Konto FIRMA TO JA z premią 600 zł w Idea Bank

Rachunek Konto FIRMA TO JA oferowany przez Idea Bank przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Bank proponuje swoim klientom darmowe rachunek oraz szereg dodatkowych usługi szczególnie przydatnych w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej.

Konto Firma To Ja jest rachunkiem darmowym. Bank nie pobiera opłat za założenie i prowadzenie rachunku przez okres 24 miesięcy. Po tym okresie obsługa konta będzie dalej darmowa, ale musisz w danym miesiącu wykonać przelew do ZUS lub posiadać aktywną umowę leasingową zawartą z Idea Geting Leasing S.A.  W każdy miesiącu przelewy internetowe oraz dwa przelewy europejskie i dwa przelewy natychmiastowe są bezpłatne. Zleceni stałe i polecenia zapłaty są darmowe.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie. Miesięczną opłata za jej obsługę wynosi 8 zł. Opłaty możesz uniknąć, jeśli w danym miesiącu wykonasz transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 400 zł lub dokonasz wpłaty gotówki we wpłatomacie na kwotę co najmniej 1 000 zł.

Za wypłatę gotówki w bankomatach znajdujących się w oddziałach Idea Banku nie poniesiesz opłaty. W pozostałych bankomatach na terenie kraju 5 pierwszych wypłat zrobisz za darmo, za każdą  następną będziesz musiał zapłacić 5 zł.

Będąc użytkownikiem rachunku Konto FIRMA TO JA możesz również korzystać z dodatkowych usług, takich jak: platforma Idea Cloud, coworku Idea Hub, Mobilnego Wpłatomatu czy też z preferencyjnych usług na terminale płatnicze. Dzięki tym usługom możesz znacząco obniżyć koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej, co jest szczególnie ważne jeśli ją właśnie rozpoczynasz.

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze opłaty związane z Kontem FIRmA TO JA, a w dalszej części dodatkowe korzyści i usługi z których  każdy właściciel rachunku może skorzystać.

Konto FIRMA TO JA – najważniejsze opłaty

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku przez okres pierwszych 24 miesięcy, później 15 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu przelew do ZUS lub posiadając aktywną umowę leasingu zawartą z Idea Getin Leasing S.A.

Wpłaty i wypłaty gotówki w Oddziale

 • 0,50% kwoty transakcji min. 10 zł – wpłata gotówki,
 • 0,30% kwoty transakcji min. 5 zł – wypłata gotówki, opłata nie jest pobierana jeżeli masz aktywowany pakiet All Inclusive.

Wpłata gotówki we wpłatomacie mobilnym

 • 0% – do sumy kwoty wpłat niższej lub równej 100 000 zł, nadwyżka powyżej 100 000 zł – 0,39% kwoty transakcji.

Przelewy

 • 0 zł – przelew internetowy krajowy ELIXIR,
 • 0 zł – pierwsze dwa przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w miesiącu, każdy następny 3,50 zł ,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 29,99 zł – przelew do kwoty 1 mln zł SORBNET,
 • 0 zł – przelew od kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł SORBNET.
 • 0 zł – pierwsze dwa przelewy do krajów europejskich SEPA, każdy kolejny 3,99 zł,
 • 0,25% min.29,99 zł max.90 zł – przelew do pozostałych krajów (SWIFT).

Zlecenie stałe

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu,

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenie zapłaty.

Karta debetowa do KONTO FIRMA TO JA

Do konta wydawana jest karta płatnicza MasterCard PayPass. Kartą możesz dokonywać płatności zbliżeniowych i płacić za zakupy w Internecie. Podstawowe parametry karty przedstawione są poniżej.

Konto Firma To Ja
Źródło: Idea Bank
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 8 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej, opłaty możesz uniknąć jeśli w danym miesiącu wykonasz:
  • transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł, lub
  • dokonasz wpłaty we wpłatomacie kwoty nie niższej niż 1 000 zł.

Wypłata gotówki z bankomatów

 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Banku.
 • 0 zł – 5 pierwszych wypłat gotówki z pozostałych bankomatów w kraju w miesiącu, każda kolejna 1% wartości wypłaconej kwoty,
 • 2,0% min. 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Z taryfą opłat i prowizji możesz się zapoznać na tej stronie na tej stronie Idea Banku.

Wniosek o rachunek Konto FIRMA TO JA złożysz na tej strony Idea Banku.

Promocja „Premiowanie za bankowanie”

Promocja „Premiowanie za bankowanie” skierowana jest do osób nieposiadających konta firmowego w Idea Bank oraz obecnych mało aktywnych klientów banku. Warunkiem udziału w promocji jest założenie rachunku firmowego Konto Firma To Ja wraz z bankowością elektroniczną Idea Cloud.

1. Utrzymywanie średniego miesięcznego salda na rachunku:

 • 10 zł netto – średnie saldo od 5 000,01 zł do 10 000 zł,
 • 20 zł netto – średnie saldo powyżej 10 000,01 zł do 15 000 zł,
 • 30 zł netto – średnie saldo powyżej 15 00,01 zł do 30 000 zł,
 • 40 zł netto – średnie saldo powyżej 30 000,01 zł.

2. Wpłata gotówki we wpłatomacie

 • 20 zł netto – od każdej wpłaty nie niższej niż 1 000 zł.

3. Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego

 • 30 zł netto –  od pierwszego przelewu w miesiącu na kwotę nie mniejszą niż 250 zł.

4. Wystawienie i opłacenie faktury poprzez bankowość elektroniczną

 • 20 zł netto – za każdą wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł.

Maksymalna łączna miesięczna wartość premii nie może przekroczyć 50 zł netto. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona Bank nie będzie jej dalej naliczał. Nadwyżka nie przechodzi na kolejny miesiąc. Premia będzie naliczana przez okres 12 miesięcy licząc od momentu przystąpienia do promocji. Łączna kwota premii nie może być wyższa niż 600 zł netto.

Z regulaminem promocji zapoznasz się na tej stronie. Promocja trwa do odwołania.

Wniosek o Konto Firma To Ja złożysz na tej stronie Idea Bank.

Dodatkowe korzyści i usługi

Poniżej zostały przedstawione wybrane produkty i usługi przydatne w prowadzeniu rachunku firmowego w Idea Bank:

 • Konto ZYSKOWNE – BIZNES – konto oszczędnościowe przeznaczone dla firm. Prowadzone jest bezpłatnie. Oszczędności na koncie oprocentowane są do wysokości 2,00% w skali roku.
 • Konto WALUTOWE dla firm – konto oferuje do wyboru 10 walut: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON i JPY. Otwarcie i prowadzenie Konta WALUTOWEGO jest darmowe. Pierwsze dwa przelewy europejskie SEPA są bezpłatne.
 • Idea Cloud – to nowoczesny system transakcyjny, który ułatwi zarządzanie finansami firmy. Umożliwia on szybkie sprawdzenie stanu finansów, wystawienie faktury, wykonanie przelewów, a także skorzystanie z kredytu, pożyczki i wielu innych usług.
 • Idea Hub –  to sieć placówek coworkingowa prowadzona przez Idea Bank. Umożliwia bezpłatne skorzystanie z sali konferencyjnej, powierzchni wyposażonej w osobne stanowiska pracy, internetu oraz sprzętu biurowego.
 • Mobilny Wpłatomat – zamiast biegać z gotówką do banku, możesz skorzystać z Mobilnego Wpłatomatu, który w umówionym czasie odbierze Twój utarg.
 • Terminale płatnicze Elavon i SumUp, Planet Pay – dla posiadaczy kont firmowych Idea Bank proponuje skorzystanie z terminali płatniczych, które można otrzymać na preferencyjnych warunkach. Szczegóły ofert znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Konto FIRMA TO JA to bardzo atrakcyjna oferta dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Rachunek prowadzony jest darmowo przez okres 24 miesięcy od jego otwarcia. Wystarczy jednak wykonywać przelewy do ZUS, aby konto zawsze było darmowe. Bezpłatne są przelewy internetowe, w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Minusem konta może być miesięczna opłata za kartę debetową i wypłaty gotówki z bankomatów w kraju. Opłaty za kartę można jednak łatwo uniknąć wykonując w danym miesiącu zakupy kartą na kwotę minimum 400 zł lub wpłacając na rachunek karty kwotę 1 000 zł za pośrednictwem wpłatomatu. Tylko 5 pierwszych wypłat gotówki z bankomatów w kraju jest darmowych, za każdą kolejną trzeba już zapłacić 5 zł. Darmowe są wypłaty gotówki z bankomatów znajdujących się w oddziałach Idea Banku, których niestety nie jest zbyt dużo.

Dużym plusem dla nowych klientów Banku jest możliwość zyskania premii do 600 zł oraz możliwość skorzystania z wielu dodatkowych usług, przydatnych w codziennej działalności każdego przedsiębiorcy. Jeśli nie masz jeszcze konta firmowego warto rozważyć rachunek firmowy Idea Banku.