Konto podwójnie zarabiające – nowa promocja mBanku

W dniu dzisiejszym mBank uruchomił promocję Konto podwójnie zarabiające. W ramach promocji otwierane jest eKonto z oprocentowaniem 3% w skali roku. Dodatkowo można otrzymać premię w wysokości 300 zł za płatności kartą lub BLIK-iem.

Nowa promocja skierowana jest do osób, które od dnia 1 stycznia 2015 roku nie posiadały żadnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i nie były współposiadaczem takiego rachunku.

Warunki udziału w promocji

Warunkiem przystąpienia do promocji jest złożenie wniosku i zawarcie umowy o prowadzenie rachunku eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus i umowy o kartę debetową.

Do promocji można przystąpić do dnia 31 października 2016 roku.

Premie promocji Konto podwójnie zarabiające

Osoby biorące udział w promocji mogą liczyć na następujące premie:

 • 300 zł za płatność kartą (2% wartości płatności kartą lub BLIK-iem) i przelew wynagrodzenia,
 • premię za zgromadzone środki.

300 zł za płatności kartą i płatności BLIK oraz przelew wynagrodzenia

W celu otrzymania premii w wysokości 300 zł należy przez okres sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o konto, wykonać transakcje bezgotówkowe kartą płatniczą lub za pośrednictwem płatności BLIK.

Wartość premii stanowić będzie łączny zwrot w wysokości 2% za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą płatniczą i zwrot w wysokości 2% za płatności BLIK. Płatności te muszą być wykonane w punktach usługowo – handlowych i ich łączna wartość nie może być mniejsza niż 250 zł w danym miesiącu.

Dodatkowo w każdym miesiącu należy:

 • zapewnić przelew jednorazowy na nowo otwarte eKonto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł z dowolnego rachunku – nie może to być rachunek własny,
 • zalogować się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej.

Maksymalna premia w danym miesiącu kalendarzowym nie może być wyższa niż 50 zł. Łączna wartość premii z 6 miesięcy może wynieść maksymalnie 300 zł.

Premia za dany miesiąc zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione wszystkie wymagane warunki do jej otrzymania.

3% w skali roku oprocentowanie zgromadzonych środków

Promocyjne oprocentowanie eKonta standart i eKonta plus wynosi 3% w skali roku. Oprocentowaniem tym objęte są środki tylko do kwoty 3 000 zł i tylko przez okres 7 miesięcy. Powyżej tej kwoty środki nie są oprocentowane. Odsetki będą wypłacane począwszy od miesiąca podpisania umowy o konto osobiste.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto założysz na tej stronie.

Charakterystyka rachunku eKonto standard i eKonto plus

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku.
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty – opłata nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu zostanie wykonanych 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 3% min. 9 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

eKonto plus w odróżnieniu od eKonta standard obarczone jest miesięczną opłatą za jego prowadzenie w wysokości 5 zł. Można jej uniknąć przelewając na nie wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł. Plusem konta jest brak opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju. Pozostałe opłaty powyżej przedstawione są takie same dla obu kont.

Analizę rachunku eKonta znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Warunki promocji Konto podwójnie zarabiające nie są wygórowane i ich spełnienie nie powinno stwarzać dużych trudności. Na pewno spełnienie ich będzie wymagało pewnej aktywności w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych czy przelewania wynagrodzenia.

Sama promocja w stosunku do poprzednich jest mniej atrakcyjna. Samo oprocentowanie konta jest wysokie, ale kwota bardzo niska i tylko przez 7 miesięcy.

Plusem jest samo eKonto, które należy do jednych z najlepszych kont. Charakteryzuje się niskimi kosztami. Opłata za obsługę karty jest bardzo łatwa do uniknięcia, tym bardziej że Bank nie definiuje wielkości kwoty transakcji.