Konto podwójnie zarabiające w mBanku

Konto podwójnie zarabiające oferuje klientom mBanku zwrot w wysokości 300 zł za płatności kartą debetową i płatności BLIK  oraz oprocentowane konto w wysokości 3,00% w skali roku.  

W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które po dniu 1 stycznia 2015 roku nie były właścicielem lub współwłaścicielem żadnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w mBanku. W ramach promocji nie są zakładane konta wspólne.

Warunki przystąpienia do promocji

Warunkiem przystąpienia do promocji jest złożenie wniosku o eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus, a następnie  zawarcie umowy o prowadzenie konta oraz umowy o kartę debetową. Na zawarcie umowy mamy czas do dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Premie promocji Konto podwójnie zarabiające

W promocji przewidziane są dwie premie:

 1. 300 zł – zwrot za płatności kartą debetową i płatności BLIK oraz wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł,
 2. 3,00% – oprocentowania eKonta dla środków do 3 000 zł przez okres 7 miesięcy.

300 zł za płatności kartą i płatności BLIK oraz wpływ na konto

Uzyskanie premii w wysokości 300 zł będzie od nas wymagało pewnej aktywności przez okres sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarliśmy umowę o konto.  W każdym z tych miesięcy musimy za zakupy wykonane w punktach usługowo – handlowych płacić kartą debetową wydaną do konta lub za pośrednictwem usługi BLIK.

Wartość premii w danym miesiącu stanowić będzie łączny zwrot w wysokości 2% za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą płatniczą i 2% za płatności BLIK.

Dodatkowo w każdym miesiącu musimy spełnić następujące wymagania:

 • wykonać transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 250 zł,
 • zapewnić przelew jednorazowy na nowo otwarte eKonto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł z dowolnego rachunku – nie może to być jednak nasz własny rachunek,
 • zalogować się przynajmniej jeden raz do bankowości mobilnej,
 • w przypadku zwrotu zakupionego towaru, nie może on nastąpić do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zakup został dokonany.

Premia za spełnienie warunków promocji w danym miesiącu kalendarzowym nie może być wyższa niż  50 zł. Łączna wartość premii z 6 miesięcy może wynieść maksymalnie 300 zł.

Premię za dany miesiąc otrzymamy do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione wszystkie wymagane warunki do jej otrzymania.

3% w skali roku  – oprocentowanie eKonta

Promocyjnym oprocentowaniem 3% w skali roku objęte są środki tylko do kwoty 3 000 zł i tylko przez okres 7 miesięcy, licząc od miesiąca zawarcia umowy o konto. Powyżej tej kwoty środki nie są oprocentowane. Odsetki będą wypłacane począwszy od miesiąca podpisania umowy o konto osobiste.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

eKonto standard założysz na tej stronie.

Charakterystyka rachunku eKonto standard i eKonto plus

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku.
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty – opłata nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu zostanie wykonanych 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 3% min. 9 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

eKonto plus w odróżnieniu od eKonta standard obarczone jest miesięczną opłatą za jego prowadzenie w wysokości 5 zł. Można jej uniknąć przelewając na nie wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł. Plusem konta jest brak opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju. Pozostałe opłaty powyżej przedstawione są takie same dla obu kont.

Analizę rachunku eKonta znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Warunki promocji Konto podwójnie zarabiające nie są wygórowane i ich spełnienie nie powinno sprawić nam dużych trudności. Na pewno będą one wymagały od nas pewnej aktywności w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych.

Pomimo tych niedogodności sama kwota premii jest bardzo atrakcyjna w porównaniu  z innym promocjami dostępnymi na rynku. Oprocentowanie eKonta jest również bardzo atrakcyjne, chociaż kwota  jaka jest nim objęta nie jest zbyt wysoka.

Plusem jest samo eKonto standard, które należy do jednych z najlepszych kont. Charakteryzuje się niskimi kosztami. Opłata za obsługę karty jest bardzo łatwa do uniknięcia. Jeśli poszukujemy atrakcyjnego i o niskich kosztach konta osobistego warto skorzystać z promocji mBanku i zarobić dodatkowe pieniążki.