Konto Jedyne w Toyota Bank

Konto Jedyne oferowane przez Toyota Bank to pakiet produktów obejmujący konto osobiste, konto oszczędnościowe, kartę debetową do konta oraz serwisy assistance. Konto stwarza możliwości dodatkowego zaoszczędzenia zwracając 10% kosztów poniesionych na zakup paliwa.

Konto Jedyne to bardzo proste i uniwersalne konto kierujące swoją ofertę do osób zainteresowanych oszczędzaniem. Oferta darmowych pakietów assistance szczególnie przydatnych w podróżny samochodem czyni konto atrakcyjnym dla wszystkich kierowców. Dodatkowo promocja stwarza im dodatkowe możliwości zaoszczędzenia na paliwie poprzez zwrot 10% kosztów poniesionych na zakup paliwa.

Analizując Konto Jedyne zostaną przedstawione najważniejsze parametry konta oraz dodatkowe usługi oferowane przez Bank.

Konto Jedyne – podstawowe parametry

Oprocentowanie konta

 • konto nie jest oprocentowane.

Prowadzenie rachunku

 • 2,49 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych kartami wydanymi do konta w wysokości nie mniejszej niż 400 zł miesięcznie.

Wpłaty i wypłaty gotówki

 • 1,00%, min 10 zł – prowizja od wpłaty i wypłaty gotówkowej.

Przelewy

 • 0 zł – przelew krajowy w systemie ELIXIR,
 • brak przelewów natychmiastowych,
 • 1 zł – przelew internetowy do ZUS,
 • 3 zł – przelew internetowy do US.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa do konta Konto Jedyne

Do konta Konto Jedyne wydawana jest karta debetowa VISA PayWave umożliwiająca realizację płatności zbliżeniowych. Bank pozostawia do wyboru wzór karty – Toyota Super Red III lub Toyota Ruby Passion.

konto jedyne - karta
Toyota Super Red III – Źródło: Toyota Bank
Toyota Ruby Passion - Żródło: Toyota Bank
Toyota Ruby Passion – Źródło: Toyota Bank

Parametry karty debetowej

 • opłata za wydanie karty debetowej i jej prowadzenie nie jest pobierana,
 • 0 zł – trzy pierwsze wypłaty gotówki z bankomatu,
 • 4,50 zł – opłata za 4-tą i kolejną wypłatę gotówki z bankomatu,
 • 3,0%, min. 10 zł – opłata za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą.

Taryfę opłat i prowizji konta Konto Jedyne znajdziesz tutaj.
Wniosek o Konto Jedyne możesz złożyć na tej stronie Toyota Bank.

Promocja „Tankuj korzyści do pełna”

Toyota Bank w promocji „Tankuj korzyści do pełna” proponuje wszystkim właścicielom rachunku Konto Jedyne zwrot za zakupione paliwo w wysokości do 10%. Promocja skierowana jest do osób posiadających umowę o prowadzenie rachunku Konto Jedyne i umowę o kartę debetową. Promocja trwa do 30 kwietnia 2018 roku.

Warunkiem przystąpienia do promocji jest wypełnienie formularza na stronie internetowej Toyota Bank. W formularz należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Bank. Dodatkowo trzeba podać dane dotyczące posiadanego samochodu.

Zasady promocji

Wysokość premii w promocji „Tankuj korzyści do pełna” uzależniona jest od następujących parametrów:

 • średniego salda Konta Jedynego,
 • średniego salda Konta oszczędnościowego,
 • transakcji kartą debetową.

Transakcje kartą debetową powinny zostać wykonane w punktach usługowo – handlowych.

Wielkość premii

Poniżej przedstawiono są wartości premii w zależności od poszczególnych wartości średnich sald Konta Jedynego, Konta oszczędnościowego i transakcji kartą debetową.

Premia 5%

 • średnie saldo Konta Jedynego – 1 000 zł,
 • średnie saldo Konta oszczędnościowego – 10 000 zł,
 • transakcje kartą debetową – 500 zł.

Premia 6%

 • średnie saldo Konta Jedynego – 2 000 zł,
 • średnie saldo Konta oszczędnościowego – 30 000 zł,
 • transakcje kartą debetową – 800 zł.

Premia 8%

 • średnie saldo Konta Jedynego – 2 500 zł,
 • średnie saldo Konta oszczędnościowego – 40 000 zł,
 • transakcje kartą debetową – 800 zł.

Premia 10%

 • średnie saldo Konta Jedynego – 3 000 zł ,
 • średnie saldo Konta oszczędnościowego – 50 000 zł,
 • transakcje kartą debetową – 1 000 zł.

Znając wielkość premii kwota zwrotu za paliwo będzie uzależniona już tylko od łącznej wartości wszystkich transakcji bezgotówkowych tzw. Transakcje Petrol wykonanych w danym miesiącu na stacjach paliwowych. Maksymalna kwota premii, którą można otrzymać w danym miesiącu wynosi 50 zł, a w ciągu roku – 600 zł.

Regulamin Promocji „Tankuj korzyści do pełna” znajdziesz tutaj.

Produkty dodatkowe do konta Konto Jedyne

Konto oszczędnościowe

W pakiecie z Kontem Jedynym otrzymujesz bezpłatne konto oszczędnościowe. Oprocentowanie konta uzależnione jest od wielkości zgromadzonych środków i wynosi od 0,40% do 2,00%.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego:

 • 0,40% – do 4 999,99 zł,
 • 0,40% – od 5 000 zł do 19 999,99 zł,
 • 1,10% – od 20 000 zł do 49 999,99% ,
 • 2,00% – powyżej 50 000 zł.

Linia kredytowa

Oprocentowanie limitu w karcie jest zmienne i oparte jest na średniej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca na miesiąc następny plus marża Banku. Odsetki płacisz od wykorzystanej kwoty limitu.

Serwisy Assistance

W ramach pakietu klient otrzymuje darmowo ubezpieczenie Serwis Medyczny i Serwis Moto.

W ramach ubezpieczenia Serwis Moto możesz liczyć na pomoc w naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia lub jego odholowania w w razie braku takiej możliwości. Możesz również na niezbędne informacje związane z podróżą – informacje dotyczące najbliższych serwisów, stacji benzynowych, punktów medycznych itp.

Ubezpieczenie Serwis Medyczny pokryje koszty wizyty lekarza, pielęgniarki czy zapewni transport z domu czy innego miejsca do szpitala lub ze szpitala do domu. Miesięczna opłata dla kont standardowych wynosi 8 zł.