Konto oszczędnościowe Getin Banku: 3,50% do 10 000 zł i 3% do 200 000 zł

Aktualizacja 19.08.2019 roku.
Getin Bank bardzo mocno promuje swoje Konto Oszczędnościowe. Aktualnie nowi i obecni klienci mogą skorzystać z dwóch promocji i założyć konto z promocyjnym oprocentowaniem w wysokości 3,50% lub 3,00% w skali roku. Warunkiem założenia konta oszczędnościowego jest posiadanie rachunku Konto Proste Zasady.

3,50% dla nowych klientów

W ofercie specjalnej „Bonus za aktywność – edycja V” mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie posiadały konta osobistego w Getin Bank i Noble Bank od 11 maja 2017 roku do 31 maja 2019 roku. W ramach promocji oprocentowanie konta zostanie podniesione do 3,50% w skali roku dla kwoty do 10 000 zł. Oprocentowanie to będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jego otrzymania jest spełnienie następujących wymagań:

 • w terminie do 31 sierpnia 2019 roku zawrzeć umowę o Konto Proste Zasady,
 • w trakcie podpisywania umowy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Getin Banku,
 • w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu podpisania umowy o konto osobiste, w każdym z nich, zapewnić wpływ wynagrodzenia na nowo otwarte konto w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ może pochodzić z dowolnego konta w innym banku.

Każdy może założyć tylko jedno konto oszczędnościowe, którego będzie jedynym właścicielem. Wypłata odsetek będzie następować do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym warunki do ich otrzymania zostały spełnione.

Regulamin oferty specjalnej znajdziesz tutaj.

Wniosek o Konto Proste Zasady i konto oszczędnościowe złożysz na tej stronie Getin Banku.

2,80% dla nowych środków

Obecni klienci Getin Banku mogą skorzystać z promocji „Na nowe środki – edycja XXIII”, w której promocyjne oprocentowanie dla nowych środków wynosi:

2,80% w skali roku do kwoty 200 000 zł,

2,00% w skali roku dla nadwyżki powyżej 200 000 zł do 400 000 zł.

Oprocentowanie to obowiązuje przez okres 4 miesięcy. Konto można założyć do 22 września 2019 roku.

Warunkiem skorzystania z oferty „Na nowe środki” jest posiadanie lub założenie konta osobistego oraz zdeponowanie na koncie oszczędnościowym nowych środków. Za nowe środki uważa się nadwyżkę powyżej salda wyznaczonego na dzień 12 sierpnia 2019 roku. W przypadku nowych klientów, którzy założą konto w trakcie trwania promocji wszystkie wpłacone środki stanowić będą nowe środki. Po zakończeniu okresu promocji oprocentowanie wszystkich środków na rachunku oszczędnościowym będzie zgodne z obowiązującą tabelą oprocentowania.

Poza posiadaniem konta osobistego Getin Bank wymaga wyrażenie zgód na działania marketingowe.  Z promocji wykluczone są osoby, które brały udział w poprzednich edycjach i ich zakończenie  wypadnie w okresie od 19 sierpnia 2019 roku do 22 września 2019 roku.

Regulamin oferty specjalnej znajdziesz tutaj.

Wniosek o konto oszczędnościowe złożysz na tej stronie.

Konto oszczędnościowe Getin Banku

Standardowe oprocentowanie konta oszczędnościowego uzależnione jest od wielkości środków na nim zgromadzonych i przedstawia się następująco:

 • 0,85% – środki do 50 000 zł,
 • 0,95% – nadwyżka powyżej 50 000 zł do 100 00 zł,
 • 1,05% – nadwyżka powyżej 100 000 zł do 500 00 zł,
 • 1,25% – nadwyżka powyżej 500 000 zł.

Klienci, którzy w danym miesiącu spełnią następujące wymagania:

 • zapewnią wpływ na konto łącznej kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł,
 • wykonają płatności kartą na kwotę min. 300 zł,
 • będą posiadać wyrażone zgody marketingowe na ostatni dzień miesiąca,

otrzymają dodatkowy bonus w postaci podniesienia oprocentowania konta oszczędnościowego o 0,25%. Oprocentowanie premiowe przedstawia się następująco:

 • 1,10% – środki do 50 000 zł,
 • 1,20% – nadwyżka powyżej 50 000 zł do 100 00 zł,
 • 1,30% – nadwyżka powyżej 100 000 zł do 500 00 zł,
 • 1,50% – nadwyżka powyżej 500 000 zł.

Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest bezpłatne. W trakcie miesiąca można wykonać jedną darmową operację – przelew lub wypłatę gotówki. Opłata za każdy kolejny przelew lub wypłatę wynosi 9 zł.

Konto Proste Zasady

Konto Proste Zasady otwierane jest bezpłatnie. Jego prowadzenie jest darmowe dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Pozostałe osoby muszą wykonać  w miesiącu poprzedzającym opłatę  1 transakcję bezgotówkową, aby Bank nie pobrał opłaty miesięcznej za obsługę konta. Jeśli warunek nie zostanie spełniony to zostanie pobrana opłata w wysokości 8 zł.

Za wydanie karty debetowej i jej obsługę posiadacze Konta Proste Zasady nic nie zapłacą. Również za wypłatę gotówki z bankomatów sieci Euronet i PlanetCash nie pobierane są opłaty

Szczegółowy opis Konta Proste Zasady znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Konto oszczędnościowe Getin Banku to obecnie jeden z najlepszych rachunków oszczędnościowych. Jego zaletą jest wysokie oprocentowanie i wysoka kwota jaką można na nim ulokować. Bardzo atrakcyjnie wygląda też konto osobiste. Wykonanie tylko jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu poprzedzającym opłatę za prowadzenie konta czyni Konto Proste Zasady rachunkiem darmowym. W przypadku osób do 26 lat jest ono bezwarunkowo darmowe.