Konto z Lwem Komfort w ING Bank Śląski

Konto z Lwem Komfort oferowane przez ING Bank Śląski skierowane jest do osób chcących aktywnie korzystać ze swojego rachunku w sposób tradycyjny. Rachunek oferuje również usługi bankowości internetowej i bankowości mobilnej. 

Konto z Lwem Komfort skierowane jest do wszystkich osób często korzystających z rachunku w Oddziale Banku lub chcących mieć konto wspólne z bliską osobą. Otwarcie rachunku jest bezpłatne. Opłata miesięczna za prowadzenie konta wynosi 12 zł. Osoby otwierające konto po raz pierwszy przez pierwsze 3 miesiące będą miały obniżoną opłatę o 50%. Okres ten rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu w którym konto zostało otwarte.

Za wpłatę gotówki w kasie banku i we wpłatomacie Bank nie pobiera opłaty. Darmowe są również przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej i bankowości mobilnej.  Ustanowienie i realizacja zlecenia stałego i polecenia zapłaty jest bezpłatna.

Karty debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale miesięczna opłata za jej użytkowanie wynosi 7 zł. Można  jej uniknąć wykonując w każdym miesiącu poprzedzającym jej pobranie transakcje gotówkowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł. Za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju Bank nie pobiera opłaty. Dotyczy to także  wypłaty gotówki za pośrednictwem usługi Cashback.

Poniżej zostaną przedstawione wszystkie podstawowe parametry rachunku Konto z Lwem Komfort oraz parametry karty debetowej wydawanej do konta.

Konto z Lwem Komfort – parametry

Oprocentowanie rachunku

 • konto nie jest oprocentowane.

Otwarcie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 12 zł – prowadzenie rachunku. Osoby, które po raz pierwszy otwierają rachunek w Banku, przez okres pierwszych 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyły rachunek, będą mieć obniżoną opłatę do 6 zł.

Wypłaty i wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku

 • 0 zł – wpłata gotówki w kasie Banku,
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomacie,
 • 9 zł – wypłata gotówki w kasie Banku.

Przelewy

 • 0 zł – przelew w oddziale Banku,
 • 0 zł – przelew za pośrednictwem Internetu Elixir,
 • 5 zł – przelew Express Elixir za pośrednictwem Internetu lub Bankowości Mobilnej,
 • 10 zł – przelew kwoty równej lub wyższej od 1 mln SORBNET , 35 zł poniżej 1 mln ,
 • 5 zł – przelew internetowy do krajów europejskich SEPA,
 • 40 zł – przelew internetowy do pozostałych krajów SWIFT.

Stałe zlecenie

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, zmiana i realizacja zlecenia stałego.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, zmiana i realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa do Konta z Lwem Komfort

Do Konta z Lwem Komfort wydawana jest karta Visa lub Debit MasterCard. Bez względu którą kartę wybierzemy, obie karty umożliwiają płatności za zakupy w tradycyjnych sklepach, jak i w sklepach internetowych. Obie posiadają funkcję zbliżeniową.

Karta zbliżeniowa do rachunku Konto z Lwem Direct
Źródło: ING Bank Śląski

Parametry karty płatniczej

 • 0 zł – wydanie kart debetowych,
 • 7 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty, opłata nie jest pobierana jeżeli w danym miesiącu dokonamy transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 300 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju,
 • 3% kwoty wypłaty – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi Cashback.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Konto z Lwem Komfort założysz na tej stronie ING Bank Śląski.

100 zł za otwarcie Konta

„Do 100 zł za otwarcie Konta” to promocja skierowana do osób, które otworzą Konto z Lwem Komfort za pośrednictwem strony internetowej Banku.

Warunkiem udziału w promocji jest złożenie do dnia 30 listopada 2017 roku wniosku i następnie zawarcie umowy o rachunek Konto z Lwem Direct, umowy o kartę debetową i umowy o Otwarte Konto Oszczędnościowe.

W celu otrzymania premii w wysokości 100 zł należy do dnia 31 marca 2018 roku wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub płatności BLIK na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Usługi dodatkowe do Konta z Lwem Komfort

Posiadacze Konta z Lwem Direct mogą skorzystać z wielu dodatkowych usług oferowanych przez ING Bank Śląski spośród których można wymienić:

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem 2% w skali roku dla środków do kwoty 100 000 zł.
 • Moje ING – aplikacja Moje ING umożliwia dostęp do konta za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. Oferuje wiele użytecznych funkcji takich jak sprawdzanie na bieżąco środków na koncie, wykonywanie przelewów, planowanie wydatków i wiele innych.
 • Płatności BLIK – korzystając z usługi płatności BLIK można wypłacać pieniądze z bankomatu lub płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych za pośrednictwem telefonu z kodem BLIK.
 • Limit zadłużenia w koncie – Bank oferuje możliwość uzyskania debetu w koncie bez pobrania opłaty za jego udzielenie. Maksymalna wysokość debetu to 6-cio krotność dochodów netto. Debet można uzyskać po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej.

Zalety i wady Konta Komfort

Konto z Lwem Komfort to nowoczesne konto oferujące dostęp do konta z użyciem bankowości internetowej i bankowości mobilnej. Uzupełnione dodatkowymi usługami, w tym rachunkami oszczędnościowymi, pozwoli zarobić dodatkowe pieniądze.

Rachunek Konto z Lwem Komfort polecamy przed wszystkim osobom, które często wpłacają gotówkę w kasie Banku. W odróżnienia od Konta Direct, gdzie musimy zapłacić za wpłatę do kasy i przelew w oddziale, Konto Komfort nie pobiera żadnej opłaty. Darmowe są również wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju.