650 zł moneyback w promocji Lepiej z eKontem w mBanku

mBank uruchomił trzecią edycję promocji „Lepiej z eKontem”. Za otwarcie eKonta możesz otrzymać premię 650 zł w postaci zwrotu za zakupy oraz przez okres 24 miesięcy zwolnienie z opłaty za kartę debetową i gwarancję niezmienności niektórych opłat.

W trzeciej edycji promocji „Lepiej z eKontem” za otwarcie eKonta standard lub eKonta plus możesz otrzymać dwie nagrody. Pierwszą z nich jest moneyback, czyli zwrot za zakupy, w wysokości 4% wartości płatności kartą debetową i/lub płatności BLIK. Maksymalny zwrot w danym miesiącu nie może być wyższy niż 130 zł. Zwrot będzie przyznawany przez okres 5 miesięcy, co oznacza, że możesz otrzymać za swoje zakupy aż 650 zł.

W ramach drugiej nagrody mBanku zwolni Cię z miesięcznej opłaty za kartę debetową oraz zagwarantuje niezmienność opłat za obsługę karty debetowej, prowadzenie eKonta, wypłat z bankomatów na terenie kraju, realizacji przelewów przez Internet przez okres 24 miesięcy.

Promocja skierowana jest do osób, które od dnia 1 stycznia 2016 roku nie były posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Warunki udziału w promocji „Lepiej z eKontem”

Chcąc wziąć udział w promocji musisz  w terminie do 31 marca 2018 roku spełnić następujące wymagania :

 •  złożyć wniosek o prowadzenie rachunku eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus oraz wniosek o wydanie karty debetowej,
 • zaakceptować w trakcie składania wniosku treść znajdującą się w punkcie „Oświadczenia” Regulaminu promocji,
 • zawrzeć umowę o eKonto i umowę o kartę debetową (w ramach prowadzonej promocji nie możesz otworzyć konta wspólnego).

Po zawarciu umowy mBank zwolni Cię z opłaty za obsługę karty debetowej oraz otrzymasz gwarancję niezmienności wysokości opłat oraz warunków zwalniających z opłat przez okres 24 miesięcy. Gwarancja ta dotyczy następujących opłat:

 • zwolnienia z miesięcznej opłaty za kartę debetową,
 • prowadzenia eKonta otwartego w ramach promocji,
 • wypłat z bankomatów wykonanych kartą wydaną do promocyjnego eKonta,
 • realizacji wewnętrznych i zewnętrznych przelewów w złotych polskich dokonanych przez Internet.

Premia 650 zł za płatności kartą i płatności BLIK

Wartość premii w promocji „Lepiej z eKontem” stanowić będzie moneyback w wysokości 4% za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą płatniczą lub usługą BLIK. W celu jego otrzymania powinieneś spełnić każdego miesiąca przez okres kolejnych 5 miesięcy następujące wymagania:

 • wykonać transakcje bezgotówkowe w sklepach usługowo – handlowych kartą płatniczą lub za pośrednictwem usługi BLIK na kwotę nie mniejszą niż 250 zł (transakcje te nie mogą zostać anulowane przynajmniej do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zostały wykonane),
 • zapewnić jednorazowy wpływ w wysokości 1 000 zł na nowo otwarte konto (wpływ ten nie może pochodzić z konta którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem w mBanku),
 • przynajmniej jeden raz w danym miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej mBanku.

Pierwsza premia zostanie naliczona po upływie pełnego miesiąca licząc od miesiąca, w którym przystąpiłeś do promocji. Jej wypłata nastąpi w kolejnym miesiącu. Oznacza to, że jeśli przystąpiłeś do promocji w połowie stycznia, to premia zostanie naliczona w miesiącu lutym, a jej wypłata nastąpi w marcu. W danym miesiącu kalendarzowym możesz otrzymać premię nie wyższą niż 130 zł. Łączna wartość premii z 5 miesięcy może wynieść maksymalnie 650 zł.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Wniosek eKonto standard złożysz na tej stronie, a eKonto plus tutaj.

Charakterystyka rachunku eKonto standard i eKonto plus

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty, można jej uniknąć wykonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową, dla uczestników promocji jest ona darmowa przez okres 24 miesięcy,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK powyżej kwoty 100 zł, poniżej 1,30 zł,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

eKonto plus w odróżnieniu od eKonta standard obarczone jest miesięczną opłatą za jego prowadzenie w wysokości 5 zł. Można jej uniknąć przelewając na nie wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł. Plusem konta jest brak opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju. Pozostałe opłaty powyżej przedstawione są takie same dla obu kont.

Analizę rachunku eKonto znajdziesz tutaj.