  jeżeli wykonane zostały 2 transakcje bezgotówkowe,
  • 4 zł –  jeżeli wykonana została 1 transakcja bezgotówkowa,
  • 5 zł –  jeżeli nie wykonana została żadna transakcja bezgotówkowa,
 • 0 zł – wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.

Taryfa opłat i prowizji znajduje się na tej  stronie banku.
Wniosek o konto złożysz na tej stronie banku PKO BP.

Usługi dodatkowe do rachunku Konto dla Młodych

Bank udostępnia również wiele dodatkowych usług, którymi może być zainteresowanych wielu posiadaczy konta.

Konto Oszczędnościowe Plus

Bezpłatne Konto Oszczędnościowe Plus z oprocentowaniem do 1,2% w skali roku pozwala na lokowanie wolnych środków. Wypłata środków w każdym momencie bez utraty odsetek.

Autooszczędzanie

Autooszczędzanie  daje możliwość systematycznego odkładania drobnych kwot podczas wykonywania transakcji kartą debetową, telefonem z aplikacją IKO i przelewem.

Aplikacja IKO

Aplikacja IKO umożliwia wykonywanie płatności oraz przelewów, a także wiele innych operacji za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Ocena rachunku Konto dla Młodych

Konto dla Młodych jest atrakcyjnym rachunkiem, którego zaletami są darmowe konto, darmowa karta i bezpłatne bankomaty w kraju i na świecie. Miesięczna opłata za kartę jest dość łatwa do uniknięcia, tym bardziej, że Bank nie stawia wymagań co do kwoty na jaką powinny być wykonane transakcje bezgotówkowe.

Nowoczesna aplikacja IKO umożliwia dokonywanie płatności oraz przelewów telefonem komórkowym. W połączeniu z bankowością internetową Konto dla Młodych jest rachunkiem dającym jego właścicielowi możliwość efektywnego zarządzania swoim kontem o każdej porze dnia i z każdego miejsca.

Konto dla Młodych to warta uwagi propozycja PKO BP, którą należy wziąć pod uwagę przy wybieraniu rachunku.