2,8% na Koncie Oszczędnościowym dla „nowych środków” w Getin Bank

Getin Bank uruchomił kolejną edycję promocji konta oszczędnościowego „na nowe środki”. Niestety promocyjne oprocentowanie zostało obniżone do poziomu 2,80% w skali roku. Oprocentowanie to obejmuje nowe środki do kwoty 200 000 zł przez okres 4 miesięcy. Konto można założyć do 22 września 2019 roku.

Kto może skorzystać z promocji?

Warunkiem skorzystania z oferty „Na nowe środki” jest posiadanie konta osobistego i konta oszczędnościowego oraz zdeponowanie na koncie oszczędnościowym „nowych środków”. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta osobistego w Getin Banku mogą je założyć, korzystając z obecnej promocji konta oszczędnościowego.

Bardzo ważnym warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Banku informacji handlowych drogą elektroniczną i zgodę na marketing bezpośredni, w tym „na użycie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego”.

Z promocji wykluczone są osoby, które brały udział w poprzednich edycjach i ich zakończenie  wypadnie w okresie od 18 sierpnia 2019 roku do 22 września 2019 roku.

Czym są nowe środki?

Za „nowe środki” uważa się nadwyżkę nad saldem na wszystkich Twoich kontach oszczędnościowych (jeśli masz ich więcej niż jedno) oraz nad saldem na innych Twoich produktach depozytowych, takich jak lokaty, rachunki techniczne i indywidualne konto emerytalne (IKE) posiadanych w Getin Banku na dzień 12 sierpnia 2019 roku. Twoje „nowe środki” wyliczane będą na koniec każdego dnia trwania promocji. Co to oznacza?

Załóżmy, że na dzień 10 sierpnia 2019 roku masz zdeponowane na wszystkich swoich produktach depozytowych kwotę 10 000 zł. W dniu 13 sierpnia 2019 roku zdeponujesz na koncie oszczędnościowym kwotę 25 000 zł. Twoje „nowe środki” to kwota 15 000 zł, ponieważ 25 000 zł – 10 000 zł = 15 000 zł. Chcąc, aby ta kwota była w całości oprocentowana w wysokości 2,8% w skali roku przez okres 4 miesięcy musisz przez cały czas utrzymać saldo początkowe na stałym poziomie.

W przypadku nowych klientów, którzy założą konto w trakcie trwania promocji, wszystkie wpłacone środki są nowymi środki.

Promocyjne oprocentowanie dla nowych środków

W ramach promocji otrzymasz następujące warunki prowadzenia Konta Oszczędnościowego:

  • 2,80% w skali roku – promocyjne oprocentowanie dla nowych środków do 200 000 zł,
  • 2,00% w skali roku – promocyjne oprocentowanie dla nowych środków powyżej 200 000 zł – do 400 000 zł,
  • okres obowiązywania promocyjnego oprocentowania – 122 dni kalendarzowe liczone od momentu wpłaty „nowych środków”,
  • kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem – 400 000 zł.

Po zakończeniu okresu promocji oprocentowanie wszystkich środków na rachunku oszczędnościowym będzie zgodne z obowiązującą tabelą oprocentowania.

Konto Oszczędnościowe Getin Banku

Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest bezpłatne. W trakcie miesiąca można wykonać tylko jedną darmową operację – przelew lub wypłatę. Opłata za każdy kolejny przelew lub wypłatę wynosi 9 zł.

Szczegółowy opis Konta Oszczędnościowego znajdziesz na tej stronie.

Konto Proste Zasady

Konto Proste Zasady otwierane jest bezpłatnie. Jego prowadzenie jest darmowe dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Pozostałe osoby muszą wykonać  w miesiącu poprzedzającym opłatę  1 transakcję bezgotówkową, aby Bank nie pobrał opłaty miesięcznej za obsługę konta. Jeśli warunek nie zostanie spełniony to zostanie pobrana opłata w wysokości 8 zł.

Za wydanie karty debetowej i jej obsługę posiadacze Konta Proste Zasady nic nie zapłacą. Również za wypłatę gotówki z bankomatów sieci Euronet i PlanetCash nie pobierane są opłaty

Szczegółowy opis Konta Proste Zasady znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Konto oszczędnościowe Getin Banku to jeden z lepszych rachunków oszczędnościowych. Jego zaletą jest wysokie oprocentowanie i wysoka kwota jaką można na nim ulokować. Również atrakcyjnie wygląda oprocentowanie standardowe.

Osoby aktywnie korzystające z konta osobistego  otrzymują automatycznie dostęp do Pakietu Korzyści w ramach którego otrzymują liczne korzyści, między innymi bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów i   podniesienie oprocentowania konta oszczędnościowego o dodatkowe 0,25%.

 

 

Przydatne dokumenty: