Za darmo przez 9 m-cy korzystaj aktywnie z bankiem BNP Paribas z obiektów OK System

W związku z wyczerpaniem puli wniosków promocja została zakończona w dniu 30 czerwca 2019 roku.
BNP Paribas ponownie uruchomił promocję dla osób chętnie korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zakładając Konto Otwarte na Ciebie będziesz mógł korzystać z nich za darmo przez 9 miesięcy. Chociaż czas na przystąpienie do promocji masz do 30 czerwca 2019 roku, warto się jednak pospieszyć, ponieważ przewidziano rejestrację tylko 1 500 wniosków.

Co mogę zyskać?

Nagrodą w promocji „Aktywnie z bankiem” jest 9 karnetów elektronicznych. Każdy z nich wydawany jest na jeden miesiąc i uprawnia do korzystania z obiektów OK System 2 razy w tygodniu. Warunkiem otrzymania karnetu jest otwarcie Konta Otwartego na Ciebie wraz z Kartę Otwartą na Dzisiaj i usługami bankowości elektronicznej oraz spełnienie warunków aktywności w danym miesiącu. Warunki te to:

 • wykonanie przelewu za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile,
 • wykonanie płatności kartą na kwotę minimum 200 zł,
 • zapewnienie wpływu na konto kwoty 1 000 zł.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie konta osobistego nie byłeś posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w BNP Paribas. Wymóg ten dotyczy również klientów przejętego w 2018 roku Raiffeisen Polbank. Posiadanie innych produktów (konto oszczędnościowe, karta kredytowa) nie wyklucza z promocji.

Jak zdobyć karnety do OK System?

W celu zdobycia 9 karnetów do OK System będziesz musiał spełnić następujące wymagania:

 • do 30 czerwca 2019 roku (pamiętaj o limicie 1 500 rejestracji):
  • wypełnij formularz rejestracyjny na stronie promocji podając imię, nazwisko, telefon, email i PESEL oraz zaakceptuj wymagane zgody i regulamin promocji,
  • po otrzymaniu maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, kliknij w zawarty w nim link, który przeniesie Cię na stronę BNP Paribas, gdzie złożysz wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i usługami bankowości elektronicznej,
 • do 5 lipca 2019 roku zawrzyj umowę ramową o konto osobiste i kartę debetową oraz usługi bankowości elektronicznej (umowę do podpisania dostarczy kurier),
 • w okresie od lipca 2019 do marca 2020 roku, w każdym z tych miesięcy, wykonaj:
  • transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych na kwotę minimum 200 zł,
  • przynajmniej jeden przelew z otwartego konta za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile.
  • zapewnij wpływ na konto kwoty 1 000 zł.
 • do dnia otrzymania ostatniej nagrody utrzymaj otwarte konto osobiste wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej.

Przekazanie nagród

Za otwarcie konta osobistego wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej oraz spełnienie warunków aktywności w miesiącu lipcu 2019 roku otrzymasz pierwszy karnet do OK System. O jego przyznaniu zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail, który podałeś podczas  rejestracji, do 20 sierpnia 2019 roku. W treści maila znajdziesz instrukcję aktywacji karnetu w aplikacji OK System. Czas na aktywowanie karnetu masz do 28 sierpnia 2019 roku. Od 1 września 2019 roku będziesz mógł już korzystać przez cały miesiąc 2 razy w tygodniu z obiektów OK System. Wykaz obiektów znajdziesz tutaj.

Informację o przyznaniu drugiego i kolejnych karnetów będziesz otrzymywał do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji, a ich przekazanie nastąpi najpóźniej do 25 danego miesiąca poprzez automatyczne wgrane do aplikacji OK System przedłużając tym samym Twój abonament na kolejny miesiąc.

Pamiętaj, aby do dnia przekazania ostatniej nagrody posiadać konto osobiste z kartę debetową i usługami bankowości elektronicznej. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Najważniejsze opłaty Konta Otwartego na Ciebie

Nowe Konto Otwarte na Ciebie jest rachunkiem bezwarunkowo darmowym. Do konta wydawana jest jedna spośród trzech kart debetowych z logo Mastercard. Podstawową kartą jest Karta Otwarta na Dzisiaj. Pozostałe dwie to Karta Otwarta na eŚwiat i Karta Otwarta na Świat.

Karta Otwarta na Dzisiaj jest najtańszą z wszystkich oferowanych kart. Miesięczna opłata za użytkowanie karty wynosi 3 zł, ale można jej uniknąć wykonując nią jedną transakcję bezgotówkową. W przypadku osób poniżej 26 lat opłata nie jest pobierana. Gotówkę bez ponoszenia opłat można wypłacić w bankomatach BNP Paribas i Planet Cash. W pozostałych bankomatach opłata wynosi 5 zł. Za granicą za darmo wypłacić gotówkę można z bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance. Wypłata z bankomatów należących do innych banków lub sieci wynosi 10 zł.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.