Konto PROSTOoszczędzające w Credit Agricole

Konto PROSTOoszczędzające oferowane przez Credit Agricole jest kontem tanim, które może spełnić wymagania każdego użytkownika. Osoby aktywnie korzystające z konta nie będą ponosić opłat za wiele podstawowych usług. 

Konto PROSTOoszczędzające skierowane jest do klientów, którzy cenią sobie prostotę i pewność obsługi konta. Bank pobiera miesięczną opłatę za obsługę konta i karty debetowej, ale nie wymaga przelewania wynagrodzenia lub dokonywania transakcji bezgotówkowych. Korzystanie z konta za pośrednictwem Internetu i podstawowe operacje za jego pośrednictwem nie są obarczone prowizjami. Konto oferuje również wiele dodatkowych produktów i usług.

Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze parametry rachunku Konto PROSTOoszczędzające oraz różnica pomiędzy kontem standardowym i Kontem PROSTOoszczędzającym PLUS.

Konto PROSTOoszczędzające – podstawowe opłaty

Oprocentowanie

 • rachunek nie jest oprocentowany.

Prowadzenie konta

 • 4,90 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku walutowego – EUR, USD, GBP.

Wypłata i wpłata gotówki w Oddziale Banku

 • 0 zł – wypłata gotówki,
 • 0 zł – wpłata gotówki,

Przelewy

 • 0 zł – krajowy przelew internetowy lub w automatycznym serwisie telefonicznym,
 • 5,90 zł – przelew w Serwisie telefonicznym CA24,
 • 8,90 zł – przelew w placówce Banku,
 • 2 zł – przelew internetowy SORBNET dla kwot równych lub wyższych niż 1 000 000 zł, poniżej tej kwoty opłata wynosi 20 zł,
 • 5 zł – przelew zagraniczny do krajów Unii Europejskiej SEPA,
 • 0,25% min. 40 zł max. 250 zł – przelew zagraniczny do pozostałych krajów SWIFT.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – utworzenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa do Konta PROSTOoszczędzającego

Bank oferuje do konta Konto PROSTOoszczędzające kartę Visa Debit PayWave. Karta umożliwia dokonywanie płatności w Internecie oraz płatności zbliżeniowych.

Konto PROSTOoszczędzające w Credit Agricole
Źródło: Credit Agricole

Parametry karty debetowej Visa Electron PayWave

 • 0 zł – wydanie karty debetowej Visa Debit,
 • 3,90 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów Banku,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 5 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi cash back.

Taryfę opłat i prowizji konta Konto PROSTOoszczędzające znajdziesz tutaj.

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

Osobom z dochodami wyższymi niż 1 500 zł Credit Agricole proponuje Konto PROSTOoszczędzające PLUS. Podstawowa różnica w porównaniu do Konta PROSTOoszczędzającego jest w opłacie za prowadzenie konta i za użytkowanie karty debetowej. Do Konta PROSTOoszczędzającego PLUS Bank proponuje kartę MasterCard Debit Standart z technologią PayPass.

Karta MasterCard Debit Standard
Źródło: Credit Agricole

Parametry  Konta PROSTOoszczędzającego PLUS

 • 9,90 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku  – opłata nie jest pobierana, jeżeli miesięczne wpływy na konto będą wyższe niż 1 500 zł,
 • 7,90 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej – opłata nie jest pobierana, jeżeli będziesz każdego miesiąca dokonywał transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 500 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki ze wszystkich krajowych bankomatów.

200 zł za przeniesienia konta do Credit Agricole

Warunkiem udziału w promocji i zgarnięcia premii w wysokości 200 zł jest spełnienie w terminie do 31 grudnia 2017 roku następujących wymagań:

 • otworzyć Konto PROSTOoszczędzające lub Konto PROSTOoszczędzające PLUS, wraz z kartą debetową i zawrzeć umowę Bankowości Elektronicznej CA24,
 • złożyć Wniosek z Pełnomocnictwem dla Banku w celu przeniesienie rachunku z innego banku,
 • wyrazić zgodę na działania marketingowe Banku i zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną – w tym celu należy podać numer telefonu komórkowego i adres e-mail,
 • zapewnić stałe wpływy w wysokości 3 000 zł na nowo otwarte konto przez okres 3 miesięcy.

Szczegółowy opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Oferta Powitalna – Dzień Dobry w CA

Oferta powitalna „Dzień Dobry w CA” skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów Banku posiadających Konto PROSTOoszczędnościowe lub Konto PROSTOoszczędnościowe PLUS.

Warunkiem skorzystania z oferty Credit Agricole jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 • należy posiadać konto osobiste z kartą debetową oraz usługami bankowości elektronicznej CA24 w jednym z powyższych pakietów przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od momentu otwarcia konta,
 • zadeklarować wpływ na konto w kwocie co najmniej 500 zł, a następnie każdego miesiąca zapewnić jej wpływ na konto,
 • potwierdzić zamiar skorzystania z oferty wypełniając wzór Deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu oferty.

W ramach oferty powitalnej każdemu klientowi zostaną przyznane promocyjne warunki dla następujących produktów:

 • 3,20% na lokacie terminowej na okres 60 dni. Minimalna kwota lokaty to 1 000 zł, maksymalnie 50 000 zł. W ramach jednego konta można otworzyć tylko jedną lokatę.
 • Indywidualna Linia Kredytowa – w ramach oferty Bank nie pobierze prowizji za przyznanie limitu oraz obniży oprocentowanie nominalne o 3p.p. w stosunku do standardowego oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia umowy o ILK. Okres obowiązywania obniżonego oprocentowania wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Karta Gold – opłata roczna za wydanie karty nie zostanie pobrana oraz obniżone zostanie o 3 p.p. oprocentowanie nominalne dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w stosunku do standardowego oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Okres obowiązywania obniżonego oprocentowania wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Karta Silver oraz Standard – miesięczna opłata za obsługę karty nie będzie pobierana przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kartę. Obniżone zostanie o 3 p.p. oprocentowanie nominalne dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w stosunku do standardowego oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Okres obowiązywania obniżonego oprocentowania wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Ubezpieczenie – obniżona  zostanie wysokość składki ubezpieczeniowej o 15% w stosunku do wysokości obowiązującej dla oferty standardowej dla następujących ubezpieczeń indywidualnych: Pakiet Życie (Ubezpieczenie na Życie i ubezpieczenia dodatkowe Poważne Zachorowanie i Hospitalizacja), Pakiet na wypadki, Z myślą o bliskich, Multipakiet MAXI.

Oferta powitalna dostępna będzie do 31 grudnia 2017 roku.

Produkty  dodatkowe do konta

Właściciel Konta PROSTOoszczędzającego ma możliwość  skorzystania z wielu dodatkowych usług oferowanych przez Credit Agricole.  Spośród nich na uwagę zasługują następujące usługi:

 • Rachunek Oszczędzam z dzienną lub kwartalną kapitalizacją z oprocentowaniem do 0,60% w skali roku.
 • Indywidualna Linia Kredytowa zapewni dodatkowe środki dostępne w ramach posiadanego konta osobistego. Maksymalna kwota limitu wynosi 50 000 zł.
 • Klub Rabatowy oferuje liczne zniżki w ramach programu rabatowego. Płacąc kartą płatniczą w ponad 10 000 punktach usługowo-handlowych można zaoszczędzić  nawet do 55%.
 • Usługa CAsaver umożliwia odkładanie drobnych kwot. Płacąc kartą debetową wydatki zaokrąglane są w górę do wielkości ustalonej przez właściciela konta, a różnica odprowadzana na konto oszczędnościowe.
 • Multipakiet Maxi  składa się z 5 pakietów ubezpieczeń assistance. W jego skład wchodzą następujące ubezpieczenia: Pomoc Techniczna – pomoc fachowców w usunięciu awarii w Twoim domu, Pomoc Medyczna – pomoc w razie nagłego zachorowania, Bezpieczna Kieszeń – pokrucie kosztów w razie kradzieży kart płatniczych, dokumentów, Pomoc Samochodowa – pomoc w usunięciu awarii lub odholowanie pojazdu do serwisu oraz Bezpieczny Telefon – pomoc w przypadku kradzieży lub uszkodzenia telefonu. Więcej informacji na temat Multipakietu Maxi znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Konto PROSTOoszczędzające nie jest kontem drogim. Minusem jest brak możliwości uniknięcia opłaty za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej oraz opłata za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju. Dlatego warto zastanowić się nad  kontem PLUS.

Konto PROSTOoszczędzające PLUS to dobre rozwiązanie dla osób przelewających wynagrodzenie na konto oraz wykonujących każdego miesiąca transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę minimum 500 zł. Pozwoli to im uniknąć opłat za konto i kartę debetową. Wypłaty ze wszystkich bankomatów na terenie kraju są darmowe.