Premia 140 zł za Konto z Lwem Komfort w ING Bank Śląski

Konto z Lwem Komfort oferowane przez ING Bank Śląski skierowane jest do osób chcących aktywnie korzystać ze swojego rachunku w sposób tradycyjny. Rachunek oferuje również usługi bankowości internetowej i bankowości mobilnej. 

Konto z Lwem Komfort skierowane jest do wszystkich osób często korzystających z rachunku w Oddziale Banku lub chcących mieć konto wspólne z bliską osobą. Otwarcie rachunku jest bezpłatne. Opłata miesięczna za prowadzenie konta wynosi 12 zł. Osoby otwierające konto po raz pierwszy przez pierwsze 3 miesiące będą miały obniżoną opłatę o 50%. Okres ten rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu w którym konto zostało otwarte.

Za wpłatę gotówki w kasie banku i we wpłatomacie Bank nie pobiera opłaty. Darmowe są również przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej i bankowości mobilnej.  Ustanowienie i realizacja zlecenia stałego i polecenia zapłaty jest bezpłatna.

Karty debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale miesięczna opłata za jej użytkowanie wynosi 7 zł. Można  jej uniknąć wykonując w każdym miesiącu poprzedzającym jej pobranie transakcje gotówkowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł. Za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju Bank nie pobiera opłaty. Dotyczy to także  wypłaty gotówki za pośrednictwem usługi Cashback.

Poniżej zostaną przedstawione wszystkie podstawowe parametry rachunku Konto z Lwem Komfort oraz parametry karty debetowej wydawanej do konta.

Konto z Lwem Komfort – parametry

Oprocentowanie rachunku

 • konto nie jest oprocentowane.

Otwarcie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 12 zł – prowadzenie rachunku. Osoby, które po raz pierwszy otwierają rachunek w Banku, przez okres pierwszych 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyły rachunek, będą mieć obniżoną opłatę do 6 zł.

Wypłaty i wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku

 • 0 zł – wpłata gotówki w kasie Banku,
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomacie,
 • 9 zł – wypłata gotówki w kasie Banku.

Przelewy

 • 0 zł – przelew w oddziale Banku,
 • 0 zł – przelew za pośrednictwem Internetu Elixir,
 • 5 zł – przelew Express Elixir za pośrednictwem Internetu lub Bankowości Mobilnej,
 • 10 zł – przelew kwoty równej lub wyższej od 1 mln SORBNET , 35 zł poniżej 1 mln ,
 • 5 zł – przelew internetowy do krajów europejskich SEPA,
 • 40 zł – przelew internetowy do pozostałych krajów SWIFT.

Stałe zlecenie

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, zmiana i realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, zmiana i realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa do Konta z Lwem Komfort

Do Konta z Lwem Komfort wydawana jest karta debetowych VISA umożliwiająca dokonywanie płatności za zakupy w tradycyjnych sklepach i w sklepach internetowych.  Można skorzystać z usługi Moja Karta ING i zaprojektować kartę z własnym wizerunkiem lub wybrać jeden z dostępnych wzorów z galerii kart. Koszt zamówienia takiej karty wynosi 15 zł. Osoby poniżej 26 lat dostaną kartę za darmo.

Karta zbliżeniowa do rachunku Konto z Lwem Direct
Źródło: ING Bank Śląski

Parametry karty płatniczej

 • 0 zł – wydanie kart debetowych,
 • 7 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty, opłata nie jest pobierana jeżeli w danym miesiącu dokonamy transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 300 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju,
 • 3% kwoty wypłaty – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi Cashback.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Konto z Lwem Komfort założysz na tej stronie ING Bank Śląski.

Premia nawet 140 zł za otwarcie Konta z Lwem Komfort

W ramach prowadzonej promocji można otrzymać premię 100 zł po spełnieniu następujących wymagań:

 • do 30 czerwca 2019 roku należy złożyć wniosek na dedykowanej stronie promocji, następnie zawrzeć umowę o rachunek Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe,
 • najpóźniej do 31 sierpnia 2019 roku należy wykonać płatności kartą wydaną do konta lub Blikiem na kwotę co najmniej 1 000 zł, płatności można wykonać w sklepach tradycyjnych lub w internecie.

Kolejne dwie premie można otrzymać, wykonując w okresie do 30 czerwca 2019 roku, dwa poniższe wymagania:

 • 20 zł – premia zostanie wypłacona po wykonaniu przynajmniej 3 płatności Blikiem w internecie,
 • 20 zł – premia zostanie wypłacona po zapewnieniu wpływu wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł na nowo otwarte konto.

Dokładny opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Usługi dodatkowe do Konta z Lwem Komfort

Posiadacze Konta z Lwem Komfort mogą skorzystać z wielu dodatkowych usług oferowanych przez ING Bank Śląski spośród których można wymienić:

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy z promocyjnym oprocentowaniem 2,50% w skali roku na okres 4 miesięcy dla środków do kwoty 100 000 zł. Oprocentowanie standardowe wynosi 0,70 % w skali roku.
 • Aplikacja Moje ING mobile – umożliwia dostęp do konta za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. Oferuje wiele użytecznych funkcji takich jak sprawdzanie na bieżąco środków na koncie, wykonywanie przelewów, płatności w sklepach kartą w telefonie lub kodami BLIK, planowanie wydatków i wiele innych.
 • BLIK – system płatności mobilnych dzięki któremu można dokonywać płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacać i wpłacać gotówkę z bankomatów oraz wykonywać przelewy.
 • Google Pay – aplikacja umożliwiająca płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym za zakupy w sklepach stacjonarnych i w sklepach internetowych. Do korzystania z niej potrzebny jest telefon z funkcją NFC i systemem Android.
 • Limit zadłużenia w koncie – Bank oferuje możliwość uzyskania debetu w koncie bez pobrania opłaty za jego udzielenie. Maksymalna wysokość debetu to 6-cio krotność dochodów netto. Debet można uzyskać po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej.

Zalety i wady Konta Komfort

Konto z Lwem Komfort to nowoczesne konto oferujące dostęp do konta z użyciem bankowości internetowej i bankowości mobilnej. Uzupełnione dodatkowymi usługami, w tym rachunkami oszczędnościowymi, pozwoli zarobić dodatkowe pieniądze.

Rachunek Konto z Lwem Komfort polecamy przed wszystkim osobom, które często wpłacają gotówkę w kasie Banku. W odróżnienia od Konta Direct, gdzie musimy zapłacić za wpłatę do kasy i przelew w oddziale, Konto Komfort nie pobiera żadnej opłaty. Darmowe są również wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju.