Nowe Konto Przekorzystne z premią 200 zł i kontem oszczędnościowym 2,70% w Banku Pekao

Promocja została zakończona.
Z końcem stycznia Bank Pekao wprowadził nowe konto dla osób fizycznych Konto Przekorzystne . W ofercie pojawiło się również konto oszczędnościowe oprocentowane w wysokości 2,70% w skali roku oraz promocje, w których można zgarnąć do 200 zł.

Wraz ze zmianą właściciela, którym obecnie jest Skarb Państwa, nastąpiła zmiana w ofercie Banku. Z oferty zniknęły wszystkie dotychczasowe rachunki (aktualnie są tylko w obsłudze) i pojawił się tylko jeden nowy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto Przekorzystne. Rachunek prowadzony jest w dwóch wersjach – jednej dla osób do 26 roku życia i drugiej dla osób powyżej tego wieku.

Konto Przekorzystne dla osób do 26 roku życia

Wzorem innych banków konto dla osób do 26 lat jest całkowicie i bezwarunkowo darmowe. Młody klient Banku nie zapłaci za prowadzenie konta i za obsługę karty debetowej. Bank nie pobiera również opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju i za granicą.

Konto Przekorzystne dla pozostałych klientów

W przypadku klientów powyżej 26 lat miesięczna opłata za konto wynosi 6,00 zł. Opłaty tej można uniknąć. W tym celu należy spełnić następujące warunki:

 • zapewnić w danym miesiącu wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 500 zł (nie mogą to być wpłaty gotówkowe i przelewy z własnych rachunków),
 • wykonać przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem aplikacji PeoPay.

Spełnienie tych dwóch warunków spowoduje, że posiadacz Konta Przekorzystnego nie zapłaci miesięcznej opłaty za obsługę karty debetowej. Dodatkowo Bank nie pobierze opłaty za pierwsze dwie wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.

W przypadku nie spełnienia tych warunków miesięczna opłata za kartę wyniesie 3 zł, a opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do Banku i z bankomatów za granicą wyniesie 2% min. 5 zł.

Konto oszczędnościowe

Promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 2,70% w skali roku i obowiązuje przez okres 180 dni. Promocyjnym oprocentowaniem objęta jest kwota do 10 000 zł. Konto należy otworzyć najpóźniej do końca czerwca 2018 roku. Można założyć tylko jeden rachunek z promocyjnym oprocentowaniem. Oprocentowanie standardowe wynosi 0,70% w skali roku. Konto założysz na tej stronie Banku Pekao.

Dodatkowe korzyści

Wprowadzając do swojej oferty Konto Przekorzystne Bank Pekao zaoferował nowym klientom dwie promocje w ramach których można zgarnąć dwie premie o wartości 100 zł każda. Premie te zostaną przyznane za polecenie zapłaty dotyczące opłacania rachunków telefonicznych oraz za zakup polisy OC w PZU. Promocje skierowane są do osób, które:

 • do 31 grudnia 2017 roku nie korzystały z usług Banku,
 • od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku nie posiadały w Banku konta osobistego,
 • od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 posiadały rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ale średnie miesięczne saldo w tym okresie mieściło się w zzakresie od 0 zł do 50 zł.

100 zł zwrotu za zakup polisy OC w PZU

W terminie do 30 czerwca 2018 roku należy zawrzeć umowę polisę OC w PZU za pośrednictwem tej strony Banku Pekao. Bank przewidział wydanie tylko 25 000 nagród o wartości 100 zł każda, dlatego promocja może się zakończyć wcześniej.

Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie następujących wymagań:

 • zakupić lub odnowić polisę OC w PZU, przy czym:
  • polisa musi dotyczyć własnego samochodu,
  • wartość składki nie może być mniejsza niż 200 zł,
  • polisę należy okazać w oddziale lub agencji Banku Pekao.
 • w każdym z 6 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji należy:
  • zapewnić jednorazowy wpływ na Konto Przekorzystne kwoty min. 500 zł,
  • wykonać przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem aplikacji PeoPay,
 • utrzymać Konto Przekorzystne do momentu otrzymania nagrody.

Wypłata premii nastąpi do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały  spełnione wszystkich powyższe wymagania.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Do 100 zł zwrotu za rachunki za telefon komórkowy

W ramach promocji jej uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 7% wartości wystawionej faktury za rachunki za telefon komórkowy. Maksymalny zwrot w ciągu 12 miesięcy może wynieść do 100 zł. Tak jak w poprzedniej promocji pula nagród jest ograniczona i wynosi 40 000 nagród o wartości do 100 zł każda.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszej promocji należy w terminie do 30 czerwca 2018 roku,  po założeniu na tej stronie Konta Przekorzystnego, ustanowić polecenia zapłaty za faktury wystawione przez Operatora Telekomunikacyjnego (faktury nie mogą dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej).

Warunkiem otrzymania zwrotu w danym miesiącu jest spełnienie dwóch warunków. Należy:

 • zapewnić jednorazowy wpływ na Konto Przekorzystne kwoty min. 500 zł,
 • wykonać przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem aplikacji PeoPay.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Nowe Konto Przekorzystne jest ofertą bardzo ciekawą. Osoby do 26 lat otrzymują darmowe konto, kartę i darmowe wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą. Osoby powyżej 26 lat muszą spełnić dość proste dwa warunki, aby cieszyć się darmowym kontem. Wystarcz, że w danym miesiącu przeleją  na konto kwotę 500 zł i wykonają jedną dowolną płatność kartą debetową.

Oferowane dwie promocje nie można zaliczyć do zbyt atrakcyjnych. Warunkiem zwrotu 100 zł za zakup polisy OC jest jej zakup w PZU. Mogą z niej skorzystać tylko osoby, które w okresie do 30 czerwca 2017 roku nie mają zawartego ubezpieczenia. W przypadku drugiej oferty ze zwrotem za rachunki za telefon skorzystają z niej najbardziej osoby, które mają wysokie opłaty. Zwrot w wysokości 100 zł można otrzymać tylko wtedy, jeśli miesięczna faktura będzie na poziomie 119 zł. Dość długi jest też okres oczekiwania na nagrody.