Konto Wymarzony Cel w Raiffeisen Polbank

W ranach promocji Raiffeisen Polbank podnióś oprocentowanie rachunku oszczędnościowego Konto Wymarzony Cel do wysokości 2,20% w skali roku. 

Z dniem 31 października 2018 roku nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Przejęcie nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów.

Konto Wymarzony Cel  zostało stworzone w celu gromadzenia środków na określony cel. Właściciel rachunku może go samodzielnie dostosować do swoich potrzeb. Może założyć dowolną ilość kont z nazwą określającą jego cel np. „auto”, wakacje”, „podróż”, okres i kwotę jaka ma być zgromadzona. Konto może założyć tylko osoba będąca posiadaczem Wymarzonego Konta Osobistego.

Opis Wymarzonego Konta Osobistego znajdziesz w tym artykule.

Oprocentowanie standardowe rachunku

Oprocentowanie podstawowe rachunku Konto Wymarzony Cel wyznaczane jest jako iloczyn stopy referencyjnej NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego oraz mnożnika. Mnożnik jest stały i wyznaczany przez Bank. Stopa referencyjna może ulec zmianie, jeśli Rada Polityki Pieniężnej podejmie taką decyzję. Aktualnie wynosi ona 1,5.
Oprocentowanie standardowe przedstawia się następująco:

  • stopa referencyjna NBP x 0,35 = 0,525% dla środków od 0 zł do 100 000 zł,
  • stopa referencyjna NBP x 0,15 = 0,225% dla środków powyżej 100 000 zł.

Oprocentowanie bonusowe

W ramach aktualnie prowadzonej promocji Bank może podnieść oprocentowanie rachunku pod warunkiem, że w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym przyznanie bonusu zostaną spełnione dwa poniższe warunki:

  • konto zostanie zasilone kwotą co najmniej 1 zł – może to być wpłata gotówkowa, dowolny przelew lub wpływ środków z zakończonej lokaty,
  • z konta nie zostaną wypłacone lub przelane żadne środki.

Jeśli zostaną spełnione oba warunki zostanie przyznane dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,675% dla salda do 100 000 zł oraz 1,00% powyżej tego salda.

Oprocentowanie promocyjne przedstawia się następująco:

  • 2,20% (0,525% + 1,675%) – od 0 – 100 000 zł,
  • 1,225% (0,225% + 1,00%) – powyżej 100 000,01 zł.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku.

Konto Wymarzony Cel

Poniżej zostały przedstawione podstawowe opłaty rachunku Konto Wymarzony Cel.0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
0 zł – wpłata gotówki,
0 zł – pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, każdy kolejny 20 zł,
0 zł – pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu, każdy kolejny 20 zł,
0 zł – pierwszą wypłata w miesiącu w kasie, każda kolejna 20,

Tabelę oprocentowania oraz opłat i prowizji znajdziesz tutaj

Konto Wymarzony Cel założysz na tej stronie.

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.