Konto Wyższej Jakości w Alior Bank

Konto Wyższej Jakości reklamowane jest przez Alior Bank jako konto bez opłat za wszystkie operacje i usługi. Bank również gwarantuje niezmienność warunków przez okres 5 lat oraz najwyższą jakość obsługi, w tym pełną obsługę konta przez użytkownika w dowolnym czasie i dowolnym miejscu.

Konto zostało wycofane z oferty Banku! W jego miejsce Bank wprowadził Konto Jakże Osobiste, którego opis znajdziesz tutaj.

Konto Wyższej Jakości przeznaczone jest dla osób posiadających zarobki na poziomie średniej krajowej. Alior Bank gwarantuje brak opłat za podstawowe operacje i usługi pod warunkiem zagwarantowania miesięcznych wpływów w wysokości 2 500 zł lub wykonania transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta na kwotę nie mniejszą niż 700 zł. W przypadku niespełnienia żadnego z tych warunków będą pobierane opłaty zgodnie z obowiązująca tabelą opłat i prowizji.

Poniżej zestawione zostały wszystkie ważniejsze parametry dotyczące samego rachunku wraz z ważniejszymi opłatami bankowymi oraz koszty związane z kartą debetową.

Konto Wyższej Jakości – podstawowe opłaty

Oprocentowanie konta

 • konto nie jest oprocentowane.

Prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – za prowadzenie rachunku, warunek – miesięczny jednorazowy wpływ w wysokości minimum 2500 zł lub wykonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 700 zł, jeśli warunki nie są spełnione opłata wynosi 12 zł/m-c,

Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale i placówce Banku

 • 0 zł – wpłata gotówki na rachunek własny i obcy,
 • 0 zł – wypłata gotówki.

Przelewy

 • przelewy przelew wewnętrzny
  • 0 zł – przelew w placówce Banku, za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej,
 • przelew na rachunek w innym banku
  • 0 zł – przelew internetowy,
  • 0 zł – przelew za pośrednictwem bankowości telefonicznej (konsultant),
  • 0 zł – przelew w placówce Alior Banku.
  • 0 zł – przelew SORBNET poniżej 1 mln zł,
  • 0 zł – przelew SORBNET od 1 mln zł wzwyż,
  • 0 zł – przelew natychmiastowy za pośrednictwem Blue Cash i Express Elixir.
 • przelew zagraniczny
  • 0 zł – przelew internetowy do krajów europejskich SEPA,
  • 0 zł – przelew internetowy do pozostałych krajów.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty za pośrednictwem bankowości internetowej.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości internetowej.

Karta debetowa do rachunku Konto Wyższej Jakości

Do rachunku Konto Wyższej Jakości wydawana są następujące karty debetowe:

 • Debit MasterCard PayPass,
 • MasterCard Debit.
alior bank - konto wyższej jakości
Źródło: Alior Bank

Debit MasterCard PayPass umożliwia, dzięki funkcji PayPass, dokonywanie płatności bez wprowadzaniu kodu PIN do wysokości 50 zł. Kartą można płacić w sklepach tradycyjnych i w Internecie.

Jeśli nie interesują Cię płatności zbliżeniowe, ani nie chcesz płacić kartą za zakupy w Internecie wówczas możesz wybrać płaską kartę Debit MasterCard.

Dobrym uzupełnieniem, szczególnie w przypadku płaskiej karty debetowej, może być jedna z poniższych kart:

 • karta Debit MasterCard NFC – możesz zainstalować na karcie SIM swojego telefonu komórkowego,
 • karta naklejka zbliżeniowa – dzięki niej możesz dokonywać płatności zbliżeniowych.

Parametry karty debetowej

 • 0 zł – opłata za wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach na terenie kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.

Dodatkowe usługi i korzyści

Lokata promocyjna na 4,00%

Lokatę oprocentowaną w wysokości 4,0% w skali roku na okres 2 miesięcy może założyć każdy nowy klient w ciągu 30 dni licząc od daty otwarcia Konta.

Konto oszczędnościowe

Jako nowy klient masz możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowania w wysokości 2,00% w skali roku przez okres 3 miesięcy. Z oferty możesz skorzystać w ciągu 30 dni licząc od daty otwarcia Konta. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie konta oszczędnościowego.

Konto oszczędnościowe dla Rodziny 500+

Osoby, które skutecznie złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości Alior Bank mogą założyć konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,50% w skali roku.  Oprocentowaniem tym objęta jest kwota do 6 000 zł przez okres 12 miesięcy.

Program Rekomendacyjny

Alior Bank wszystkim swoim klientom stwarza możliwość dodatkowego zarobku poprzez polecanie jego produktów. Wystarczy zarejestrować się w programie, wybrać produkty, które chce się polecać. Za polecenie konta osobistego nowemu klientowi można zgarnąć kwotę 60 zł.

Limit odnawialny w rachunku

W ramach prowadzonego konta masz możliwość otrzymania limitu w koncie. Najmniejsza kwota limitu wynosi 500 zł, natomiast maksymalna 100 000 zł. Aktualne oprocentowanie limitu odnawialnego wynosi 10,00%.

Zalety i wady Konta Wyższej Jakości

Podstawową zaletą Konta Wyższej Jakości jest brak opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty debetowej i za operacje bankowe. Dodatkowo Bank gwarantuje ich brak przez okres 5 lat od momentu założenia konta. Minusem rachunku są warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać darmowe konto z gwarantowanym okresem 5 lat. Nie są to warunki, które może spełnić każda osoba. W przypadku ich nie spełnienia Alior Bank pobiera wysokie opłaty za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej.

Ze względu na warunki jakie należny spełnić Konto Wyższej Jakości skierowane jest do osób mających stałe dochody  na poziomie wyższym niż 2500 zł.  Jeśli je spełniasz to warto zainteresować się w pełni darmowym rachunkiem z nowoczesną bankowością internetową i mobilną.

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o