Konto Wymarzony Cel w Raiffeisen Polbank

W ranach promocji Raiffeisen Polbank podnióś oprocentowanie rachunku oszczędnościowego Konto Wymarzony Cel do wysokości 2,20% w skali roku. Promocja trwa do 31 marca 2018 roku. 

Konto Wymarzony Cel  zostało stworzone w celu gromadzenia środków na określony cel. Właściciel rachunku może go samodzielnie dostosować do swoich potrzeb. Może założyć dowolną ilość kont z nazwą określającą jego cel np. „auto”, wakacje”, „podróż”, okres i kwotę jaka ma być zgromadzona. Konto może założyć tylko osoba będąca posiadaczem Wymarzonego Konta Osobistego.

Opis Wymarzonego Konta Osobistego znajdziesz w tym artykule.

Oprocentowanie standardowe rachunku

Oprocentowanie podstawowe rachunku Konto Wymarzony Cel wyznaczane jest jako iloczyn stopy referencyjnej NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego oraz mnożnika. Mnożnik jest stały i wyznaczany przez Bank. Stopa referencyjna może ulec zmianie, jeśli Rada Polityki Pieniężnej podejmie taką decyzję. Aktualnie wynosi ona 1,5.
Oprocentowanie standardowe przedstawia się następująco:

  • stopa referencyjna NBP x 0,35 = 0,525% dla środków od 0 zł do 100 000 zł,
  • stopa referencyjna NBP x 0,15 = 0,225% dla środków powyżej 100 000 zł.

Oprocentowanie bonusowe

W ramach aktualnie prowadzonej promocji Bank może podnieść oprocentowanie rachunku pod warunkiem, że w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym przyznanie bonusu zostaną spełnione dwa poniższe warunki:

  • konto zostanie zasilone kwotą co najmniej 1 zł – może to być wpłata gotówkowa, dowolny przelew lub wpływ środków z zakończonej lokaty,
  • z konta nie zostaną wypłacone lub przelane żadne środki.

Jeśli zostaną spełnione oba warunki zostanie przyznane dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,675% dla salda do 100 000 zł oraz 1,00% powyżej tego salda.

Oprocentowanie promocyjne przedstawia się następująco:

  • 2,20% (0,525% + 1,675%) – od 0 – 100 000 zł,
  • 1,225% (0,225% + 1,00%) – powyżej 100 000,01 zł.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku.

Konto Wymarzony Cel

Poniżej zostały przedstawione podstawowe opłaty rachunku Konto Wymarzony Cel.0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
0 zł – wpłata gotówki,
0 zł – pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, każdy kolejny 20 zł,
0 zł – pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu, każdy kolejny 20 zł,
0 zł – pierwszą wypłata w miesiącu w kasie, każda kolejna 20,

Tabelę oprocentowania oraz opłat i prowizji znajdziesz tutaj

Konto Wymarzony Cel założysz na tej stronie.

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o