Konto Idealnie Proste z 3,2% do 60 000 zł w Idea Bank

Idea Bank uruchomił promocję „Zyskaj więcej” nowego rachunku oszczędnościowego Konto Idealnie Proste. Nowi i obecni klienci mogą skorzystać z promocyjnego oprocentowani 3,20% w skali roku dla środków do 20 000 zł. Ponieważ każdy może założyć trzy rachunki z promocyjnym oprocentowaniem z łączną kwotą 60 000 zł.

Promocja zakończyła się!

A co ze środkami powyżej 20 000 zł?

Wysokość oprocentowania promocyjnego zależy od wielkości środków zgromadzonych na rachunku i przedstawia się następująco:

  • 3,20% – dla środków do 20 000 zł,
  • 2,50% – dla środków od 20 000,01 do 200 000 zł,
  • 2,20% – dla środków od 200 000,01 do 1 000 000 zł.

Powyżej kwoty 1 000 000 zł oprocentowanie jest zgodne z oprocentowaniem standardowym konta wynoszącym 1,10% w skali roku.

Warto zaznaczyć, że oprocentowanie promocyjne dotyczy określonych progów, a nie nadwyżki ponad dany próg. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Co to oznacza? Jeśli zostanie wpłacona kwota 20 000 zł to po okresie miesiąca będzie ona wynosić 20 000 zł plus odsetki. Czyli środki zgromadzone na koncie znajdą się już w drugim progu z niższym oprocentowaniem.  Aby tego uniknąć warto wpłacić na konto kwotę trochę mniejszą np. 19 950 zł.

Promocyjne oprocentowanie będzie naliczane do 30 grudnia 2018 roku. Każdy może w trakcie promocji założyć 3 Konta Idealnie Proste.

Jak skorzystać z promocji „Zyskaj więcej”?

Udział w promocji „Zyskaj więcej” mogą wziąć udział zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci Idea Banku. Muszą oni spełnić bardzo proste wymagania:

  • wypełnić wniosek na stronie promocji podając imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zgodę na udostępnianie danych podmiotom powiązanym i zgodę na marketing elektroniczny i telefoniczny,
  • zawrzeć umowę o Konto Idealnie Proste wraz z usługą bankowości elektronicznej (dotyczy osób, które takiej umowy nie mają),
  • przelać środki na Konto.

Oferta Idea Banku będzie dostępna do odwołania, jednak nie krócej niż do 7 listopada 2018 roku.

Krótka charakterystyka Konta Idealnie Prostego

Otwarcie i prowadzenie Konta Idealnie prostego jest bezwarunkowo darmowe. Pierwszy przelew wewnętrzny w danym miesiącu jest darmowy, za każdy następny trzeba zapłacić 5 zł. Podobnie jest w przypadku przelewów zewnętrznych. Za pierwszy Idea Bank nie pobiera opłaty, każdy następny kosztuje 5 zł.

Osoby, które są klientami Idea Banku mogą założyć Konto Idealnie Proste za pośrednictwem bankowości internetowej. W tym celu trzeba zalogować się do Idea Cloud, a następnie wybrać kolejno zakładkę „Konta” -> „Nowe konto” i dalej kontynuować proces zakładania Konta Idealnie prostego zgodnie z podanymi instrukcjami.