Konto Freemium z 5% moneyback w T-Mobile Usługi Bankowe

Konto Freemium oferowane przez T-Mobile Usługi Bankowe należy do jednych z ciekawszych kont osobistych. Do zalet konta zaliczyć należy 5% moneyback oraz bardzo dobre konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 3% w skali roku dla nowych klientów.

Otwarcie i prowadzenie rachunku Konto Freemium jest bezpłatne. Również przelewy internetowe nic nie kosztują.  Zlecenie stałe i polecenie zapłaty są darmowe.

Karta debetowa do konta wydawana jest bezpłatnie. Miesięczna opłata za obsługę karty  wynosi 6 zł. Opłaty tej można uniknąć, jeżeli w ciągu miesiąca wykonane zostaną transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę większą niż 200 zł. Od osób do 19 roku życia miesięczna opłata za kartę nie jest pobierana.

Trzy pierwsze wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą są bezpłatne, za każdą kolejną wypłatę  trzeba zapłacić 6 zł.

W poniższym zestawieniu zostały przedstawione najważniejsze parametry konta, karty debetowej MasterCard Debit PayPass oraz koszty pozostałych wybranych usług oferowanych przez T-Mobile Usługi Bankowe.

Podstawowe opłaty rachunku Konto Freemium

Oprocentowanie

 • 0% – oprocentowanie rachunku.

Prowadzenie konta

 • 0 zł – otwarcie konta,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta.

Wypłata i wpłata gotówki

 • 0 zł – wypłata i wpłata gotówki w Placówce T-Mobile UB.

Przelewy

 • przelew na rachunek własny
  • 0 zł – przelew internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej i telefonicznej,
  • 5 zł – przelew w Oddziale Banku na rachunek własny, na rachunek należący do T-Mobile Polska S.A. – opłata nie jest pobierana w przypadku wpływu na konto środków z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty, emerytury lub gdy do rachunku przyznano limit odnawialny.
 • przelew na rachunek do innego banku ELIXIR

  • 0 zł – przelew internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej,
  • 5 zł – przelew za pośrednictwem bankowości telefonicznej,
  • 10 zł – przelew w Oddziale Banku,
  • 6 zł – przelew natychmiastowy Express Elixir.
 • przelew SORBNET
  • 35 zł – przelew realizowany w placówce Banku poniżej 1 mln zł,
  • 20 zł – przelew realizowany w placówce Banku od 1 mln zł wzwyż.
 • przelew zagraniczny
  • 5 zł – przelew internetowy do krajów europejskich SEPA,
  • 30 zł – przelew internetowy do pozostałych krajów na całym świecie,

Zlecenie stałe

 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego przez Internet.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa do Konta Freemium

Do konta bank oferuje kartę debetową MasterCard PayPass. Karta umożliwia dokonywanie płatności w Internecie oraz dzięki technologi PayPass oferuje płatności zbliżeniowe. Możesz również skorzystać z karty debetowej Naklejka Zbliżeniowa i MasterCard NFC.

T-Mobile - karta debetowa
Źródło: T-Mobile Usługi Bankowe

Parametry karty debetowej

 • 0 zł – wydanie karty debetowej MasterCard,
 • 6 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty – opłata nie zostanie pobrana, jeżeli w ciągu miesiąca zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę większą niż 200 zł,
 • 0 zł – trzy pierwsze wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą, każda kolejna 6 zł,
 • 0 zł – pierwsza wpłata w dowolnym wpłatomacie, każda kolejna wpłata 0,5% kwoty wpłaty min. 1 zł,
 • 5% kwoty wydatków za zakupy (moneyback).

Wniosek o Konto Freemium złożysz na tej stronie.

3,00% na Koncie Oszczędnościowym

Konto oszczędnościowe oferuje nowym klientom promocyjne oprocentowanie w wysokości 3,00% w skali roku. Obowiązuje ono przez okres 92 dni i dotyczy środków do 50 000 zł. W promocji mogą wziąć udział tylko nowi klienci przez których rozumie się wszystkie osoby, które w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku nie były posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w T-Mobile Usługi Bankowe. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest założenie konta Freemium.

Obecni klienci Banku przelewający na swoje konto wynagrodzenie, emeryturę, rentę lub stypendium mogą skorzystać z promocyjnego oprocentowania w wysokości 1,50% w skali roku. Obowiązuje ono do końca bieżącego roku i dotyczy również kwoty do 50 000 zł.

Po okresie promocji oraz dla środków powyżej 50 000 zł obowiązuje oprocentowanie zmienne wyliczane w oparciu o WIBID 1M pomniejszone 0,4 p.p. Aktualnie oprocentowanie to wynosi 1,05% w skali roku. Wartość WIBID 1M ustalana jest każdego 10 dnia kalendarzowego danego miesiąca.

Dodatkowe usługi do Konta Freemium

Klienci T-Mobile mogą korzystać z dodatkowych zalet rachunku Konto  Freemium. Poniżej wymienione zostały najważniejsze i najciekawsze z nich.

 • Naklejka zbliżeniowa to oferta dla wszystkich osób nie posiadających telefonu z NFC. Zapłacić nią można w każdym punkcie obsługującym płatności PayPass. Za wydanie naklejki zbliżeniowej T – Mobile pobiera opłatę w wysokości 15 zł.
 • Limit odnawialny w rachunku albo limit w koncie umożliwi skorzystanie z dodatkowych środków. Oprocentowanie naliczane jest tylko w momencie korzystania z limitu. Opłata za przyznanie limitu wynosi 1,0% przyznanej kwoty, min. 30 zł. Klienci abonamentowi T-Mobile S.A. mogą otrzymać limit bez opłat za otwarcie już w momencie otwierania konta. Kwota limitu 1 000 zł.
 • Przelewy na Facebooku to usługa umożliwiająca jednorazowe przelanie niewielkich kwot – do 50 zł – za pośrednictwem Facebooka.
 • Auto-uzupełnienie to sposób na oszczędzanie. Dzięki tej usłudze wolne środki zawsze „pracują”. Wystarczy określić jaka kwota ma być zawsze na koncie. Wszystkie środki powyżej tej kwoty zostaną przelane automatycznie na konto oszczędnościowe. Gdy kwota na koncie spadnie poniżej ustalonego limitu, konto jest uzupełniane z konta oszczędnościowego.
 • Mapa Okazji  to program rabatowy, za którego pośrednictwem można sprawdzać atrakcyjne oferty bezpośrednio znajdujące się w najbliższej okolicy i robić zakupy korzystając z atrakcyjnych zniżek i ofert promocyjnych.

Ocena rachunku Konto Freemium

Zaletą rachunku Konto Freemium jest brak opłat za jego otwarcie i prowadzenie. Miesięczna obsługa karty debetowej kosztuje 6 zł, ale można łatwo jej uniknąć. Dodatkowo korzystając z 5% zwrotu za zakupy można płacąc kartą zarobić do 180 zł.

Minusem konta są wypłaty gotówki z bankomatów w kraju. Tylko trzy pierwsze wypłaty w danym miesiącu są darmowe. Każda kolejna wypłata kosztuje aż 6 zł.