650 zł w drugiej edycji promocji „Lepiej z eKontem” mBanku

mBank uruchomił drugą edycję promocji „Lepiej z eKontem”.  Tym razem za otwarcie eKonta można otrzymać nawet 650 zł oraz zwolnienie z opłaty za kartę debetową przez okres 2 lat.

W drugiej edycji promocji „Lepiej z eKontem” za otwarcie eKonta standard lub eKonta plus ponownie można otrzymać dwie nagrody. Pierwszą z nich jest zwrot za zakupy w wysokości 4% wartości płatności kartą i/lub płatności BLIK. Wysokość zwrotu jest wyższa i wynosi obecnie 650 zł i można go otrzymać w ciągu 5 miesięcy (poprzednio w ciągu 6 miesięcy). Drugą nagrodą jest zwolnienie z opłat, w tym za obsługę karty debetowej i gwarancja niezmienności opłat oraz warunków zwalniających z opłat przez okres 24 miesięcy.

Tak jak w pierwszej edycji promocja skierowana jest do osób, które od dnia 1 stycznia 2016 roku nie były posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Warunki udziału w promocji „Lepiej z eKontem”

Chcąc wziąć udział w promocji musisz  spełnić następujące wymagania w terminie do 10 stycznia 2018 roku:

 •  złóż wniosek o prowadzenie rachunku eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus oraz wniosek o wydanie karty debetowej,
 • zaakceptuj w trakcie składania wniosku treść znajdującą się w punkcie „Oświadczenia” Regulaminu promocji,
 • zawrzyj umowę o eKonto i umowę o kartę debetową (ramach prowadzonej promocji nie możesz otworzyć konta wspólnego).

Po zawarciu umowy mBank zwolni Cię z opłaty za obsługę karty debetowej oraz otrzymasz gwarancję niezmienności wysokości opłat oraz warunków zwalniających z opłat przez okres 24 miesięcy. Gwarancja ta dotyczy następujących opłat:

 • prowadzenia eKonta otwartego w ramach promocji,
 • wypłat z bankomatów wykonanych kartą wydaną do promocyjnego eKonta,
 • realizacji wewnętrznych i zewnętrznych przelewów w złotych polskich dokonanych przez Internet.

Premia 650 zł za płatności kartą i płatności BLIK

Wartość premii stanowić będzie łączny zwrot w wysokości 4% za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą płatniczą i/lub usługą BLIK. W celu jego otrzymania powinieneś spełnić każdego miesiąca przez okres kolejnych 5 miesięcy następujące warunki:

 • wykonać transakcje bezgotówkowe w sklepach usługowo – handlowych kartą płatniczą i/lub za pośrednictwem usługi BLIK na kwotę nie mniejszą niż 250 zł (moneyback będzie naliczany od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarłeś umowę),
 • nie anulować transakcji (czyli nie zwracać towaru) przynajmniej do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym je wykonałeś,
 • zapewnić jednorazowy wpływ w wysokości 1 000 zł na nowo otwarte konto, wpływ ten nie może pochodzić z konta którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem w mBanku,
 • przynajmniej jeden raz w danym miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej mBanku.

Premię za dany miesiąc otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś wszystkie wymagane warunki do jej otrzymania. W danym miesiącu kalendarzowym możesz otrzymać premię nie wyższą niż 130 zł. Łączna wartość premii z 5 miesięcy może wynieść maksymalnie 650 zł.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Wniosek eKonto standard złożysz na tej stronie, a eKonto plus tutaj.

Charakterystyka rachunku eKonto standard i eKonto plus

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty, można jej uniknąć wykonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową, dla uczestników promocji jest ona darmowa przez okres 24 miesięcy,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK powyżej kwoty 100 zł, poniżej 1,30 zł,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

eKonto plus w odróżnieniu od eKonta standard obarczone jest miesięczną opłatą za jego prowadzenie w wysokości 5 zł. Można jej uniknąć przelewając na nie wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł. Plusem konta jest brak opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju. Pozostałe opłaty powyżej przedstawione są takie same dla obu kont.

Analizę rachunku eKonta znajdziesz tutaj.