Darmowe Konto Idealne w Idea Bank

Konto Idealne oferowane przez Idea Bank przeznaczone jest dla osób indywidualnych. Rachunek charakteryzuje się niskimi kosztami oraz bardzo ciekawą ofertą kont oszczędnościowych umożliwiającą inwestowanie wolnych środków.

Konto Idealne jest rachunkiem darmowym. Bank nie pobiera opłat za założenie i prowadzenie rachunku. Przelewy internetowe, w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego, są bezpłatne. Zlecenie stałe i polecenie zapłaty nic nie kosztuje.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie. Nie jest pobierana opłata za jej miesięczną obsługę.Wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju jest darmowa.

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry Konta Idealnego.

Konto Idealne – najważniejsze opłaty

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku.

Wpłaty i wypłaty gotówki w Oddziale

 • 0 zł – wpłata gotówki,
 • 0 zł – wypłata gotówki.

Przelewy

 • 0 zł – przelew internetowy krajowy Elixir,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 0 zł – pierwsze dwa przelewy natychmiastowe w miesiącu Express Elixir, każdy następny 3,50 zł,
 • 30 zł – przelew do kwoty 1 mln zł SORBNET,
 • 0 zł – przelew od kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł SORBNET, 30 zł powyżej,
 • 0 zł – pierwsze dwa przelewy europejskie Sepa, każdy kolejny 4,00 zł,
 • 0,25% min. 30 zł max.90 zł – przelew do pozostałych krajów SWIFT.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu,

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa do Konta Idealnego

Do konta wydawana jest karta płatnicza MasterCard PayPass. Kartą możesz dokonywać płatności zbliżeniowych i płacić za zakupy w Internecie.

Darmowe Konto Idealne w Idea Bank
Źródło: Idea Bank

Podstawowe parametry karty przedstawione są poniżej.

 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – od transakcji bezgotówkowych,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach w kraju,
 • 2,0% min. 10 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą,
 • 0 zł – przewalutowanie transakcji.

Z taryfą opłat i prowizji możesz się zapoznać na tej stronie.
Wniosek o Konto Idealne złożysz na tej stronie Idea Banku.

Usługi dodatkowe

Idea Bank proponuje posiadaczom Konta Idealnego wiele dodatkowych usług. Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • Konto ZYSKOWNE – konto oszczędnościowe z oprocentowaniem uzależnionym od wielkości środków na koncie. Maksymalne oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku, minimalne 1,50%. Konto prowadzone jest bezpłatnie.
 • Konto ZOŚKA PRO – oprocentowanie na tym koncie wynosi 3,00% w skali roku dla środków, które stanowią 10-krotność środków na Koncie Idealnym. Nadwyżka oprocentowana jest w wysokości 1,85% w skali roku.
 • Konto WALUTOWE – konto oferuje do wyboru 10 walut: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON i JPY. Otwarcie i prowadzenie Konta WALUTOWEGO jest darmowe. Pierwsze dwa przelewy europejskie SEPA są bezpłatne.
 • Idea Cloud – to nowoczesny system transakcyjny, który ułatwi zarządzanie finansami firmy. Umożliwia on szybkie sprawdzenie stanu finansów, wystawienie faktury, wykonanie przelewu, a także skorzystanie z kredytu, pożyczki i wielu innych usług.

Podsumowanie

Konto Idealne to bardzo atrakcyjna oferta dla osób zainteresowanych rachunkiem z niskimi kosztami. Rachunek i karta debetowa prowadzone są bezpłatnie. Bezpłatne są również przelewy internetowe, w tym do ZUS i US. Za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju nie są pobierane opłaty.

Bardzo atrakcyjnie przedstawiają się możliwości lokowania wolnych środków. Oszczędności można zdeponować na oferowanych kontach oszczędnościowych, które należą do jednych z najlepszych na rynku.