Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski

Konto z Lwem Direct oferowane przez ING Bank Śląski skierowane jest do osób ceniących sobie wygodę i możliwość obsługi swojego konta o każdej porze dnia i z każdego miejsca. Nowoczesna aplikacja Moje ING umożliwia łatwe zarządzanie i kontrolowanie swoich finansów.

Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne.  Bezpłatne są również wszystkie przelewy za pośrednictwem Internetu i Bankowości Mobilnej. Nie pobierana jest również opłata za zlecenie stałe i polecenie zapłaty.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatne. Miesięczna opłata za użytkowanie karty wynosi 7 zł. Można jej uniknąć pod warunkiem, że w miesiącu ją poprzedzającym zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 do 26 lat).

Bezpłatne są wypłaty gotówki tylko z bankomatów własnych Banku i z bankomatów należących do Planet Cash. W pozostałych bankomatach bez opłaty można wykonać tylko pierwszą wypłatę, kolejne będą kosztować 2,50 zł.  Bez opłaty można wypłacić gotówkę korzystając z usługi Cashback.

Poniżej zostaną przedstawione wszystkie najważniejsze parametry rachunku Konto z Lwem Direct oraz parametry karty debetowej wydawanej do konta.

Konto z Lwem Direct – podstawowe parametry

Oprocentowanie rachunku

 • konto nie jest oprocentowane.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – prowadzenie rachunku.

Wpłata i wypłata gotówki w Oddziale Banku

 • 9 zł – wpłata gotówki w kasie Banku,
 • 9 zł – wpłata gotówki w kasie Banku,

Przelewy

 • 9 zł – przelew w Oddziale Banku,
 • 0 zł – przelew internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej,
 • 5 zł – przelew natychmiastowy przez internet – przelew Express ELIXIR,
 • 5 zł – przelew internetowy do krajów europejskich – przelew SEPA,
 • 40 zł – przelew internetowy do pozostałych krajów,
 • 10 zł – przelew SORBNET dla kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł, 35 zł – dla kwoty niższej niż 1 mln zł.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – złożenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja zlecenia stałego,

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – złożenie, modyfikacja, odwołanie i realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa

Do Konta z Lwem Direct wydawana jest jedna z dwóch kart debetowych (wybór należy do klienta):

 • VISA PayWave,
 • Debit MasterCard PayPass.

Obie karty umożliwiają dokonywanie płatności za zakupy w tradycyjnych sklepach i w sklepach internetowych. Obie również posiadają funkcję zbliżeniową, dzięki której za zakupy do 50 zł można płacić bez podawania kodu PIN.

Karta zbliżeniowa do rachunku Konto z Lwem Direct
Źródło: ING Bank Śląski

Parametry karty debetowej:

 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 7 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty, opłata nie jest pobierana, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 – 26 lat),
 • 0 zł – opłata za transakcje bezgotówkowe,
 • 0 zł – wypłata z bankomatów należących do Banku i Planet Cash,
 • 0 zł – pierwsza wypłata z bankomatów pozostałych banków i sieci na terenie Polski, każda następna 2,50 zł,
 • 3% kwoty wypłaty – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi Cashback.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

100 zł za otwarcie Konta

„Do 100 zł za otwarcie Konta” to promocja ING Banku Śląskiego dla osób, które otworzą Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort za pośrednictwem strony internetowej Banku.

Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy nie posiadali żadnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowych od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 1 sierpnia 2017 roku .

Warunkiem udziału w promocji jest złożenie do dnia 18 października 2017 roku wniosku i następnie zawarcie umowy o rachunek Konto z Lwem Direct, umowy o kartę debetową i umowy o Otwarte Konto Oszczędnościowe.

W celu otrzymania premii w wysokości 100 zł należy do dnia 31 stycznia 2017 roku wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub płatności BLIK na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Promocja „Poleć konto znajomemu”

W ramach promocji osoba polecająca i polecona mogą otrzymać premię w wysokości 100 zł – osoba polecająca i 50 zł – osoba polecona.

100 zł za polecenie konta

W promocji mogą wziąć udział osoby, które założyły konto przynajmniej 30 dni przed przystąpieniem do niej. Do 18 października 2017 roku powinny:

 • zarejestrować się do promocji w celu otrzymania unikalnego kodu polecającego,
 • wykonać transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Premia w wysokości 100 zł zostanie przyznana po spełnieniu powyższych warunków oraz po spełnieniu warunków promocji przez osobę poleconą. Maksymalnie można ottrzymać premię za 10 poleconych osób, czyli 1 000 zł.

50 zł dla osoby poleconej

W ramach promocji „Poleć konto znajomemu” osoba polecona może otworzyć konto, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadała żadnego Konta z Lwem w ING Bank Śląski. Do 18 października 2017 roku osoba polecona powinna:

 • założyć wybrane konto osobiste – Konto z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Student, Klasyczne – podając w trakcie jego zakładania otrzymany kod od osoby polecającej,
 • wyrazić zgodę na informowanie osoby polecającej o spełnieniu przez nią warunków promocji,
 • w każdym z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych licząc od daty otwarcia konta wykonać transakcje bezgotówkowe kartą lub usługą BLIK na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł. Transakcje te muszą zostać zaksięgowane najpóźniej do 18 stycznia 2018 roku.

Premię w wysokości 50 zł zostanie wypłacona po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań do 25 lutego 2018 roku.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Usługi dodatkowe do Konta z Lwem Direct

Posiadacze Konta z Lwem Direct mogą skorzystać z wielu dodatkowych usług oferowanych przez ING Bank Śląski spośród których można wymienić:

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem 2% w skali roku dla środków do kwoty 100 000 zł.
 • Moje ING – aplikacja Moje ING umożliwia dostęp do konta za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. Oferuje wiele użytecznych funkcji takich jak sprawdzanie na bieżąco środków na koncie, wykonywanie przelewów, planowanie wydatków i wiele innych.
 • Płatności BLIK – korzystając z usługi płatności BLIK można wypłacać pieniądze z bankomatu lub płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych za pośrednictwem telefonu z kodem BLIK.
 • Limit zadłużenia w koncie – Bank oferuje możliwość uzyskania debetu w koncie bez pobrania opłaty za jego udzielenie. Maksymalna wysokość debetu to 6-cio krotność dochodów netto. Debet można uzyskać po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej.

Zalety i wady Konta z Lwem Direct

Konto z Lwem Direct to nowoczesny rachunek z bardzo atrakcyjną bankowością internetową i mobilną. Prowadzenie konta jest bezpłatne i bezpłatne są przelewy internetowe, polecenie zapłaty i zlecenie stałe. Bank pobiera opłatę za użytkowanie karty debetowej, ale można jej uniknąć wykonując płatności bezgotówkowe na niezbyt wygórowaną kwotę (300 zł). Osoby pragnące oszczędzać mogą skorzystać z nieźle oprocentowanego konta oszczędnościowego.

Wybierając rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy warto wziąć pod uwagę Konto Direct z Lwem. Zaspokoi ono potrzeby każdego klienta poszukującego taniego, atrakcyjnego i nowoczesnego konta osobistego.