Premia 150 zł w promocji Lepiej z eKontem IV w mBanku

mBank uruchomił czwartą  edycję promocji „Lepiej z eKontem”. Za otwarcie eKonta możesz otrzymać premię w wysokości 150 zł. Warunkiem jej otrzymania jest aktywne korzystanie z karty debetowej w okresie 5 miesięcy.

Nagrodę w promocji „Lepiej z eKontem IV” stanowi premia za transakcje wykonane kartą debetową lub za pośrednictwem usługi BLIK . Wysokość premii zależy od liczby transakcji wykonanych w danym miesiącu i kształtuje się następująco:

 • 10 zł po wykonaniu od 5 – 9 transakcji,
 • 20 zł po wykonaniu od 10 – 14 transakcji,
 • 30 zł po wykonaniu  15 lub więcej transakcji.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli od dnia 1 stycznia 2016 roku nie byłeś posiadaczem, ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Jak przystąpić do promocji „Lepiej z eKontem IV”?

Warunki udziału w promocji są bardzo proste. W terminie do 2 lipca 2018 roku musisz spełnić następujące wymagania:

 • złożyć na stronie mBanku wniosek  o prowadzenie rachunku eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus oraz wniosek o wydanie karty debetowej,
 • zawrzeć umowę o eKonto i umowę o kartę debetową.

W ramach prowadzonej promocji nie możesz otworzyć konta wspólnego.

Premia 150 zł za płatności kartą lub BLIK

Wysokość nagrody w promocji „Lepiej z eKontem IV” uzależniona jest od liczby transakcji wykonanych kartą debetową lub BLIKiem oraz od spełnienia dwóch dodatkowych warunków. W każdym miesiącu w okresie 5 miesięcy musisz spełnić następujące wymagania:

 • wykonać wymaganą liczbę transakcji kartą debetową lub BLIKiem,
 • zapewnić jednorazowy wpływ w wysokości 1 000 zł na nowo otwarte konto (wpływ ten nie może pochodzić z konta którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem w mBanku),
 • przynajmniej jeden raz w danym miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej mBanku.

Pierwsza premia zostanie naliczona po upływie pełnego miesiąca licząc od miesiąca, w którym przystąpiłeś do promocji.  Wypłata premii nastąpi w kolejnym miesiącu. Oznacza to, że jeśli do promocji przystąpiłeś w kwietniu to pierwszym miesiącem za który zostanie naliczona premia jest maj, a jej wypłata nastąpi w czerwcu. W danym miesiącu kalendarzowym możesz otrzymać premię nie wyższą niż 30 zł. Łączna wartość premii z 5 miesięcy może wynieść maksymalnie 150 zł.

Charakterystyka rachunku eKonto standard i eKonto plus

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty, można jej uniknąć wykonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową, dla uczestników promocji jest ona darmowa przez okres 24 miesięcy,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK powyżej kwoty 100 zł, poniżej 1,30 zł,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

eKonto plus w odróżnieniu od eKonta standard obarczone jest miesięczną opłatą za jego prowadzenie w wysokości 5 zł. Można jej uniknąć przelewając na nie wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł. Plusem konta jest brak opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju. Pozostałe opłaty powyżej przedstawione są takie same dla obu kont.

Analizę rachunku eKonto znajdziesz tutaj.