Konto oszczędnościowe Banku Millennium

Bank Millennium obniżył z dniem dzisiejszym promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego. Osoby posiadające Konto 360° mogą liczyć na oprocentowanie 2,50% w skali roku, pozostali klienci w wysokości 2,3%. Oprocentowanie to dotyczy nowych środków.

Z dniem 28 stycznia 2017 roku Bank Millennium wycofał dotychczasowe Konto Oszczędnościowe i wprowadził w jego miejsce  Konto oszczędnościowe Profit. Opis nowego konta znajdziesz tutaj.

Konto oszczędnościowe Banku Millennium

Z dniem 8 stycznia 2017 roku Bank Millennium obniżył dotychczasowe oprocentowanie konta oszczędnościowego dla nowych środków do kwoty 100 000 zł z 2,70% do 2,50% w skali roku. Dotyczy to posiadaczy następujących rachunków – Konto 360°, Konto 360° Student, Konto 360° Junior i Konto Prestige World.

Promocyjne oprocentowanie dla posiadaczy innych kont pozostało na tym samym poziomie i wynosi 2,30% w skali roku.

Nowe środki to nadwyżka ponad saldo wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych i inwestycyjnych obliczone na koniec dnia 8  stycznia 2017 roku. W przypadku nowych klientów nie posiadających żadnego rachunku saldo to wynosi 0 zł.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego

Promocyjne oprocentowanie uzależnione jest od posiadanego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Millennium. Posiadacze rachunków Konto 360°, Konto 360° Student, Konto 360° Junior i Konto Prestige World mogą się cieszyć oprocentowaniem wyższym o 0,2 pp w stosunku do osób posiadających inny typ rachunku.

Oprocentowanie dla osób z Kontem 360° (Student i Junior) i Kontem Prestige World

 • 2,50% – do 100 000 zł,
 • 1,90% – nadwyżka powyżej 100 000 zł.

Oprocentowanie dla osób z innym kontem

 • 2,30% – do 100 000 zł,
 • 1,90% – nadwyżka powyżej 100 000 zł.

Okres obowiązywania oprocentowania wynosi 92 dni i jest liczony od momentu wpływu środków na konto. Kapitalizacja odsetek jest miesięczna.

Oprocentowanie standardowe konta oszczędnościowego:

 • 0,80% – do 50 000 zł włącznie,
 • 0,90% – powyżej 50 000 zł do 100 000 zł włącznie,
 • 1,20% – powyżej 100 000 zł do 250 000 zł włącznie,
 • 1,40% – powyżej 250 000 zł.

Parametry konta oszczędnościowe

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – pierwszy przelew lub wypłata w miesiącu kalendarzowym,
 • 7,50 zł – każdy kolejny przelew lub wypłata z rachunku w miesiącu kalendarzowym.

Środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancja obejmuje środki do wysokości nie przekraczającej równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków.

Promocja konta oszczędnościowego trwa do 28 stycznia 2017 roku.

Regulamin Promocji znajduje się na tej stronie Banku Millennium. Tabelę opłat i prowizji znajdziesz pod tym adresem.

Podsumowanie

Konto oszczędnościowe Banku Millennium należy do jednego z lepszych rachunków oszczędnościowych oferowanych przez banki. Może ono skutecznie konkurować z lokatami, które poza lokatami na start, mobilnymi, są dziś na niskim poziomie. Dodatkowym plusem jest możliwość wypłacenia środków o każdej porze bez utraty odsetek.

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

  Subscribe  
Powiadom o