Konto oszczędnościowe Getin Banku z oprocentowaniem 3,50%

Aktualizacja 8.04.2019 roku.
Getin Bank bardzo mocno promuje swoje Konto Oszczędnościowe. Aktualnie nowi i obecni klienci mogą skorzystać z dwóch promocji i założyć konto z promocyjnym oprocentowaniem w wysokości 3,50% lub 3,40% w skali roku. Warunkiem założenia konta oszczędnościowego jest posiadanie rachunku Konto Proste Zasady.

3,50% dla nowych klientów

W ofercie specjalnej „Bonus za aktywność – edycja IV” mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie posiadały konta osobistego w Getin Bank i Noble Bank od 11 maja 2017 roku do 28 lutego 2019 roku. W ramach promocji oprocentowanie konta zostanie podniesione do 3,50% w skali roku dla kwoty do 10 000 zł. Oprocentowanie to będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jego otrzymania jest spełnienie następujących wymagań:

 • w terminie do 31 maja 2019 roku zawrzeć umowę o Konto Proste Zasady,
 • w trakcie podpisywania umowy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Getin Banku,
 • w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu podpisania umowy o konto osobiste, w każdym z nich, zapewnić wpływ wynagrodzenia na nowo otwarte konto w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ może pochodzić z dowolnego konta w innym banku.

Każdy może założyć tylko jedno konto oszczędnościowe, którego będzie jedynym właścicielem. Wypłata odsetek będzie następować do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym warunki do ich otrzymania zostały spełnione.

Regulamin oferty specjalnej znajdziesz tutaj.

Wniosek o Konto Proste Zasady i konto oszczędnościowe złożysz na tej stronie Getin Banku.

3,40% dla nowych środków

Osoby nie spełniające warunków do udziału w ofercie specjalnej „Bonus za aktywność – edycja III” mogą skorzystać z promocji „Na nowe środki – edycja XIX”, w której oprocentowanie dla środków do kwoty 400 000 zł wynosi 3,40% w skali roku . Oprocentowanie to obowiązuje przez okres 4 miesięcy. Konto można założyć do 19 maja 2019 roku.

Warunkiem skorzystania z oferty „Na nowe środki” jest posiadanie lub założenie konta osobistego oraz zdeponowanie na koncie oszczędnościowym nowych środków. Za nowe środki uważa się nadwyżkę powyżej salda wyznaczonego na dzień 2 kwietnia 2019 roku. W przypadku nowych klientów, którzy założą konto w trakcie trwania promocji wszystkie wpłacone środki stanowić będą nowe środki. Po zakończeniu okresu promocji oprocentowanie wszystkich środków na rachunku oszczędnościowym będzie zgodne z obowiązującą tabelą oprocentowania.

Poza posiadaniem konta osobistego Getin Bank wymaga wyrażenie zgód na działania marketingowe.  Z promocji wykluczone są osoby, które brały udział w poprzednich edycjach i ich zakończenie  wypadnie w okresie od 8 kwietnia 2019 roku do 19 maja 2019 roku.

Regulamin oferty specjalnej znajdziesz tutaj.

Wniosek o konto oszczędnościowe złożysz na tej stronie.

Konto oszczędnościowe Getin Banku

Standardowe oprocentowanie konta oszczędnościowego uzależnione jest od wielkości środków na nim zgromadzonych i przedstawia się następująco:

 • 0,85% – środki do 50 000 zł,
 • 0,95% – nadwyżka powyżej 50 000 zł do 100 00 zł,
 • 1,05% – nadwyżka powyżej 100 000 zł do 500 00 zł,
 • 1,25% – nadwyżka powyżej 500 000 zł.

Klienci, którzy w danym miesiącu spełnią następujące wymagania:

 • zapewnią wpływ na konto łącznej kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł,
 • wykonają płatności kartą na kwotę min. 300 zł,
 • będą posiadać wyrażone zgody marketingowe na ostatni dzień miesiąca,

otrzymają dodatkowy bonus w postaci podniesienia oprocentowania konta oszczędnościowego o 0,25%. Oprocentowanie premiowe przedstawia się następująco:

 • 1,10% – środki do 50 000 zł,
 • 1,20% – nadwyżka powyżej 50 000 zł do 100 00 zł,
 • 1,30% – nadwyżka powyżej 100 000 zł do 500 00 zł,
 • 1,50% – nadwyżka powyżej 500 000 zł.

Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest bezpłatne. W trakcie miesiąca można wykonać jedną darmową operację – przelew lub wypłatę gotówki. Opłata za każdy kolejny przelew lub wypłatę wynosi 9 zł.

Konto Proste Zasady

Konto Proste Zasady otwierane jest bezpłatnie. Jego prowadzenie jest darmowe dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Pozostałe osoby muszą wykonać  w miesiącu poprzedzającym opłatę  1 transakcję bezgotówkową, aby Bank nie pobrał opłaty miesięcznej za obsługę konta. Jeśli warunek nie zostanie spełniony to zostanie pobrana opłata w wysokości 8 zł.

Za wydanie karty debetowej i jej obsługę posiadacze Konta Proste Zasady nic nie zapłacą. Również za wypłatę gotówki z bankomatów sieci Euronet i PlanetCash nie pobierane są opłaty

Szczegółowy opis Konta Proste Zasady znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Konto oszczędnościowe Getin Banku to obecnie jeden z najlepszych rachunków oszczędnościowych. Jego zaletą jest wysokie oprocentowanie i wysoka kwota jaką można na nim ulokować. Bardzo atrakcyjnie wygląda też konto osobiste. Wykonanie tylko jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu poprzedzającym opłatę za prowadzenie konta czyni Konto Proste Zasady rachunkiem darmowym. W przypadku osób do 26 lat jest ono bezwarunkowo darmowe.