Lokata HIGH FIVE w Idea Banku

W Idea Bank wystartowała kolejna promocja lokaty pod nazwą Lokata HIGH FIVE. Jest to lokata z oprocentowaniem 4,00% w skali roku z okresem lokaty wynoszącym 12 miesięcy. Lokatę może założyć zarówno klient, jak i osoba nie posiadająca konta w banku. Promocja trwa do 5 stycznia 2015 roku.

Lokata HIGH FIVE – oprocentowanie

Rodzaj stopy procentowej Lokaty HIGH FIVE jest zmienny. W okresie promocyjnym lokata składa się z oprocentowania:

  • stałego – do dnia 5 stycznia 2015 r.,
  • zmiennego – od dnia 06 stycznia 2015 r.

Oprocentowanie stałe wynosi 4,00% w skali roku i obowiązuje od momentu założenia lokaty do dnia 5 stycznia 2015 roku.

Oprocentowanie zmienne jest wartością średnią z pięciu 12 miesięcznych lokat z najwyższym oprocentowaniem według Rankingu portalu Money.pl „Najlepsze lokaty na 12 miesięcy dla kwoty 1000 zł i bez dodatkowych warunków”. Ranking prezentowany jest na stronie internetowej money.pl.

Oprocentowanie zmienne będzie aktualizowane każdego 6 dnia miesiąca w oparciu o wyżej wspomniany Ranking money.pl. Przy obliczaniu wartości średniej oprocentowania nie będą brane pod uwagę lokaty Idea Bank oraz druga i kolejna lokata tego samego banku lub banków należących do tej samej grupy kapitałowej.

Biorąc pod uwagę przedstawione zasady wartość średnia na dzień 26 listopad 2014r. wynosiła 3,14%.

Lokata HIGH FIVE – parametry lokaty

Parametry lokaty:

  • minimalna kwota lokaty – 1 000 zł,
  • maksymalna kwota lokaty – 1 000 000 zł,
  • okres lokaty – 12 miesięcy,
  • rodzaj stopy procentowej – zmienny,
  • kapitalizacja – na koniec okresu.

Lokata jest automatycznie odnawiana na kolejny 12 miesięczny okres z oprocentowaniem Lokaty Standardowej obowiązującym w dniu zakończenia lokaty. Aktualnie oprocentowanie lokaty standardowej wynosi 2,80% w skali roku.

Masz również możliwość zrezygnowania z odnowienia lokaty. Wystarczy ten fakt zgłosić w  czasie trwania lokaty.

Zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia powoduje całkowitą utratę należnych odsetek.

Karta produktu Lokata HIGH FIVE.

Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata HIGH FIVE

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych