Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium

Konto Oszczędnościowe Profit z promocyjnym oprocentowaniem 2,50% w skali roku dla nowych środków w czwartej już edycji Banku Millennium. Oferta skierowana do wszystkich klientów.

Konto Oszczędnościowe Profit

Promocyjne oprocentowanie wynosi 2,50% w skali roku i dotyczy tylko nowych środków do kwoty 100 000 zł i tylko przez okres 92 dni. Powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi 1,70% w skali roku.

Nowe środki to nadwyżka ponad saldo wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych i inwestycyjnych obliczone na koniec dnia 14 października 2017 roku. W przypadku nowych klientów nie posiadających żadnego rachunku saldo to wynosi 0 zł.

Okres obowiązywania oprocentowania wynosi 92 dni i jest liczony od momentu wpływu środków na konto. Kapitalizacja odsetek jest miesięczna.

Oprocentowanie standardowe Konta Oszczędnościowego Profit przedstawia się następująco:

  • 0,60% – do 50 000 zł włącznie,
  • 0,70% – powyżej 50 000 zł do 100 000 zł włącznie,
  • 0,90% – powyżej 100 000 zł do 250 000 zł włącznie,
  • 1,00% – powyżej 250 000 zł do 500 000 zł włącznie,
  • 1,10% – powyżej 500 000 zł.

Parametry Konta Oszczędnościowego Profit

  • 0 zł – otwarcie rachunku,
  • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł – pierwszy przelew lub wypłata w miesiącu kalendarzowym,
  • 7,50 zł – każdy kolejny przelew lub wypłata z rachunku w miesiącu kalendarzowym.

Środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancja obejmuje środki do wysokości nie przekraczającej równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków.

Promocja konta oszczędnościowego trwa do 13 stycznia 2018 roku.

Regulamin promocji znajdziesz na tej stronie, tabelę oprocentowania tutaj, a tabelę opłat i prowizji pod tym adresem.

Konto Oszczędnościowe Profit otworzysz na tej stronie.

 Podsumowanie

Konto Oszczędnościowe Profit Banku Millennium nie wiele się różni od swojego poprzednika. Plusem jest brak wymogu posiadania konta bankowego oraz brak uzależnienia oprocentowania od rodzaju posiadanego konta.

Nowe konto należy zaliczyć do jednego z lepszych rachunków oszczędnościowych oferowanych przez banki. Swoim oprocentowaniem może skutecznie konkurować z oprocentowaniem lokat, które poza lokatami na start, mobilnymi, są dziś na niskim poziomie. Dodatkowym plusem jest możliwość wypłacenia środków o każdej porze bez utraty odsetek.

 

 

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.