Konto Indywidualne – konto oszczędnościowe BGŻOptima

Konto Indywidualne to darmowe konto oszczędnościowe BGŻOptima. Aktualnie promocyjne oprocentowanie wynosi 2,2% w skali roku i obowiązuje do 26 października 2017 roku.

Konto Indywidualne to podstawowe konto oszczędnościowe BGŻOptima. Aktualnie obejmuje ono Rachunek Główny wycofany w dniu 22 czerwca 2017 roku. Pozostaje on nadal w obsłudze. W dniu 23 czerwca 2017 roku wprowadzono nowy Rachunek Smart (Konto Smart). Podstawową różnicą obu rachunków jest obniżenie dotychczasowego oprocentowania standardowego z 1,50% do 0,70% w skali roku.

Aktualnie promocyjne oprocentowanie dla obu rachunków wynosi 2,20% w skali roku. Oprocentowanie to dotyczy nowych środków do kwoty 150 000 zł i obowiązuje do dnia 26 października 2017 roku. Dla nowych środków powyżej 150 000 zł promocyjne oprocentowanie wynosi 1,50%.

W przypadku Konta Smart w okresie promocji środki nie będące nowymi środkami oprocentowane są w wysokości 1,30% w skali roku. Po okresie promocji będzie obowiązywać oprocentowanie standardowe. W przypadku Rachunku Głównego wynosi ono 1,50% w skali roku, a dla Rachunku Smart tylko 0,70% w skali roku.

Nowe środki to wartość wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych, stanowiących nadwyżkę nad saldem początkowym z dnia 12 lipca 2017 roku. Wartość nowych środków ustalana jest w okresie promocji na koniec każdego dnia.

Oznacza to, że jeśli na dzień 7 lipca 2017 roku wartość wszystkich środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym wynosiła 0 zł, to wszystkie środki są nowymi środkami. Jeżeli w dniu 7 kwietnia 2017 roku wartość środków wynosiła 1 000 zł, to nowe środki w każdym dniu promocji będą liczone w stosunku do tego 1 000 zł.

Podstawowe opłaty Konta Indywidualnego

Konto oszczędnościowe BGŻOptima otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Nie pobierane są opłaty za przelewy do innego banku. Wypłacać i wpłacać środki można o każdej porze bez utraty odsetek.

Poza wysokim oprocentowaniem rachunek daje jego właścicielom inne możliwości inwestowania wolnych środków. Do nich należą atrakcyjnie oprocentowane lokaty terminowe (Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa) oraz możliwość inwestowania w 152 fundusze inwestycyjne.

Poniżej przedstawiona jest krótka charakterystyka Rachunku głównego i Rachunku Smart

Rachunek Główny (w obsłudze)

 • 2,20% – oprocentowanie promocyjne dla nowych środków do kwoty 150 000 zł,
 • 1,50% – oprocentowanie promocyjne dla nowych środków powyżej 150 000 zł,
 • 1,50% – oprocentowanie standardowe.

Rachunek Smart (dla otwierających konto po 22 lipca 2017 roku)

 • 2,20% – oprocentowanie promocyjne dla nowych środków do kwoty 150 000 zł,
 • 1,50% – oprocentowanie promocyjne dla nowych środków powyżej 150 000 zł,
 • 1,30% – oprocentowanie promocyjne dla pozostałych środków (które nie są nowymi środkami),
 • 0,70% – oprocentowanie standardowe.

Nowe środki to nadwyżka nad saldem rachunku wg stanu na dzień 12 lipca 2017 roku. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do 26 lipca 2017 roku. 

Pozostałe opłaty wspólne dla obu rachunków

 • promocyjne oprocentowanie jest stałe, natomiast oprocentowanie standardowe zmienne,
 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – przelewy do innego banku,
 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja i realizacja zlecenia stałego,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec miesiąca kalendarzowego.

Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa

Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa skierowane są do nowych klientów Banku, którzy otwierają konto oszczędnościowe. Lokaty zawierane są na okres 3 miesięcy. Można je otworzyć deponując minimalnie 1 000 zł.

Oprocentowanie Lokaty Bezkarnej wynosi 3,00% w skali roku. Maksymalnie na lokacie można ulokować środki do kwoty 20 000 zł. 

Oprocentowanie Lokaty Bezkompromisowej wynosi 2,50% w skali roku. Można na niej ulokować środki do kwoty 100 000 zł.

Lokaty nie są odnawialne i po ich zakończeniu środki przelewane są na konto oszczędnościowe. W przypadku zerwania lokaty odsetki wypłacane są w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

Tabelę oprocentowania znajdziesz tutaj.

Lokatę Bezkarną założysz na tej stronie.

Lokatę Bezkompromisową założysz na tej stronie.

 

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.