Konto Getin UP w Getin Banku

Podstawowym kontem osobistym Getin Banku jest Konto Getin UP. Jest to w pełni nowoczesne konto umożliwiające obsługę rachunku za pośrednictwem internetu oraz aplikacji mobilnej przez całą dobę i z każdego miejsca. Pełna gama kart płatniczych oraz liczne promocje sprawiają, że jest to konto bardzo atrakcyjne.

W dniu 2 października 2017 roku Getin Bank wycofał z oferty Konto Getin UP. Konto pozostaje w dalszym ciągu w obsłudze! W miejsce wycofanego rachunku zostało wprowadzone Konto Proste Zasady. Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto Getin UP to rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy za otwarcie i prowadzenie którego Bank nie pobiera żadnych opłat. Również nie pobierane są opłaty za wszystkie przelewy internetowe, mobilne, za pośrednictwem SMS, e-maila czy też Facebooka.

Karta debetowa do konta wydawana jest bezpłatnie. Miesięczna opłata za kartę wynosi 6,99 zł. Opłaty tej można uniknąć pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą lub przy użyciu aplikacji iKasa na kwotę nie niższą niż 300 zł. Opłata ta nie jest pobierana od osób, które nie przekroczyły 28 lat. Darmowe są wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów należących do sieci Euronet i Planet Cash.

Do konta oferowany jest Pakiet Korzyści Mój Bank. Warunkiem skorzystania z niego jest spełnienie kilku warunków, w tym zapewnienie każdego miesiąca:

 • wpływów na konto wynagrodzenia nie mniejszego niż 1 000 złotych,
 • wykonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub za pomocą aplikacji iKasa na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 złotych.

W zamian właściciel konta może liczyć na liczne profity takie jak bezpłatne konto, bezpłatne karty debetowe, bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów i zwrot 2% za rachunki domowe, transakcje kartą kredytową czy zwrot rat kredytu gotówkowego.

W dalszej części analizy zostaną przedstawione najważniejsze parametry konta osobistego Gatin Banku oraz dodatkowe usługi.

Konto Getin UP – podstawowe parametry

Oprocentowanie rachunku

 • konto nie jest oprocentowane.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – prowadzenie rachunku,

Przelewy

 • 0 zł – przelew krajowy wykonany przez Internet,
 • 5,99 zł – przelew na rachunek w innym banku w Oddziale Banku,
 • 5,99 zł – przelew SORBNET kwoty od 1 mln zł wzwyż,
 • 20 zł – przelew SORBNET kwoty poniżej 1 mln zł,
 • 10 zł – przelew do krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Monako i Szwajcarii – przelew SEPA,
 • 0,20% min. 30 zł max.250 zł – przelew do pozostałych krajów.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – przyjęcie, zmiana i realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – realizacja polecenia zapłaty.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Karty płatnicze do Konta Getin UP

Podstawową  kartą debetową jest karta MasterCard Debit PayPass. Kartą można płacić za zakupy w tradycyjnych sklepach i w Internecie. Karta wydawana jest do dowolnego konta Getin Banku.

Getin Bank - MasterCard Debit PayPass
Źródło: Getin Bank

Parametry karty MasterCard Debit

 • 0 zł – za wydanie i wznowienie karty,
 • 6,99 zł – miesięczna opłata za obsługę karty, opłata nie jest pobierana, jeżeli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę nie niższą niż 300 zł. Opłata nie jest pobierana od osób, które nie ukończyły 28 lat.
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów sieci Euronet oraz Planet Cash,
 • 3,5% kwoty transakcji min. 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów na terenie Polski, opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu ją poprzedzającym na konto wpłynęła kwota min. 1 000 zł i wykonane został transakcje bezgotówkowe na min. 300 zł,
 • 4,50% min. 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Tabelę opłat i prowizji kart debetowych znajdziesz tutaj.

Dodatkowe korzyści oferowane przez Konto Getin UP

Pakiet Korzyści Mój Bank

Pakiet Korzyści daje posiadaczowi wiele dodatkowych i atrakcyjnych rabatów. Chcąc korzystać z Pakietu wystarczy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać konto osobiste,
 • posiadać konto oszczędnościowe,
 • zapewnić wpływ wynagrodzenia na konto osobiste w łącznej kwocie minimum 1000 złotych w danym miesiącu,
 • wykonywać transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do konta osobistego lub za pomocą aplikacji iKasa na łączną kwotę minimum 300 złotych w danym miesiącu,
 • wyrazić zgodę na comiesięczne otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną – sms lub e-mail.

Korzystając z programu jego uczestnik może liczyć na następujące korzyści:

 • brak opłat za konto osobiste i za wszystkie karty debetowe wydane do konta,
 • zwrot opłat za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • zwrot 2% (miesięcznie maksymalnie 30 zł)  za opłaty domowe zrealizowane za pomocą polecenia zapłaty,
 • podwyższenie oprocentowania konta oszczędnościowego o 0,25 p.p.,
 • zwrot 2% (miesięcznie maksymalnie 30 zł) rat kredytów gotówkowych,
 • zwrot 2% (miesięcznie maksymalnie 30 zł) wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą kredytową,
 • zwrot opłat za usługę SMS INFO w Pakiecie Podstawowym.

Regulamin oferty specjalnej Pakiet Korzyści Mój Bank znajdziesz tutaj.

Rachunki oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe prowadzone jest bezpłatnie. Oprocentowanie konta przedstawia się następująco:

 • 1,00% – do 50 000 zł,
 • 1,10% – od 50 000 – 100 000 zł,
 • 1,02% – od 100 000 – 500 000 zł,
 • 1,04% – powyżej 500 000 zł.

Dla osób korzystających z Pakietu Korzyści oprocentowanie to jest wyższe o 0,25%.

Konto Skarbonka umożliwia oszczędzanie drobnych kwot. Zasada funkcjonowania Konta Skarbonka polega na zaokrąglaniu płatności dokonanych kartą płatniczą do pełnych kwot. Różnica pomiędzy kwotą zaokrągloną a rzeczywistą kwotą zapłaty przesyłana jest na Konto Skarbonka.

Podsumowanie

Konto Getin UP nie jest kontem, które w pierwszej chwili może zachęcić do skorzystania z niego. Sam rachunek jest darmowy, ale miesięczna opłata za kartę debetową jest dość wysoka (6,99 zł), chociaż można jej uniknąć wykonując transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł. Wysoka jest też opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do sieci Euronet i Planet Cash. Jej już nie można uniknąć.

Bank przygotował Pakiet Korzyści, który aktywnym klientom oferuje darmowe konto, karty debetowe i zwrot za opłaty poniesione we wszystkich bankomatach na terenie kraju. Dodatkowo właściciel może otrzymać bonusy w postaci zwrotu w wysokości 2% za rachunki domowe opłacając je z wykorzystaniem polecenia zapłaty czy skorzystać z podwyższonego oprocentowania środków na koncie oszczędnościowym.

Po spełnieniu wymagań Pakietu Korzyści otrzymujemy bardzo atrakcyjne i przede wszystkim darmowe konto osobiste.