Konto oszczędnościowe Getin Banku z oprocentowaniem 3,50% i 3,00%

Aktualizacja 15-10-2018 r.
Wystartowała druga edycja promocji „Bonus za aktywność”, w której promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 3,50% w skali roku dla środków do kwoty 10 00 zł. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy. Warunkiem uzyskania wysokiego oprocentowania jest posiadanie konta osobistego Getin Banku i zapewnienie wpływu wynagrodzenia na konto.

3,50% dla nowych klientów

W ofercie specjalnej „Bonus za aktywność – edycja II” mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie posiadały konta osobistego w Getin Bank i Noble Bank od 11 maja 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku i które spełnią następujące wymagania:

 • w terminie do 30 listopada 2018 roku podpiszą umowę o Konto Proste Zasady,
 • wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Getin Banku,
 • w ciągu 12 miesięcy następujących po podpisaniu umowy o konto osobiste, w każdym miesiącu kalendarzowym, zapewnią wpływ wynagrodzenia na nowo otwarte konto w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ może pochodzić z dowolnego konta w innym banku.

Każdy może założyć tylko jedno konto oszczędnościowe, którego będzie jedynym właścicielem. Wypłata odsetek będzie następować do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym warunki do ich otrzymania zostały spełnione.

Regulamin oferty specjalnej znajdziesz tutaj.

Wniosek o Konto Proste Zasady i konto oszczędnościowe złożysz na tej stronie Getin Banku.

3,00% dla nowych środków

Osoby nie spełniające warunków do udziału w ofercie specjalnej „Bonus za aktywność – edycja II” mogą skorzystać z promocji „Na nowe środki – edycja XIII”, w której oprocentowanie dla środków do kwoty 200 000 zł wynosi 3,00% w skali roku . Oprocentowanie to obowiązuje przez okres 3 miesięcy. Konto można założyć do 16 grudnia 2018 roku.

Warunkiem skorzystania z oferty „Na nowe środki” jest posiadanie lub założenie konta osobistego oraz zdeponowanie na koncie oszczędnościowym nowych środków. Za nowe środki uważa się nadwyżkę powyżej salda wyznaczonego na dzień 11 październik 2018 roku. W przypadku nowych klientów, którzy założą konto w trakcie trwania promocji wszystkie wpłacone środki stanowić będą nowe środki. Po zakończeniu okresu promocji oprocentowanie wszystkich środków na rachunku oszczędnościowym będzie zgodne z obowiązującą tabelą oprocentowania.

Poza posiadaniem konta osobistego Getin Bank wymaga wyrażenie zgód na działania marketingowe.  Z promocji wykluczone są osoby, które brały udział w poprzednich edycjach i ich zakończenie  wypadnie w okresie od 15 października do 16 grudnia 2018 roku.

Regulamin oferty specjalnej znajdziesz tutaj.

Wniosek o konto oszczędnościowe złożysz na tej stronie.

Konto oszczędnościowe Getin Banku

Standardowe oprocentowanie konta oszczędnościowego uzależnione jest od wielkości środków na nim zgromadzonych i przedstawia się następująco:

 • 0,85% – środki do 50 000 zł,
 • 0,95% – nadwyżka powyżej 50 000 zł do 100 00 zł,
 • 1,05% – nadwyżka powyżej 100 000 zł do 500 00 zł,
 • 1,25% – nadwyżka powyżej 500 000 zł.

Klienci, którzy w danym miesiącu spełnią następujące wymagania:

 • zapewnią wpływ na konto łącznej kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł,
 • wykonają płatności kartą na kwotę min. 300 zł,
 • będą posiadać wyrażone zgody marketingowe na ostatni dzień miesiąca,

otrzymają dodatkowy bonus w postaci podniesienia oprocentowania konta oszczędnościowego o 0,25%. Oprocentowanie premiowe przedstawia się następująco:

 • 1,10% – środki do 50 000 zł,
 • 1,20% – nadwyżka powyżej 50 000 zł do 100 00 zł,
 • 1,30% – nadwyżka powyżej 100 000 zł do 500 00 zł,
 • 1,50% – nadwyżka powyżej 500 000 zł.

Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest bezpłatne. W trakcie miesiąca można wykonać dwie darmowe operacje – przelew lub wypłatę. Opłata za każdy kolejny przelew lub wypłatę wynosi 9 zł.

Tabelę oprocentowania kont znajdziesz tutaj.

Konto Proste Zasady

Konto Proste Zasady otwierane jest bezpłatnie. Jego prowadzenie jest darmowe dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Pozostałe osoby muszą wykonać  w miesiącu poprzedzającym opłatę  1 transakcję bezgotówkową, aby Bank nie pobrał opłaty miesięcznej za obsługę konta. Jeśli warunek nie zostanie spełniony to zostanie pobrana opłata w wysokości 8 zł.

Za wydanie karty debetowej i jej obsługę posiadacze Konta Proste Zasady nic nie zapłacą. Również za wypłatę gotówki z bankomatów sieci Euronet i PlanetCash nie pobierane są opłaty

Szczegółowy opis Konta Proste Zasady znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Konto oszczędnościowe Getin Banku to obecnie jeden z najlepszych rachunków oszczędnościowych. Jego zaletą jest wysokie oprocentowanie i wysoka kwota jaką można na nim ulokować. Bardzo atrakcyjnie wygląda też konto osobiste. Wykonanie tylko jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu poprzedzającym opłatę za prowadzenie konta czyni Konto Proste Zasady rachunkiem darmowym. W przypadku osób do 26 lat jest ono bezwarunkowo darmowe.

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o