Konto Lokacyjne z oprocentowaniem 2,50% w Alior Bank

Konto Lokacyjne z promocyjnym oprocentowaniem 2,50% w skali roku dla nowych środków w Alior Bank. Oferta skierowana do wszystkich klientów.

Konto Lokacyjne

Alior Bank uruchomił promocję rachunku oszczędnościowego  Konto Lokacyjne z oprocentowaniem 2,50% w skali roku. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez okres 4 miesięcy. Maksymalna kwota objęta promocją wynosi 100 000 zł. Promocja skierowana jest do obecnych i nowych klientów Banku.

W przypadku obecnych klientów Alior Banku promocyjnym oprocentowaniem objęte są tylko nowe środki. Zgodnie z regulaminem nowe środki to:

środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych, prowadzonych w złotych i walutach (po przeliczeniu na PLN), według stanu na dzień 24 listopada 2017 r.

Środki nie spełniające kryterium nowych środków oraz środki po okresie promocyjnym oprocentowane standardowym, które stanowi wskaźniki WIBID1M pomniejszonym o 0,5 p.p. Aktualnie oprocentowanie to wynosi 0,96% w skali roku.

Promocja konta oszczędnościowego trwa do odwołania. Konto można założyć za pośrednictwem strony internetowej lub w placówce Banku. Nie wymagane jest zakładanie konta osobistego. Obecni klienci mogą je również założyć po zalogowaniu się na swoje konto.

Regulamin promocji znajdziesz na tej stronie, tabelę oprocentowania tutaj, a tabelę opłat i prowizji pod tym adresem.

Podstawowe opłaty rachunku Konto Lokacyjne

Otwarcie i prowadzenie rachunku jest darmowe. Pierwszy przelew lub wypłata w miesiącu kalendarzowym jest darmowa. Każdy kolejny przelew lub wypłata z rachunku w miesiącu kalendarzowym kosztuje 7,50 zł.

Środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancja obejmuje środki do wysokości nie przekraczającej równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków.

 

 

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.