Konto Getin UP Free w Getin Bank

Konto Getin UP Free skierowane jest do osób w wieku od 18 do 28 lat. Szczególnie polecane jest studentom, którym Bank oferuje 3% zwrotu za przelewane stypendium.

W dniu 2 października 2017 roku Getin Bank wycofał z oferty Konto Getin UP Free. Konto pozostaje w dalszym ciągu w obsłudze! W miejsce wycofanego rachunku zostało wprowadzone Konto Proste Zasady. Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto Getin UP Free to standardowe Konto Getin UP skierowane do osób w wieku od 18 do 28 lat. Po osiągnięciu 28 roku życia Konto Getin UP Free przekształca się automatycznie w Konto Getin UP.

Konto Getin UP Free to rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy za otwarcie i prowadzenie Bank nie pobiera żadnych opłat. Również nie pobierane są opłaty za wszystkie przelewy internetowe, mobilne, za pośrednictwem SMS, e-maila czy też Facebooka.

Karta debetowa do konta wydawana i obsługiwana jest bezpłatnie. Za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów należących do sieci Euronet i Planet Cash właściciel konta nie poniesie żadnych opłat.

Poniżej przedstawione są podstawowe parametry oraz dodatkowe korzyści z korzystania z Konta Getin UP Free.

Konto Getin UP Free – podstawowe opłaty

Oprocentowanie rachunku

 • konto nie jest oprocentowane.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – prowadzenie rachunku.

Przelewy

 • 0 zł – przelew wewnętrzny w placówce Banku,
 • 5,99 zł – przelew zewnętrzny w placówce Banku,
 • 0 zł – przelew internetowy w systemie ELIXIR,
 • 5,99 zł – przelew elektroniczny SORBNET w kwocie od 1 mln zł,
 • 20 zł – przelew SORBNET w kwocie poniżej 1 mln zł,
 • 10 zł – przelew do krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Monako i Szwajcarii – przelew SEPA.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – przyjęcie, zmiana i realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – przyjęcie, zmiana i realizacja polecenia zapłaty.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.
Wniosek o konto Getin UP Free złożysz na tej stronie internetowej Getin Banku.

Karta płatnicza do konta Getin UP Free

Podstawową kartą debetową jest karta MasterCard Debit PayPass. Kartą można płacić za zakupy w tradycyjnych sklepach i w Internecie.

Konto Getin UP Free - karta MasterCard Debit PayPass
Źródło: Getin Bank

Parametry karty MasterCard Debit

 • 0 zł – za wydanie i wznowienie karty,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty,
 • 0 zł – wypłaty we wszystkich bankomatach sieci Euronet oraz Planet Cash,
 • 3,5% kwoty transakcji min. 5 zł – wypłaty z pozostałych bankomatów na terenie Polski,
 • 4,5% kwoty transakcji min. 10 zł – wypłaty z bankomatów za granicą.

Wniosek o konto Getin UP Free złożysz na tej stronie internetowej Getin Banku.

Promocja „Stypendium wyższe o 3%”

„Stypendium wyższe o 3%” to oferta specjalna Getin Banku skierowana do studentów posiadających w banku rachunek Konto Getin UP lub Konto Getin UP Free.  Warunkiem udziału w promocji jest:

 • nie ukończenie 28 roku życia,
 • przelewanie stypendium na konto,
 • wykonanie w każdym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 zł,
 • wyrażenia zgód marketingowych.

Nagroda składa się z dwóch części – nagrody powitalnej i nagrody głównej.

50 zł na powitanie

Wszystkie osoby, które założą rachunek i spełnią wszystkie powyżej opisane wymagania otrzymają jednorazową nagrodę na powitanie w wysokości 50 zł.

Nagroda 3% wartości stypendium 

Nagrodą oferty specjalnej jest dodatkowy wpływ na konto kwoty w wysokości 3% wartości stypendium przelewanego na rachunek Konto Getin UP Free. Maksymalnie w danym miesiącu można otrzymać kwotę w wysokości 30 zł.

Okres oferty specjalnej trwa 12 miesięcy. Nagroda przyznawana jest tylko w 9 miesiącach. Maksymalna kwota nagrody wynosi 270 zł. Łączna nagroda wraz z nagrodą powitalną wyniesie 320 zł.

Nagrody będą wypłacana przelewem na konto najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki uprawniające do jej wypłaty.

Zniżka 10% do Cinema City

Płacąc kartą za bilety do Cinema City można liczyć na rabat w wysokości 10%. Dotyczy on zarówno zakupu biletów, jaki i zakupów dokonanych w strefie gastronomicznej kina. Płacąc kartą Getin Banku należy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu. Zniżka obowiązuje do 8 września 2017 roku.

Dodatkowe korzyści oferowane przez Konto Getin UP Free

Rachunki oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe „Na dobry początek” to promocyjne konto oszczędnościowe skierowane do nowych klientów. Oprocentowanie konta przez okres 4 miesięcy wynosi 2,2 % w skali roku. Maksymalna kwota objęta tym oprocentowaniem to 100 000 zł.

Konto oszczędnościowe (standardowe) prowadzone jest bezpłatnie. Oprocentowanie konta przedstawia się następująco:

 • 1,0% – do 50 000 zł,
 • 1,1% – od 50 000 – 100 000 zł,
 • 1,2% – od 100 000 – 500 000 zł,
 • 1,4% – powyżej 500 000 zł.

Dla osób korzystających z Pakietu Korzyści oprocentowanie to jest wyższe o 0,25%.

Konto Skarbonka umożliwia oszczędzanie drobnych kwot. Zasada funkcjonowania Konta Skarbonka polega na zaokrąglaniu płatności dokonanych kartą płatniczą do pełnych kwot. Różnica pomiędzy kwotą zaokrągloną a rzeczywistą kwotą zapłaty przesyłana jest na Konto Skarbonka.

Pakiet Korzyści Mój Bank

Pakiet Korzyści daje posiadaczowi wiele dodatkowych i atrakcyjnych rabatów. Chcąc korzystać z Pakietu wystarczy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać konto osobiste,
 • posiadać konto oszczędnościowe,
 • zapewnić wpływ wynagrodzenia na konto osobiste w łącznej kwocie minimum 1000 złotych w danym miesiącu,
 • wykonywać transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do konta osobistego lub za pomocą aplikacji iKasa na łączną kwotę minimum 300 złotych w danym miesiącu,
 • wyrazić zgodę na comiesięczne otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną – sms lub e-mail.

Korzystając z programu jego uczestnik może liczyć na następujące korzyści:

 • brak opłat za konto osobiste i za wszystkie karty debetowe wydane do konta,
 • zwrot opłat za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • zwrot 2% (miesięcznie maksymalnie 30 zł)  za opłaty domowe zrealizowane za pomocą polecenia zapłaty,
 • podwyższenie oprocentowania konta oszczędnościowego o 0,25 p.p.,
 • zwrot 2% (miesięcznie maksymalnie 30 zł) rat kredytów gotówkowych,
 • zwrot 2% (miesięcznie maksymalnie 30 zł) wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą kredytową,
 • zwrot opłat za usługę SMS INFO w Pakiecie Podstawowym.

Regulamin oferty specjalnej Pakiet Korzyści Mój Bank znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Konto Getin UP Free to interesująca propozycja dla studentów. Koszty związane z utrzymaniem rachunku są niskie. Obsługa konta i karty debetowej jest darmowa. Wypłata gotówki z bankomatów sieci Euronet oraz Planet Cash nic nie kosztuje. Dużym plusem rachunku jest możliwość zwrotu kwoty 320 zł za przelewanie stypendium do Banku.