Lokata Bezkarna ponownie z 3,5% w BGŻOptima

Bank BGŻOptima podniósł promocyjne oprocentowanie dwóch swoich lokat – Lokaty Bezkarnej do 3,50% w skali roku i Lokaty Bezkompromisowej do wysokości 2,70% w skali roku.

Warunkiem założenia lokaty jest założenie Konta Indywidualnego Rachunek Smart. Obie lokaty możesz założyć tylko, jeśli jesteś nowym klientem BGŻOptima. Nowy klient to osoba, która w okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o lokatę nie była posiadaczem Konta Indywidualnego. Możesz założyć tylko jedną z tych lokat i tylko jeden raz.

Lokaty zakładane są na okres 3 miesięcy.  Na lokacie Bezkarnej możesz zdeponować środki od kwoty 1 000 zł do 20 000 zł, natomiast na Lokacie Bezkompromisowej od 20 000,01 zł do 100 000 zł. Możesz założyć tylko jedną z tych lokat i tylko jeden raz.

Lokata Bezkarna

 • 3,50% – oprocentowanie lokaty w skali roku,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty – 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – 20 000 zł,
 • liczba lokat – tylko jedna,
 • zerwanie lokaty – odsetki za rzeczywisty okres trwania lokaty,
 • kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego.

Wniosek o Lokatę Bezkarną złożysz na tej stronie.

Lokata Bezkompromisowa

 • 2,70% – oprocentowanie lokaty w skali roku,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty – 20 000,01 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – 100 000 zł,
 • liczba lokat – tylko jedna,
 • zerwanie lokaty – odsetki za rzeczywisty okres trwania lokaty,
 • kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego.

Wniosek o Lokatę Bezkompromisową założysz na tej stronie.

Konto Indywidualne Rachunek Smart

Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa skierowane są do nowych klientów, którzy składają wniosek o otwarcie Konta Indywidualnego Rachunek Smart. Nie można ich założyć w ramach Konta BGŻOptima Biznes, Konta Wspólnego BGŻOptima, Konta BGŻOptima Junior. Poniżej przedstawiona jest krótka charakterystyka Konta Indywidualnego:

 • promocyjne oprocentowaniem dla nowych środków – nowe środki to nadwyżka nad saldem na Twoich wszystkich rachunkach w BGŻOptima na dzień  12 kwietnia 2018 roku:
  • 2,6% – do kwoty 100 000 zł,
 • promocyjne oprocentowanie obowiązuje do 26 lipca 2018 roku,
 • 0,7% – oprocentowanie standardowe.
 • promocyjne oprocentowanie jest stałe, natomiast oprocentowanie standardowe zmienne,
 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – przelewy do innego banku,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jak otworzyć Lokatę Bezkarną i Bezkompromisową?

Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa zakładane są wraz z Kontem Indywidualnym za pośrednictwem internetu.

We wniosku podajesz swoje dane osobowe, numer telefonu i dane konta, z którego dokonasz przelewu na lokatę. Będziesz musiał również zadeklarować kwotę jaką przelejesz na lokatę i przesłać skan dowodu osobistego. Bank prześle numer rachunku, na który przelejesz zadeklarowaną kwotę.

Wniosek o Lokatę Bezkarną złożysz na tej stronie.

Wniosek o Lokatę Bezkompromisową złożysz na tej stronie.