Konto Mocno Oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,50% w Alior Banku

Konto Mocno Oszczędnościowe Alior Banku oferuje osobom poszukującym okazji do atrakcyjnego lokowania swoich środków promocyjne oprocentowanie 2,50% w skali roku. Objęte są nim środki do 100 000 zł  przez okres 4 miesięcy. Nie jest wymagane posiadanie konta osobistego.

Nowe środki to wartość łączna wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na kontach osobistych, rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich i walutach, stanowiących nadwyżkę nad saldem początkowym z dnia 19 lipca 2019 roku. Wartość nowych środków ustalana jest w okresie promocji na koniec każdego dnia.

Dla środków niestanowiących nowych środków oraz po okresie promocji oprocentowanie jest zmienne i wyliczane w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 10 dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszony o 0,55 p.p.  Tak wyliczone oprocentowanie obowiązuje od 11 dnia kalendarzowego danego miesiąca. Aktualnie wynosi ono 0,89% w skali roku.

Konto Mocno Oszczędnościowe mogą założyć wszystkie osoby, bez względu czy posiadają czy też nie konto osobiste w Alior Banku. Każdy może założyć tylko jedno Konto Mocno Oszczędzające.

Promocja trwać będzie do 11 września 2019 roku.

Konto Mocno Oszczędnościowe

Konto Mocno Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Pierwszy przelew internetowy do innego banku jest bezpłatny, każdy kolejny kosztuje 10 zł. Przelewy internetowe na rachunki prowadzone przez Alior Bank są bezpłatne. Raz w miesiącu można wypłacić gotówkę w oddziale Banku za darmo. Każda kolejna wypłata kosztuje 10 zł.

Podstawowe parametry Konta Mocno Oszczędnościowego

  • 2,70% – oprocentowanie promocyjne dla nowych środków do kwoty 100 000 zł przez 4  miesiące,
  • WIBID 1M – 0,55% – oprocentowanie standardowe (aktualnie 0,89%),
  • promocyjne oprocentowanie jest stałe, natomiast oprocentowanie standardowe zmienne,
  • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • 0 zł – pierwszy przelew internetowy do innego banku, każdy następny 10 zł,
  • 0 zł – pierwsza wypłata gotówki w oddziale Alior Banku, każda kolejna 10 zł,
  • kapitalizacja odsetek – na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Przydatne dokumenty:

Szukasz dobrego konta oszczędnościowego? Sprawdź ten ranking kont oszczędnościowych.